Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 18 nalezených)

| 0-15 | 15-18 |

04/2014

Uvaděč

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1096 přečtení)
Milí čtenáři! Jak vidíte, poslední číslo roku 2014 se k vám dostává až na začátku roku nového... Co naplat, jak se píše v jiné souvislosti v hlavním tematickém článku tohoto čísla – práce hodně, dělníků málo...

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

YMCA na Slovensku slaví

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1125 přečtení)
Po mnohaletém soudním sporu bylo přiznáno vlastnictví budovy YMCA v Bratislavě naší bratrské YMCA na Slovensku.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Život v plnosti aneb hojnosti, nadbytku...

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1138 přečtení)
Bible, Jan 10. kapitola
1 „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. 2 Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 3 Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 4 Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. 5 Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ 6 Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci. 7 Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. 8 Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. 9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. 10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Kvalita v YMCA

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1055 přečtení)
Pokud chce organizace prosperovat a tak mít možnost plnit své poslání, musí neustále pracovat na svém rozvoji a zvyšování kvality svých služeb. Jednak z perspektivy konkurenčního prostředí, které i v oblasti práce s mládeží existuje, tak i z pohledu klientů, kteří vždy raději zvolí kvalitnější a lépe fungující nabídku. Musí být schopna reagovat na vnější podněty – potřeby klientů, nároky legislativy, demografické změny, počet a kompetence aktivních dobrovolníků, změny objemu dostupných financí a jistě celé řady dalších impulzů.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Systém vzdělávání v YMCA

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1283 přečtení)
Chceme vytvářet kvalitní zázemí pro všechny členy, dobrovolníky, vedoucí i funkcionáře v YMCA. K tomu patří také vzdělávání dobrovolníků a pracovníků YMCA. YMCA má v oblasti vzdělávání svých dobrovolníků a pracovníků velkou tradici, měli bychom se proto snažit v této tradici pokračovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, vždyť právě lidé jsou bohatstvím organizace a jsou základem její kvality.

[.. Celý článek | Autor: -agr- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Co můžeme zlepšovat v Ymce

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1089 přečtení)
YMCA v ČR je nejstarší mezinárodní organizace pracující s dětmi a mládeží, která musí reagovat na současné dění, aby si otevřela prostor pro fungování v budoucnosti.

[.. Celý článek | Autor: -agr- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Jak jsme (ne)vyhráli Sametky

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1112 přečtení)
Začalo to nevině a to rozkliknutím přeposlaného odkazu na Sametky. Popis celé hry vypadal zajímavě. Šlo o hru podobnou geocachingu, při které se pomocí GPS hledají ukryté schránky po celém světě, v tomto případě po celé České republice.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Řekli o YMCA...

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1072 přečtení)
Československá YMCA byla ustavena 21. dubna 1921. Do čela jejího Ústředního výboru, který měl spravovat majetek Ymky v celé republice, byl postaven prof. František Drtina, náš význačný filosof, věc a politik. Ve dnech 1.-3. července 1921 se konal ve Studentském domově v Praze první sjezd československé Ymky. V zastoupení předsedy Ústředního výboru prof. Dr. Františka Drtiny předsedal tomuto sjezdu prof. Dr. Emanuel Rádl.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Volejbalový turnájek YMCA Praha

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1034 přečtení)
V sobotu 22. 11. proběhl v prostorách ZŠ Ohradní na Praze 4 již třetí ročník amatérského volejbalového turnaje pod záštitou pražské YMCA. Naprosté většině účastníků stačilo pouze nasednout do některého z vozů pražské hromadné dopravy, ale kromě místních, přijeli na turnaj také volejbaloví nadšenci z různých koutů republiky, například Mělníka, Liberce, nebo Pardubic.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Budova YMCA v Bratislavě

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1167 přečtení)
„Otevřený příběh budovy YMCA v Bratislavě“ Právě pod tímto mottem chce YMCA na Slovensku vyprávět příběh jedné nevšední budovy a úsilí o dosažení spravedlnosti.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Another Year has Passed…

Vydáno dne 01. 02. 2015 (2580 přečtení)
Calendars have been helping people keep time and plan since time immemorial. The most common calendar used worldwide is the Gregorian calendar, created in the 16th century. Gradually since then, throughout the world, 1 January was determined as the first day of each year… and so, each December as we prepare for the celebrations of the birth of our Savior, we also count down the days to the imminent New Year. In this process, we also tend to evaluate the year that has passed and try to prepare for the year to come.

[.. Celý článek | Autor: -tas- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Kurz samostatného vedoucího

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1047 přečtení)
YMCA v České republice pořádá Kurz samostatného vedoucího YMCA
Jsi vedoucím oddílu, kroužku, klubu, aktivity? Chceš prohloubit své znalosti a kompetence? Podílíš se na programech a chodu Ymky? Chceš vědět jak na to… efektivněji a lépe?

[.. Celý článek | Autor: -agr- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Nebáli se své odvahy

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1012 přečtení)
Pokud se vám podaří sehnat knihu s tímto titulem, budete patřit mezi šťastlivce, kteří se mohou dovědět téměř vše podstatné, co se v basketbalu na našem území odehrálo.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v YMCA!

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1016 přečtení)
Na podzim 2013 nás oslovila národní kancelář Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu s nabídkou spolupráce. Schůzka s koordinátorkou rozvoje programu Šárkou Čapkovou byla moc velice zajímavá. O programu jsme sice už měli nějaké povědomí, ale představila nám současný rozvoj programu, patrony programu a zejména jaké možnosti může program přinášet nám.

[.. Celý článek | Autor: -agr- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2014

Přihlas se na školení

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1053 přečtení)
MEZINÁRODNÍ CENY VÉVODY Z EDINBURGHU – DofE

Zaujal vás program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu? Základní školení programu DofE vám poskytne všechny potřebné informace o programu DofE, které vám umožní zapojovat a vést mladé lidi v tomto programu pod místním centrem v YMCA.

[.. Celý článek | Autor: -agr- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]
| 0-15 | 15-18 |