04/2003

Chronologie kauzy Paláce YMCA

Vydáno dne 05. 06. 2003 (2890 přečtení)
údaje jsou řazeny v následujícím pořadí: datum - událost - zástupci YMCA v ČR - zástupci Ústřední správy YMCA, spol. s r.o dále jen ÚSY, nyní Palác YMCA, s.r.o

31.3.96 - Smlouva o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí.Smlouva řeší problém o vyrovnání a darování ve věcech technického zhodnocení domu - Podepsáni:Miloš Vyleťal, předseda, Alena Rubáčková, Generální sekretář - Podepsáni:Lubor Drápal, jednatel, Vladimír Kutílek, jednatel 19.11.97 - Dohoda společníků na znění společenské smlouvy v souvislosti s mimořádnou valnou hromadou ÚSY. Doklad o valné hromadě v YMCA nenalezen, dochází k podstatné změně majetkových podílů, do firmy vstupuje nově Karol Böhm, Jana Vohralíková, Michal Frankl, Zdeněk Josefus. Majetkové podíly:YMCA v ČR: 110 00,- Každý společník: 20 000,-. Hlasování:YMCA v ČR: 11 hlasů. Každý společník: 2 hlasy - Podepsáni:Jana Vohralíková, GS, Karol Böhm, I. místopředseda. Funkcionáři: Předseda: Miloš Vyleťal, Předseda revizní komise: Michal Frankl - Podepsáni společníci: Karol Böhm, Zdeněk Josefus, Jana Vohralíková, Michal Frankl, Jana Podroužková 31.12.98 - Smlouva o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí pro rok 1999.Smlouva neřeší problém technického zhodnocení - Podepsáni: Karol Böhm, I.místopředseda, Jaromír Čašek, II.místopředseda - Funkcionáři: GS: Jana Vohralíková, Předseda: Miloš Vyleťal, Předseda revizní komise: Michal Frankl - Podepsáni: Jana Vohralíková, jednatel 18.7.00 - Valná hromada ÚSY.Předsedající: Michal FranklNavýšení základního jmění. Nové majetkové podíly:YMCA v ČR: 110 00,-Každý společník: 25 000,-Poměr hlasů a způsob hlasování se nemění. Podepsáni: Jaromír Čašek, předseda. Zdůvodnění nenavýšení: Nedostatek finančních prostředků v rozpočtu YMCA. Funkcionáři: GS: Jana Vohralíková - Podepsáni společníci: Karol Böhm, Zdeněk Josefus, Jana Vohralíková, Michal Frankl, Jana Podroužková. Funkcionáři: Jednatel: Jana Vohralíková 10.7.00? Smlouva mezi společníky o ochraně zájmů YMCA v ČR.Společníci se zavazují střežit zájmy YMCA v ČR a zavazují se převést zpět majoritní podíl na YMCA v ČR a to za následujících podmínek:a) YMCA v ČR obrodí cestu k tradičním křesťanským hodnotám), b) Dojde ke stabilizaci v ústředních orgánech YMCA v ČR, c) Osobní zájmy jednotlivců ustoupí cílům a myšlenkám hnutí. Smlouva je datována 10.7.00, ale píše se v ní v minulém čase o převzetí závazku navýšení základního jmění dne 18.7.00. Podepsáni společníci: Karol Böhm, Zdeněk Josefus, Jana Vohralíková, Michal Frankl, Jana Podroužková 22.12.00 Dozorčí rada ÚSY zapsaná v obchodním rejstříku - Funkcionáři:Jana Vohralíková, GS do 01/09/00, Miloš Vyleťal, GS od 01/10/00. Dozorčí rada: Karol Böhm, Jaromír Čašek, Zdeněk Josefus. Funkcionáři: Jednatel: Jana Vohralíková 2.10.01 Valná hromada ÚSY.Předsedající: Michal Frankl. Úprava majetkových podílů: YMCA v ČR: 130 00,-Každý společník: 25 000,-. Hlasování:- 1 hlas na každých 1000,- Kč vkladu - valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň dvě třetiny všech hlasů - valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků, pokud zákon nevyžaduje vyšší. Změna jména na Palác YMCA, s.r.o. Vypouští se bod týkající se zákazu konkurence pro jednatele. Přítomni: Tomáš Matuška, předseda, Štěpán Hejzlar, GS. Přítomni splečníci: Karol Böhm, Zdeněk Josefus, Jana Vohralíková, Michal Frankl, Jana Podroužková. Funkcionáři: Jednatel: Jana Vohralíková

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]