04/2003

Ve světě - Filipíny

Vydáno dne 05. 06. 2003 (2452 přečtení)
YMCA Davao (Filipíny) Po březnové odmlce, za kterou se vám, drazí čtenáři upřímně omlouvám, se opět setkáváme na toulkách po zahraničních sdruženích YMCA. Zůstaneme v asijsko-pacifickém regionu. Nahlédneme pod pokličku sdružení Y Davao na Filipínách.

Davao City je přístav na jižním cípu ostrova Mindanao, druhého největšího ostrova z filipínského souostroví. Davao City má 800 tis. obyvatel a je hlavním městem regionu Jižní Mindanao. V této oblasti žije nezanedbatelná muslimská menšina. Stručná historie Již v letech 1926 a 1927 se na ostrově Mindanao konaly studentské konference pořádané ymkou. Sešly se na nch zástupci křesťanské i muslimské mládeže a společně diskutovali o otázkách týkající se mládeže na místní i národní úrovni. Tyto konference byly prvním pokusem ymky přiblížit se muslimské mládeži v této části země. YMCA přišla na Filipíny stejně jako do našich zemí s vojáky US Army. Během několika týdnů května 1898 dobyly jednotky americké armády španělskou kolonii Filipíny a vytvořili z ní svůj protektorát. Američtí vojáci si s sebou přivezli aktivity YMCA, které se v rámci křesťansko-kulturní misijní činnosti otevřely i pro filipínskou populaci. YMCA Filipíny se ustanovila v roce 1911. Po japonské okupaci (1942-45) a vyhlášení samostatnosti Filipín (1946) se začala psát historie ymky Davao City. Na popud význačných davaoských měšťanů (ředitel odbočky Filipínské národní banky, ředitel Národní společnosti pro zpracování vláken, aj.) byla v dubnu 1947 YMCA Davao City přijata Národní filipínskou asociací YMCA do rodiny YMCA. Již téhož roku v červnu YMCA uspořádala tábor pro chlapce z chudých rodin a založila klub YMCA na Univerzitě Mindanaos. Zatímco v Československu probíhal komunistický převrat, na Filipínách se rozjížděly aktivity Y‘s Men‘s klubu. I kronikář přiznává, že “dál se aktivity v Davau rozjížděly jenom velmi pomalu.” Pramen říká, že problém tkvěl “v neschopnosti místního sdružení zajistit si prostředky na chod programu a na zaplacení sekretáře.” Sdružení bylo u příslušného úřadu zaregistrováno až v roce 1971. V roce 1996 YMCA Davao City vstala z mrtvých. Během devadesátých let konflikty výboru ymky s personálem, problémy s nedostatkem finančních prostředků a se zdevastovanou budovou zredukovaly aktivitu tamějšího sdružení na výstražnou nulu. V roce 100. výročí moderních olympijských her se sešlo znovuustavující shromáždění. Sdružení si zvolilo nové vedení a podařilo se prodat starou nevyhovující nemovitost. Byla zakoupena nová budova s 2 místnostmi. V bance byla složena určitá jistina, která má být základ nové budoucnosti sdružení. Za prvních pět let obnovené činnosti se podařilo provést nutné opravy na mateřské budově, oplotit tábořiště v lokalitě Darong, vybudovat minitělocvičnu v hlavní budově, zakoupit minibus a vybavit tělocvičnu darovanými posilovacími stroji. Programy Každé místní sdružení má svá specifika. Rozsah aktivit Ymky Davao City je překvapivě široký. V rámci akčního ročního programu si v roce 2001 Ymka vytyčila následující témata: Primáty YMCA na Filipínách První školení o tělesné výchově ve školách (1910) První právnická škola s vyučovacím jazykem angličtinou- nyní právní fakulta Filipínské Univerzity (1910) První tělocvična a bazén pro Filipínce (1912) První oficiální skautská družina (1916) První studentské konference (1916) První sociální pomoc ve slumech Manily (1936) První Mládežnický kongres Filipín (1968) První kongres Spojených národů mládeže (1972) Workcampy, rozšíření spolupráce s partnerskými sdruženími na národní a mezinárodní úrovni, ochranu životního prostředí, počítačovou gramotnost, nábor nových členů. Konkrétní programy se dají shrnout do několika kategorií. Programy pro děti s důrazem na rozvoj osobnosti (kluby při školách, literárně-hudební kroužek, výtvarný kroužek, semináře o právech dětí a právech žen, školní olympiády), Programy pro školení vedoucích (studentské fórum, diskusní klub, seminář o kariérním růstu, školení v oblasti personalistiky, semináře o plánování a organizaci času, novinářské semináře, Tábornické programy (dětský letní tábor, workcampy, ekologický kongres mládeže), Sportovní programy (meziškolní sportovní soutěže, na Filipínách proslavený program “Nauč se plavat”), Knihovna (básnické sdružení, čtvrtletní časopis, centrum pro propagaci četby), Rozvojové semináře (mateřské centrum, seminář pro kočovné pracovníky, program pro rozvoj komunity). Cíle YMCA Davao City Je vždy zajímavé porovnávat cíle, které si kladou jednotlivá sdružení YMCA. Na první pohled se může zdát, že snad jedno od druhého opisuje a stále omílá ty krásné obecné fráze o křesťanství, životě s Kristem, přibližování se křesťanů různých konfesí, pomáhání druhým, spojováním se v jedno a kdesi cosi. Když se ale oprostíme od tohoto předsudkovitého pohledu na věc, zjistíme, že se věci mají přeci jenom trochu jinak. Každá YMCA hledá sama svou cestu, svou metodu pomáhání druhým a šíření evangelia. Snažme se tedy trochu číst mezi řádky šesti bodů, kterými YMCA Davao City definuje cíle svého působení: 1. prosazovat uznání každého jednotlivce, podporovat rozvoj celistvé osobnosti: Ducha, Těla a Mysli. 2. pokračovat v 156ti leté tradici rozvoje společenství, ve kterých lidem na sobě záleží, kteří se navzájem podporují a kteří pracují společně hledaje spravedlnost, svobodu a mír 3. podporovat hledání a hlubší porozumění každodenního realizování křesťanských hodnot v každodenním životě 4. zpřístupnit více lidem cenově dostupný program rekreačního střediska během týdne 5. vytvořit více prostoru pro rozvíjení aktivit, které by vycházely vstříc mládeži, nezaměstnaným, starším lidem a postiženým 6. spolupracovat s organizacemi mající podobné cíle. YMCA Davao City organizuje zajímavé programy a má velmi svědomitě zvolené cíle. Povedlo se jí překonat krizi a z jejích aktivit čiší velký optimismus. Samozřejmě, že i toto sdružení se potýká s určitými problémy. Nemůžu neocitovat článek člena výboru Dr. Nieto Latorre Vitto z roku 2001: “Mohli bychom pro děti a mládež dělat ještě mnohem víc. Potřebujeme více oddaných mužů a žen ve výboru i v kancelářích, ne jenom jako kulisy a ozdoby, ale vpravdě lidi se silným duchem, myslí a tělem, kteří budou ochotni pracovat nad rámec svých povinností pro blaho našich svěřenců, pro které pracujeme. Dejme ruce dohromady a zvyšme úroveň ymky Davao.” Jak jednoduchá a přitom tak jasná, silná slova. Velká inspirace i pro nás, ymkaře v Čechách. /Dominik Zunt/

[.. Celý článek | Autor: Dominik Zunt .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]