10/2004

Výbor a valná schúze YMCA DAP

Vydáno dne 02. 11. 2004 (2709 přečtení)
VÝBOR A VALNÁ SCHŮZE YMCA DAP 18. 9. 2004 V Praze se jednalo o příštím půlroce českého Tensingu. Přijedou Norové, bude ČVTS a tradiční turné TSCZ tentokrát zamíří do Banské Bystrice.

Výbor YMCA DAP se letos sešel již poněkolkáté. Nejvyšší kolektivní orgán tohoto sdružení, jehož cílem je koordinace aktivit TenSingu na republikové úrovni, má v současné době sedm stálých členů, k nimž na této schůzce přibyli Filip Grulich, Irena Opočenská a moje maličkost - t. č. v roli reportéra Proteinu. Celkem se tedy v zasedací místnosti YMCA v ČR sešlo oné zářijové soboty deset lidí. Jelikož se v posledních dvou číslech Proteinu, možná ne zcela vhodně, řešila aféra nedorozumění ohledně ukončení pracovního poměru dvou asistentek toho výboru, uznala redakční rada Proteinu za vhodné, seznámit čtenáře s prací toho výboru i s jeho členy. Smyslem této krátké reportáže je pak vysvětlit poslání Výboru YMCA DAP a vyvrátit pověry, které by jej, po přečtení některých článků minulých Proteinů, mohly považovat za obskurní orgán bez vtahu k dění v českém TenSingu. Předsedou výboru je Radovan Vladík, obnovitel tradice TS Krnov, vedoucí TSCZ 2004 a krom toho i příjemný společník. Dalšími členy jsou aktivní vedoucí TS Náchod a TS Vrchlabí, Radim Žárský a Jef Hoffman. Tyto dvě výrazné osobnosti doplňuje Mrož Hlavsa, pracující momentálně v Evropské Alianci YMCA (EAY), Ifka Klimentová, která má na starosti zahraniční styky, Michael Opočenský, zakladatel TS Mělník, a Miki Erdinger, který založil TS Krabčice, dlouhá léta působil v TS Praha a byl hlavním vedoucím na několika táborech TSCZ. Lidé ve výboru jsou tudíž osobami nanejvýš povolanými a jejich bohatá TS zkušenost i současnost zaručuje, že o český TenSing je dobře postaráno. Nyní však již k programu schůzky. Na úvod všechny přítomné předsedající pozdravil a předal slovo Radimovi Žárskému, který se ujal úvodního zamyšlení. Jak už samo poslání tohoto sdružení naznačuje, prvními body schůzky bylo zhodnocení Česko-slovenského TS Festivalu ve Vrchabí a TSCZ 2004 v Sobotíně. Průběh těchto akcí je jistě čtenářstvu znám a není třeba se o něm na omezeném místě Proteinu rozepisovat. Následovala rozprava o akcích, které čekají republikový TenSing na podzim letošního roku. Ještě na konci září navštíví některé TS skupiny (jmenovitě Prahu, Mělník, Náchod a Vrchlabí) norská skupina TS Vigeland, se kterou se družíme již od r. 2002. V druhé polovině října se uskuteční podzimní zasedání ČVTS, patrně v severomoravském Frýdlantu. Bylo schváleno turné po Slovensku, jmenovitě do Banské Bystrice, které se odehraje 18. - 24. 10. 2004 a na nějž jsou všichni účastníci TSCZ 2004 zváni. Diskuse se uzavřela u termínu výjezdního zasedání výboru YMCA DAP, které se patrně uskuteční na začátku příštího kalendářního roku. Po hlasování o vyslancích Y-DAP na Valnou schůzi YMCA v ČR 23. 10. do Brna byla schůzka slavnostně uzavřena a rozproudila se obecná, nikým nemoderovaná debata o problémech i radostech, které cítí vedoucí ve svých skupinách. Zmíněna byla i nutnost udržovat si stále kancelář v Paláci YMCA a zda by nebylo možné využít tyto fin. protředky např. na dobrovolníka do nějakého TS. Myslím, že málokdo z českých TenSingářů si plně uvědomuje zodpovědnost YMCA DAP za všechny aktivity, kterých se účastní více než jen jedna TS skupina. Nebýt její práce, nebyla by žádná z tak oblíbených akcí, jako je festival, TSCZ, Know-how seminář a jiné. Proto doufám, že můj článek poněkud napraví rozpačitý obrázek, který mohl neznalý čtenář získat z minulůch čísel. /Štěpán Černý/

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]