11/2004

Diakonie

Vydáno dne 12. 11. 2004 (2388 přečtení)
Českobratrské církve evangelické

Jsi ochoten pomáhat potřebným lidem? Chceš zkusit život v ekumenickém křesťanském společenství? Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické BETLÉM naléhavě hledá pečovatele a pečovatelky do svého Domova pro dospělé lidi s těžkým tělesným postižením v Kloboukách u Brna. - Hledáme věřící křesťany a křesťanky všech vyznání, bez rodinných závazků, ochotné alespoň jeden rok s láskou sloužit našim těžce tělesně handicapovaným obyvatelům a sdílet přitom život v ekumenickém společenství s dalšími lidmi z různých církví. - V Domově Betlém v Kloboukách u Brna, který svou činnost zahájil již v prosinci 1990, poskytujeme trvalé ubytování a všestrannou sociální péči 9 lidem s těžkým tělesným postižením, především vozíčkářům. Tuto péči uskutečňujeme formou osobní asistence, tzn. že každý obyvatel našeho Domova má svého asistenta či asistentku, kteří se po týdnu střídají. V rámci života v komunitě mají handicapovaní obyvatelé i jejich asistenti rovná práva a společně rozhodují o nejdůležitějších otázkách života v Betlémě. - Nejdůležitějším ideálem Betléma zůstává především snaha o láskyplné, otevřené vztahy a společně sdílený život, který své zakotvení nachází především v Bohu a ve slovech Pána Ježíše Krista zachycených v Bibli… A pak také zásada, že u nás se vše podřizuje individuálním potřebám našich handicapovaných obyvatel – a nikoliv naopak. jak to bývá ve velkých ústavech - Zájemkyně o službu na Betlémě prosíme - ozvěte se nám bez prodlení, abychom s Vámi mohli domluvit termín 14-ti denního zkušební pobytu, který je podmínkou přijetí do naší komunity. Bůh žehnej všem, které tato výzva nenechá lhostejné a ozvou se nám! Naše adresa a spojení: BETLÉM, Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna vedoucí Domova Betlém Tomáš Vostřák tel. 519 420 656 nebo mobil 605 463 527 E-mail: betlem@diakoniecce.cz Internetové stránky: http://www.betlem.org

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]