01/2005

Uvaděč

Vydáno dne 01. 02. 2005 (2579 přečtení)
Takže na úvod, přátelé, si projdeme jednotlivé body programu…

Leden je měsíc výhledů do budoucna. A jaké výhledy má Protein v roce 2005? Bohužel trošku horší, než měl minulý leden. Jak jistě kaž-dý ví, YMCA v ČR nepatří mezi nejbohatší orga-nizace, jako ostatně žádná nezisková. A tak bylo třeba v rozpočtu na další rok velmi šetřit. A někteří si řekli, že je třeba šetřit na Proteinu, jedné z mála věcí, kterou mají jednotliví KČ společnou. Proto byl Proteinu na zasedání ÚV v Praze zkrácen rozpočet o 15.000,-, což představuje zhruba 20% celé dotace, kterou na vydávání Proteinu máme. Redakce se snažila zajistit část financování sama pomocí grantu od agentury Mládež, ovšem neuspěla. Proto hledíme do dalšího roku částečně s obavami. Ale jelikož víme, jaký má naše dílo cíl a kdo nám s ním pomáhá, stále neztrácíme naději. Takže neklesejme na mysli! Vánoce jsou pryč a na okno klepe paní Zima. Ledovka na silnicích hrozí úrazem, rampouch na okapu spadnutím na hlavu a sníh na ulicích zase šibalským nasypáním za krk. Ano, leden, měsíc to první roku 2005, už je tu a s ním i nový Protein! Co v něm najdete? Především dva důležité články, které jsou v přímém vztahu k nadpisu mého úvodníku. 27. 11. 2004 se totiž konala dvě zasedání, která měla pro dění v YMCA i v TenSingu zásadní význam. Sešel se jednak Český Výbor TS v Ostravě, který jednal spíše v přátelské atmosféře o uplynulém půlroku v českém TenSingu, v Praze pak zasedl Ústřední Výbor YMCA v ČR (dále jen ÚV). Druhý řečený byl jistě důležitější, a proto se na něj vypravili rovnou dva redaktoři: Vojtěch Berger i František Kroužil. Svojí obsáhlou reportáží vás poctí dále v čísle. Co dalšího najdete? Prosinec, měsíc, kdy si připomínáme narození Spasitele, je ve znamení vánočních koncertů TenSingu, tzv. Gospel Night. Pražská Gospel Night se konala 10. 12. v kostele u Klimenta a velice se povedla. Článek o ní napsali Zuzana Dvořáková a já. Letos se ovšem již podruhé konala Gospel Night i v Krnově, a to rovnou za účasti sedmi TS skupin. Díky grantu totiž přijel i TS Mělník a Praha, aby společně s moravskými skupinami oslavili Vánoce 19. 12. Krátkou zprávu zaslal Vojtěch Berger. Těsně po uzávěrce prosincového čísla Proteinu přišla do redakce zpráva o průběhu Moravského TS festivalu v Ostravě. Udělali jsme tak pro tento článek místo v tomto Proteinu. Autorkou reportáže je mladá publicistická naděje z TS Ostrava – Jih, Klára. Dění v českém TenSingu za rok 2004 shrnuje retrospektivní článek o zázračném roce 2004, kdy se snad žádná akce neobešla bez přívlastků jako jedinečná, naprosto skvělá a užaaaasná. Ti z vás, kteří jste latiníky, hledejte jej pod jménem Anno Mirabili TenSing 2004. A co dál? V lednovém Proteinu vychází i dlouho očekávaný rozhovor s předsedou YMCA v ČR, slovutným Tomášem Matuškou, který vedl na památné Česko – slovenské akci František Kroužil a Vojtěch Berger. Krom toho čtěte i další zajímavé články, které se sice YMCA netýkají bytostně, ale i tak stojí za pozornost. Mám na mysli článek Štěpána Janči z čerstvě přijaté YMCA Orlová o situaci v africkém Dárfúru, kterou monitoroval již v době, kdy tamní humanitární katastrofa nebyla tolik mediálně provařována a celý svět zrovna sledoval, kdo nejdále doskočí v Athénách. Vaší pozornosti by neměla uniknout ani další skandální fotografie, která dokumentuje proliferaci Proteinu na zahraniční trhy. Tentokrát, po minulých odhaleních ze Slovenska a Indie, přinášíme fotografii ze SRN. Nebude chybět ani tradiční zamyšlení a nakonec diářek, aneb co v YMCA nezmeškat v budoucím čase. Hezký leden a dobrou lyžovačku, je-li u vás již sníh, přeje za redakci /Štěpán Černý/

[.. Celý článek | Autor: Štěpán Černý .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]