01/2005

Proč být Ymkařem?

Vydáno dne 01. 02. 2005 (2818 přečtení)
Víme, kdy a jak se rozhoduje o ymkařských záležitostech, o věcech, které se týkají nás všech? Zajímáme se o to, jak funguje naše organizace, co se jí daří a jaké problémy řeší?

Působíme-li v Ymce už nějaký čas, ať už pracujeme v některém z jejích mateřských center, dětských kroužků, organizujeme tábory či jsme členy Tensingu, zájem o tyto věci je určitě na místě. Ymka totiž není pouhou posvěcovatelkou našich aktivit, anonymní přepážkou na poště, kde se vydávají peníze. Ymka je organizací, která stojí a padá se zájmem jejích členů o dění v ní samotné, na něčem, co občas nazýváme „ymkařský duch“. Tento pocit sounáležitosti je klíčový pro to, abychom se v Ymce cítili „jako doma“, abychom si rádi připnuli ymkařský odznáček na batoh nebo na tričko a abychom zároveň dokázali případným zájemcům vysvětlit, co to Ymka vlastně je, jaká je její historie a jaké jsou její cíle. Jako vedoucí pražského Tensingu můžu potvrdit, že každému, kdo tam přijde, nabídneme velmi záhy členství v Ymce. Vysvětlujeme, co to Ymka je a o co jí jde. Chceme, aby se členové Tensingu necítili jen Tensingáři, ale také a především Ymkaři. To se netýká jen Tensingu, ale všech aktivit Ymky. Tak jako známe perfektně soupisku i management našeho oblíbeného hokejového týmu, tak jako víme, kdo je ředitelem naší školy nebo kdo je šéfem velké firmy, pro kterou pracujeme, stejně tak bychom měli vědět, kdo vede Ymku, jak a kam. Měli bychom se zajímat o to, jak Ymka funguje, a kdo jsou lidé, kteří ji řídí. Schválně, kolik z čtenářů PROTEINU, Ymkařů, by dokázalo správně odpovědět na otázky jako: Jak se jmenuje generální sekretář YMCA v ČR. A její předseda? Kolik je (s přesností alespoň na desítky) místních Ymek v České republice? Kdy a kde Ymka vznikla a kdo ji založil? Víme, co to je Pařížská báze a Kampalské principy? A tak bychom mohli pokračovat. Nebojme se v sobě probudit ymkařské vědomí a nebojme s dát najevo, že jsme Ymkaři. Nebojme se koupit si ymkařské tričko, a připnout si někam zmíněný odznak YMCA. A nebojme se číst PROTEIN (a reagovat na něj), který je časopisem o ymkařských záležitostech psaným pro Ymkaře. Reportáž z jednání ústředního výboru Ymky a rozhovor s Tomášem Matuškou v tomto čísle jsou toho důkazem. (vob)

[.. Celý článek | Autor: administrator .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]