02/2006

Uvaděč

Vydáno dne 02. 04. 2006 (2177 přečtení)
Milí čtenáři, děkujeme za pozitivní ohlasy na minulé číslo, které se věnovalo vztahu YMCA a sportu - tedy rozvoji tělesné oblasti našich bytostí. Člověk má ale také rozměr duševní, intelektuální, dostal od svého Stvořitele možnost přemýšlet, učit se, ovlivňovat sebe sama i své okolí.

Dostal možnost se rozhodovat, dostal vůli něco chtít, o něco usilovat, rozvíjet se, poznávat, růst, pracovat na svém charakteru... Zkrátka dostal příležitost ovlivňovat to, jakým bude člověkem. A právě toto všechno je symbolizováno druhou stranou trojúhelníku v našem logu YMCA, ve zkratce řečeno - vztah k duši, který je tématem tohoto čísla. Povede si YMCA v jejím rozvoji lépe než v péči o tělo? Soudě podle vašich příspěvků nikoliv. Naštěstí je tu však opět možnost nahlédnout do archivu YMCA a čerpat z něj poučení a inspiraci. Najdete zde přepisy prvorepublikových příspěvků, ale i druhé nahlédnutí do diplomové práce Petra Chlápka. Myslím, že myšlenka sekretáře Ymky jako „novodobého rytíře“ je opravdu velmi zajímavá. Dozvíte se ale také, jaké zahraniční možnosti máme dnes při svém sebevzdělávání a osobnostním růstu. Dnešní situaci popisuje vlastně jen příspěvek o TenSingu a nutno říci, že v YMCA v minulých letech pouze YMCA DAP systematicky prováděla školení, nepočítáme-li de facto povinné školení vedoucích táborů. Novou výzvou je spíše pozvánka, i když úvahovitého charakteru, na Fundametkurz. Tento technický, žel cizojazyčný, název byl převzat z jeho předlohy - kurzu, který léta funguje ve švýcarské YMCA. O jeho přenesení do českého prostředí se pokusil malý tým lidí a nyní jej nabízí jako základ (fundament) pro výchovu ymkařských vedoucích a sekretářů. Nejde o žádný experiment, ale o ověřený zahraniční model. Věříme, že jeho realizace přinese své ovoce ve formě nadšených ymkařů, kteří skutečně budou hrdi na to, že jsou členy YMCA. Více si však přečtěte v článku, který jistě snadno najdete. Únorový Protein však přináší i něco mimo hlavní téma. Např. příspěvky od našeho zahraničního dopisovatele v Anglii, který se zastavil nad aktuálním filmem Letopisy Narnie. Myslím, že oba příspěvky stojí za přečtení. Jak už jistě tušíte, březnové číslo se bude věnovat třetí části ymkařského trojúhelníku - tedy Duchu. Jak se vám daří plnit základní poslání YMCA v této rovině? Nenechávejte si to pro sebe, a buďte svým příspěvkem inspirací pro ostatní. Nezapomeňte, že kdo dává, ten dostává a kdo seje, ten sklízí a blížící se jaro je k setí přímo stvořené... J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]