02/2005

Adopce na dálku

Vydáno dne 10. 02. 2005 (8190 přečtení)
Asi málokdo z vás, mých vrstevníků (teenager singers) přemýšlí v nejbližší době o založení rodiny. Na to stát se „adoptivním rodičem“ však není nikdy brzo! Vzpomínám na léta povinné školní docházky, kdy jsem si jen stěží dokázala představit, že by někdo mohl toužit toužil po dobrovolném navštěvování školy. Dnes vím, že takových dětí je spousta a proto bych Vás ráda seznámila s projektem Adopce na dálku.


Tento projekt vznikl v roce 1993 pod Arcidiézní charitou Praha a jeho hlavním cílem je umožnit dětem z rozvojových zemí získat vzdělání. ADCH Praha spolupracuje s partnerskými organizacemi v Indii, Ugandě, Litvě, Bělorusku a nově v severním Thajsku. Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte do projektu je chudoba, která znemožňuje navštěvovat školu. Při výběru dětí se nehledí na náboženství ani pohlaví. Co takové rodičovství obnáší a co přináší?

Aby vaše dítko mohlo navštěvovat školu, tak jak se sluší a patří, je potřeba platit roční příspěvek. Z těchto peněz jsou školákovi hrazeny školní pomůcky, uniforma, strava ve školní jídelně - ne to není trest, pro některé děti je to jediné vydatné jídlo za celý den - a pro jistotu i zdravotní péče. Aby mohlo vaše dítě vyrůstat v lepším prostředí, 5% z částky slouží k rozvoji komunity. Například se přispěje na nákup krávy či šicího stroje. Jedenkrát ročně dostávají děti jménem adoptivního rodiče dárek, který vybírají místní lidé. Zatímco u českých dětí by to nejspíš úspěch nesklidilo, vašemu „zámořskému“ dítku, nejvíce udělá radost matrace, přikrývka nebo boty. 2% z příspěvku putují do Rozvojového fondu. V Ugandě se např.plánuje vybudování české nemocnice a školy pro porodní asistentky.

Stavba je sice zatím v „prenatálním“ stadiu, ale již se k nám chystá tamní medik na školení. Vaše rodinné pouto nebude pevné jen díky finanční podpoře. Mezi rodiči a dětmi probíhá také písemná korespondence. Děti píší minimálně dvakrát ročně a ti, co jsou ještě příliš malí, vás potěší obrázkem. Takové vánoční přání od dítka, které třeba nikdy neslavilo Vánoce ani nevidělo sníh, je přinejmenším zajímavé. Také obdržíte školní výsledky, ale vzpomeňte si na své mládí a buďte shovívaví. Nejtěžším počinem je samotné vybrání potomka. K tomu slouží karty o životě dítěte, ze kterých se dozvíte krom jiného i jeho oblíbené jídlo a sny do budoucna. Zatímco u nás by se to hemžilo samými kosmonauty a modelkami, v Indii by to byli učitelé, kněží a doktoři. Vybírání usnadní (někomu znesnadní) fotografie.

Při pohledu na okatá dítka však podléháte nutkání adoptovat půlku Afriky. Jedna ze zásad projektu Adopce na dálku zní: Učme se od nich. Neboť by bylo chybou domnívat se, že se od lidí, kteří jsou chudí, nemáme co naučit. Vždyť vzájemná spolupráce obohacuje obě strany. Název charita pochází z latinského caritas, tj. milosrdenství, milosrdná láska. Znamená křesťanskou lásku k bližnímu, dobročinnost na jejím základě poskytovanou.

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]