04/2010

Indiaka - jak že se to vlastně hraje?

Vydáno dne 23. 09. 2010 (4960 přečtení)
V minulém čísle jste si mohli přečíst něco o historii hry, tentokrát přinášíme základní PRAVIDLA HRY!


Družstva
Každé družstvo se musí skládat z pěti hráčů. Pokud hrají smíšená družstva, musí během celé hry být na poli alespoň dva hráči stejného pohlaví. Hráči jednoho týmu musí mít jednotné dresy.

Kromě pěti zmíněných hráčů náleží ke každému družstvu maximálně dva střídající hráči. Střídaní hráči se mohou vrátit do hry nejdříve v dalším setu nebo v druhé polovině hry. Za jeden set (polovinu hry) smí každý tým střídat nejvíce dvakrát. Pokud chceme střídat, musíme to nejdříve oznámit sudímu, poté můžeme mezi dvěma výměnami míče střídání uskutečnit.

Každý tým má svého kapitána, kterého si zvolí před začátkem utkání. Pouze on může během hry mluvit za celé družstvo, například při protestech a podobně.

Body, sety, vítězství
Každá chyba je bodem pro soupeře. Pokud udělají hráči obou týmů chybu současně, považuje se to za dvojchybu, bod nezískává nikdo a podává se znovu. Pokud družstvo získá bod, podává. Při každé změně servisu se před podáním hráči týmu, který získal bod, na hřišti posunou o pozici dále ve směru hodinových ručiček. Popis turnajů v indiace obsahuje 2 možné způsoby hry:

1. hra na body:
Set trvá tak dlouho, dokud jedno z družstev nezíská 25 bodů s alespoň dvoubodovým rozdílem oproti soupeři. Pokud je rozdíl menší než dva body, hraje se tak dlouho, dokud jedno z družstev nezíská nutný dvoubodový náskok. Po skončení setu si týmy vymění strany hracího pole. Tímto systémem se hraje tak dlouho, dokud jedno z družstev nedosáhne předem určeného počtu vítězných setů. Pokud je nutno hrát rozhodující set, mění se strany hřiště po dosažení 13 bodů.

2. hra na čas:
Hraje se na dva poločasy, které trvají předem dohodnutou dobu, maximálně 10 minut. Vyhrává to družstvo, které má na konci hry nejvíce bodů. Při hře na K.O. systém je možné hru prodloužit o rozhodující set (maximálně dva poločasy po 3 minutách).

Podání
Podává se z pravého zadního rohu. Může se podávat z libovolného místa za zadní čárou. Ve chvíli podání musí všichni zbylí hráči obou družstev zřetelně stát na svých pozicích. Pozice jsou očíslovány od pravého zadního hráče (1) proti směru hodinových ručiček až po levého zadního hráče (5) (pravý zadní – 1, pravý přední – 2, střední přední – 3, levý přední – 4, levý zadní – 5).

Ve chvíli, kdy indiaka opustí ruku podávajícího hráče, mohou ostatní hráči opustit pozice. Podání nesmí být blokováno ani hned první ranou odehráno zpět. Pokud protihráči indiaku hned po podání zahrají přes síť, považuje se to za chybu jejich týmu a podávající družstvo získává bod.

Hra
Během hry jsou povoleny tři přihrávky v rámci jednoho družstva. Jeden hráč se nesmí indiaky dotknout dvakrát za sebou, počítají se i náhodné dotyky.

Výjimkou jsou bloky, ty se jako dotyk samotný nepočítají – hráč, který se míčku během blokování dotknul, může ihned poté hrát dál. Blokování se také nepočítá do zmíněných tří povolených přihrávek. Jako blok se hodnotí statická obouručná obrana nad sítí.

S výjimkou podání se ve hře smí indiaka dotknout sítě mezi postranními čarami. Dotyk sítě nebo jiný pohyb mimo hranice hřiště se považuje za chybu.

Pokud se míček zasekne v síti a jde teprve o první nebo druhou nahrávku, nařídí se nové podání. Pokud je to třetí dotyk hráče (a míček tedy měl jít přes síť), počítá se to jako chyba a soupeř získává bod.

Hra na síti, přešlapy, přesahy
Během hry není hráčům dovoleno dotýkat se sítě, ani uvnitř, ani vně hřiště. Přesah hráče přes síť i zásah do soupeřova pole pod sítí je zakázán. I přešlap částí chodidla se počítá jako překročení dělící čáry, a tedy chyba.

Dvojchyba
Jako dvojchyba se hodnotí situace, kdy udělají chybu zároveň hráči obou družstev. V takovém případě se hra přeruší a znovu se podává.

Také vnější vlivy jako například přítomnost jiné osoby v hřišti, poškození sítě nebo míčku se hodnotí jako dvojchyba. Hra se přeruší a znovu se podává až po napravení daného problému.

Rozhodčí
Hru řídí rozhodčí. Před začátkem hry se musí přesvědčit o správném stavu hřiště. Během hry stojí v blízkosti jednoho ze sloupků (nejlépe na bedně nebo jinak vyvýšeném místě), tak aby dobře viděl na síť a mohl přehlédnout celé hřiště.

Během hry rozhodčí spolupracuje se zapisovatelem a dvěma postranními rozhodčími. Rozhodčí dává pokyn k započetí, přerušení či ukončení hry. Dbá na dodržování pravidel a rozhoduje o tom, kdy se hráč dopustil chyby.

Chybu oznamuje znamením rukou a dohlédne, aby došlo k přečíslování bodů. Pokud se některý z hráčů chová nekorektně, může ho sudí napomenout, varovat nebo do konce zápasu vyloučit.

Zapisovatel pomáhá rozhodčímu sledovat prostor pod sítí, postavení a rotaci hráčů. Chyby hlásí rozhodčímu, kterému potom náleží konečné rozhodnutí. Postranní rozhodčí stojí v protilehlých rozích hřiště a sledují každý jednu postranní a jednu zadní čáru. Hlásí rozhodčímu přešlapy a auty.

Po skončení hry je výsledek zapsán do záznamového archu a rozhodčí arch podepíše.

Z německé příručky Indiaca – Eine Arbeitshilfe des CVJM-Westbundes 2006 přeložila Marie Čašková


______________________________
Co takle indiaka v české YMCA?
Netradiční sporty patří k YMCA už tradičně. Nebylo by špatné pustit se do něčeho nového… co takhle indiaka? Darem od německé YMCA jsme dostali velkou krabici s těmito „okřídlenými míčky“ a tak můžeme opravdu vážným zájemcům (kolektivním členům YMCA, žel ne jednotlivcům, tolik jich zase nemáme) nějaké věnovat, abychom se pokusili nastartovat zájem o tuto hru – sport… a kdo ví, možná jednou i u nás založíme ymkařskou a posléze i národní ligu. Je to hra zábavná, ale také fyzicky náročná. Lidé, kteří hrají volejbal se do hry dostanou po několika minutách, neboť je to velmi podobné. Těm z vás, kteří byste se chtěli nadchnout ještě víc doporučuji youtube a heslo indiaca… některé zápasy jsou opravdu parádní.

J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]