11/2004

Ministerstvo Kultury ČR

Vydáno dne 12. 11. 2004 (4243 přečtení)
Vážení čtenáři Proteinu a milí Ymkaři. Listopadová rubrika vás chce seznámit s možnostmi získávání finančních prostředků z českého Ministerstva kultury, kde můžete žádat na obecně prospěšné aktivity vašich sdružení.

MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY – vyhlašuje pro rok 2005 následující grantové programy: 1. Tradiční lidová tvorba (uzávěrka: 22. 11. 2004) 2. Neprofesionální umělecké aktivity (uzávěrka: 30. 11. 2004) 3. Integrace příslušníků romské komunity (uzávěrka: 6. 12. 2004) 4. Rozvoj zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit (uzávěrka: 10. 12. 2004) Ministerstvo kultury ČR podporuje ze státního rozpočtu projekty, které se zabývají některým výše uvedeným programem, v maximálním možném finančním příspěvku do výše 70% z celkových nákladů projektu. Žadatel – subjekt musí předložit k žádosti projektu (předepsaný formulář + rozpočet), též povinné přílohy: kopii dokladu o právní subjektivitě (stanovy, statut, zřizovací listinu atp.); kopii platné smlouvy o založení bankovního účtu vč. aktualizace; kopii dokladu o přidělení IČO (pokud není součástí např. stanov); doklad o předchozí činnosti (např. výroční zpráva atp.); další specifické přílohy vždy dle výše zvoleného programu. Další informace o vyhlášených grantových programech a specifické podklady pro zpracování formuláře – žádosti naleznete na přímé internetové adrese: www.mkcr.cz/article.php?id=1102. Kontaktní adresa: Ministerstvo kultury ČR - Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana, tel.: 257 085 111, fax.: 224 318 155, e-mail: posta@mkcr.cz; www.mkcr.cz nebo přímý odkaz na stránky grantových programů: /Pavel Hušek/

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]