03/2019

Oslava YMCA175 v Londýně

Vydáno dne 06. 10. 2019 (414 přečtení)

Česká delegace na oslavách 175. výročí založení YMCA v LondýněZačátkem srpna se v Londýně konala pro organizaci YMCA (Young Men‘s Christian Association) velmi zlomová akce – slavily se její 175. narozeniny. Ano, zní to až neuvěřitelně, ale YMCA již 175 let pomáhá mladým lidem po celém světě a je tak nejen nejrozšířenější, ale i nejstarší mládežnickou organizací na světě.


Trocha historie
YMCA byla založena 6. června 1844 v Londýně sirem Georgem Williamsem. Od začátku byla jejím posláním pomoc mladým lidem v době průmyslové revoluce, která s sebou přinesla mimo jiné dlouhé pracovní doby, nezaměstnanost a beznaděj. Sir Williams chtěl této věci dosáhnout vkládáním křesťanských principů do každodenního života a budováním tří nejdůležitějších pilířů v životě jedince – zdravého těla, mysli a ducha. Tato iniciativa se stala okamžitě známou a do 70. let 19. století celosvětově významnou. V roce 1855 byla pak založena YWCA, podobná organizace pro ženy, která se později s YMCA spojila.

Dnešní cíle možná nejsou spjaty s průmyslovou revolucí, ale od těch prvních se příliš neliší. V průběhu 175 let se YMCA stala přístupnou všem lidem bez rozdílu vyznání, barvy pleti, pohlaví či politického přesvědčení. Ve sto dvaceti zemích světa organizuje nejrůznější programy a aktivity pro mladé, ve kterých se snaží předávat důležité životní hodnoty. Jejím znakem je rovnoramenný trojúhelník jako symbol jednoty těla, mysli a ducha, která je základním stavebním kamenem toho, co je pro YMCA důležité.

YMCA 175
Vzhledem k místu založení YMCA bychom pro oslavy jejího významného jubilea těžko hledali lepší město než je právě Londýn. Oslavit toto výročí do prostor výstavního a konferenčního centra ExCeL přijelo proto více než tři tisíce ymkařů z téměř stovky zemí, a to včetně naší české delegace. Na srpnové pětidenní oslavy nás společně vyrazilo dvacet sedm. Přijeli jsme z různých měst a různých aktivit, v naší delegaci tak byli např. YMCA skauti, vedoucí letních táborů, členi Ten Singu a vedoucí volnočasových aktivit pro děti a mladé.

Devět z nás se zároveň na akci podílelo i jako dobrovolníci, aby během přípravy a průběhu akce pomáhali společně s dalšími téměř dvěma stovkami mladých lidí – stali se tak součástí týmu překladatelů, pomáhali celou akci připravovat, pracovali na registracích, v produkci, starali se o průběh workshopů, vypomáhali na stáncích a dalšími činnostmi se podíleli na organizaci celé akce. Akce byla skvělou příležitostí nejen oslavit výročí, ale i se setkat s dalšími členy YMCA z různých prostředí, sdílet zkušenosti, navázat kontakty v zahraničí, hledat společné možnosti spolupráce a inspiraci pro naši práci v České republice.

Na oslavách byl opravdu bohatý program. Během velkolepých večerních ceremonií jsme si vyslechli celou řadu výborných řečníků, hudebníků, účastnili se slavnostního vlajkového ceremoniálu, kde se nám představily postupně všechny země a organizace pod YMCA, a shlédly divadelní představení ztvárňující počátky YMCA v 19. století „Soul In The Machine“. V průběhu akce jsme se pak účastnili zajímavých přednášek, workshopů dle svého výběru (objevovala se zde témata týkající se křesťanství, zdraví, občanské angažovanosti, ekologie apod.), diskuzních panelů, křesťanských zamyšlení, modliteb, poslouchali jsme živě TED talks, dozvídali se více o historii naší organizace a diskutovali o budoucnosti YMCA. Během akce jsme se dokonce mohli i účastnit i pár certifikovaných školení a kurzů.

V prostorách centra ExCeL se pak nacházela velká místnost se stánky, které prezentovaly různé zajímavé aktivity Ymek po celém světě. Zamyslet se a na stěnu napsat přání Ymce k narozeninám účastníci mohli v trojúhelníkové zahradě vytvořené skotským architektem. Všechny upoutala také doprovodná výstava o historii YMCA, kde česká delegace našla informace i o československé Ymce. Mezi stánky po celou dobu probíhal živý networking.

Další hala obrovského centra byla věnována sportovním aktivitám – během celého dne byla plná sportujících ymkařů, kteří měli možnost si nejen protáhnout těla, ale i si vyzkoušet nějaké nové sporty, naučit se různé táborové hry a neformálně se seznámit s dalšími ymkaři. Naše delegace tak postavila české týmy basketbalistů i volejbalistů a zúčastnila se přátelského mezinárodního turnaje v obou sportech. Úspěšní jsme byli i v dalším zajímavém sportu – basketbalu na invalidních vozících, který jsme si na akci vyzkoušeli poprvé. S ohledem na přírodu bylo všechno jídlo během oslav servírováno na kompostovatelných talířích, dva ze tří dní oslav byly vegetariánské a celé prostory byly plné vodních fontán určených k naplnění znovupoužitelných lahví.

Samozřejmě jsme v rámci oslav navštěvovali i slavná místa v Londýně, která jsou spojena s historií YMCA. Program byl opravdu nabitý. Každý z nás si tak domů z akce odnesl nejen pěkné zážitky a nová přátelství, ale i nové znalosti a zkušenosti, které mohou dát jeho práci nový rozměr. Narozeniny YMCA byly více než důstojně oslaveny. Všichni jsme byli rádi, že jsme mohli být součástí tak skvělé akce. A byli jsme vděční siru Georgi Williamsovi, že si jen neposteskl u piva, ale šel a začal něco, co nemá ve světě obdoby. Tak na dalších 175!

Sára Soukupová a Eleonora Krůtová, foto: YMCA World

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]