03/2019

Pomáháme s dětmi aneb české zpěvníčky pro naše krajany

Vydáno dne 06. 10. 2019 (435 přečtení)
S dětmi na jednom z našich letních táborů jsme se rozhodli zorganizovat dobročinný projekt, v rámci kterého nejen někomu pomůžeme, ale i v dětech podpoříme to, aby rády dělaly něco pro druhé a věnovaly se dobročinným akcím a dobrovolnictví.


V průběhu roku jsme se dostali do kontaktu s Čechy v Banátu, kteří v Srbsku žijí již od 19. století ve velice skromných poměrech v několika českých vesnicích. Snaží se zde udržet české tradice včetně českého folklóru a češtiny. Dozvěděli jsme se, že jim ovšem mimo jiné chybí zpěvníky lidových písní. Rozhodli jsme se, že naše krajany s dětmi podpoříme právě zpěvníčky klasických českých písní, které společně vydáme.

Nejprve jsme táborníkům o českých vesnicích v Srbsku a Rumunsku vyprávěli a povídali si o tom, jak tam lidé žijí. Se staršími dětmi jsme se dívali i na kratší dokumentární film o této oblasti a našli Banát na mapě v zeměpisném atlasu. Následně jsme se s dětmi vrhli do výroby zpěvníčků, do kterých jsme zařadili nejen několik desítek nejznámějších českých lidových písní, ale i pár říkadel a koled. Jedna z dobrovolnic Ymky Plzeň všechny vybrané písně přepsala v notopiseckém programu do not a všech 35 dětí se následně během jednoho táborového dopoledne se zápalem vrhlo do ilustrátorské práce. Společně se nám podařilo vytvořit více než 50 zdařilých ilustrací, ke každé písni jednu.

Po táboře byly všechny obrázky převedeny do elektronické podoby a zařazeny do zpěvníčku. Ten jsme nechali vydat a dvě stovky kusů se nyní chystáme odeslat společně s dalšími věcmi tamní české menšině. Písničky byly opatřeny akordy, aby se daly zpívat i s kytarou. Bylo velice milé, s jakým nadšením se děti do projektu zapojily, každý chtěl pomoci. Všichni si nakonec odnášeli hřejivý pocit. Jsme moc rádi, že se zpěvníček podařilo vydat, je opravdu zdařený, a že jsme mohli pomoci našim krajanům. Navíc se i povedlo podpořit v dětech správné hodnoty a touhu pomoci druhým. Z úspěšného projektu jsme byli i my sami tak nadšení, že jsme se rozhodli více zapojovat aspekt služby druhým nejen do našich táborů a dali se do plánování dalších aktivit.

Soukupovi, YMCA Plzeň, foto: YMCA Plzeň

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]