04/2014

Přihlas se na školení

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1051 přečtení)
MEZINÁRODNÍ CENY VÉVODY Z EDINBURGHU – DofE

Zaujal vás program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu? Základní školení programu DofE vám poskytne všechny potřebné informace o programu DofE, které vám umožní zapojovat a vést mladé lidi v tomto programu pod místním centrem v YMCA.


Vzdělávacím cílem tohoto školení je získání potřebných vědomostí a dovedností pro roli vedoucího skupiny a koordinátora místního centra programu DofE. Každá organizace potřebuje aspoň jednu osobu s tímto školením, aby se mohla stát místním centrem programu DofE. Může se jednat o jejího zaměstnance, ale také o dobrovolníka z řad samotných mladých lidí, rodičů či třeba bývalých účastníků programu.

Účastníci školení se seznámí s historií, filosofií a strukturou programu DofE a také s jeho mezinárodní dimenzí.

Dozví se, jak program funguje a co od organizace očekává a co jí přináší. Také se podrobně seznámí s nástroji realizace a metodami využívanými při vedení mladých lidí v programu.

Absolvent školení získá mezinárodně uznávaný certifikát a je schopen vést skupinu mladých lidí ve věku 14 – 24 let zapojených do programu. Zároveň je schopný (v roli koordinátora místního centra DofE) zajišťovat administraci a koordinaci programu na místním centru DofE ve spolupráci s národní kanceláří programu. Cílovu skupinou školení jsou tedy učitelé, pedagogové volného času, dobrovolníci, rodiče. Forma je seminární.

Přehled o aktuálních termínech najdete na adrese: www. dofe.cz/cz/skoleni. Na těchto stránkách také probíhá přihlašování na zvolený termín, a to prostřednictvím elektronického formuláře.

Podmínky účasti na školení:
- K získání certifikátu je nutné absolvovat celé školení.
- Účastníci školení si sami zajistí zdravotní pojištění na dobu trvání školení.
- Účastníci školení souhlasí při registraci na školení s použitím jejich osobních údajů pro potřeby školení, sdílením jejich kontaktů s ostatními účastníky a s publikováním fotografii ze školení na www.dofe.cz a v tisku.
- Certifikát vedoucího programu, koordinátora místního centra, školitele a hodnotitele expedice je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné místní centrum DofE.

Poplatky
- Školení je pro účastníky zdarma, účastníci si hradí jen dopravu na místo konání.
- V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 500 Kč.

Národní kancelář programu si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.

S případnými dotazy se obracejte na Andreu Gröschlovou na emailu andrea.groschlova@ymca.cz či na telefonním čísle 602 466 525.

Andrea Gröschlová, foto: dofe.cz
zdroj: www.dofe.cz, upraveno pro YMCA

[.. Celý článek | Autor: -agr- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]