05/2006

Táboření ve světě YMCA

Vydáno dne 06. 06. 2006 (3504 přečtení)
Blíží se letní prázdniny, které pro mnohé z nás znamenají pobyt ve stanu či v chatce, poznávání nových lidí, společný program, sport, hry a příjemnou zábavu. Podobně smýšlí ymkaři po celém světě. Zkusme se porozhlédnout, co se přesně pod pojmem táboření ve světě sdružení YMCA skrývá.

Začněme tím, co je nám blízké – Evropou. Ve vší logice by se evropské tábory neměly od těch našich příliš odlišovat. Co je na tom pravdy?

Francouzský recept pro každý věk
Ve Francii nabízí sdružení Le Rocheton jazykové letní tábory pro mladé, kteří se chtějí naučit francouzštinu „přímo“. Během dvou týdnů jsou zájemci o studium jazyka posláni na tábor společně s francouzskými mládežníky. Nejsou žádné typické hodiny výuky; všechno se „studenti“ učí za pochodu při hrách, sportu, výletech. Vedoucí jsou také Francouzi a jsou vyškoleni pro mezikulturní setkání. Vzhledem k ne vždy skvělé jazykové vybavenosti Francouzů může být takový pobyt přinosný po francouzštinářské stránce.

Alsaská YMCA zase pořádá tábory pro děti velmi nízkého věku. „Tábůrek“ je dvoutýdenní program pro 25 dětí mezi 5 a 8 lety. Bydlí se v chatkách v národním parku Vosges. Pětiletí účastníci vítáni.

Jiné francouzské sdružení organizuje mezinárodní stanový tábor – každý rok v jiné zemi. Letos se jedna skupina chystá do Makedonie, druhá do Nizozemí.

Anglie: nikdy více než týden
V Anglii mají jednu zvláštnost: pobytové tábory jsou spíše výjimkou. Převažují tzv. denní tábory, kdy děti jdou na tábor přes den jako do školy. Přespávají však doma u rodiny: ráno je rodiče nebo autobus přivezou, večer si je zase odvezou. Když už se jedná o tradiční pobytové tábory, tak jak je známe z našeho českého dětství, mluví se o nich jako o „táborech amerického typu“. Co nás Středoevropany překvapí nejvíce, je délka tábora: zřídkadky přesáhne týden. Dalším překvapením je absence skautských táborů z nabídky Ymky. A přitom to je právě Anglie, kde v r. 1907 skauting vznikl.

Nabízené anglické táborové programy, ať už v přespávacím nebo dojížděcím formátu, jsou tradičně rozličné: poníkovský týden, fotbalový týden, dobrodružný týden s různými venkovními aktivitami. Spaní v týpí nebo chatkách. Tábor s táborovou hrou, uprostřed lesů ve stanech, s vlastní kuchyní není zcela pravidlem. Spíš se jedná o pobyty na táborových základnách. Často programy dávají důraz na křesťanského ducha.

„Dobrodružství má nové jméno“
Každopádně Ymky v Anglii umí své letní (byť týdenní pobyty) pořádně prodat. YMCA Guildford nabízí na svých stránkách ke stažení strhující táborový reklamní videoklip. Na pozadí hraje hudba jak z akčního filmu, děti uhánějí na kolech, střílejí z luků, šplhají po lanech, hrají fotbal, zpomalené záběry šípu trefujícího terč… dokonalá atmosféra. Prostřihem jsou vidět titulky jako „Příští léto - Dobrodružství má nové jméno – akce má nový domov – Tábor Waverley Woods Ymky. Kdyby mi bylo 10 a tohle bych zhlédl, tak žadoním u rodičů dnem i nocí, než by mi pobyt zaplatili. A kdyby byli moji rodiče nemajetní, tak bych nemusel splakat nad výdělkem. Mnohé Ymky nabízejí táborová stipendia nebo slevy pro rodiny v horší finanční situaci.

Dramatem k duchovnu
YMCA „Západní Londýn“ má zase zajímavý duchovně–dramatický týdenní program v základně Lake Wood nesoucí jméno „Stage Fright“ (Strach z pódia). Děti ve věku 9–14 let mají možnost se pocvičit v roztodivných divadelnických dovednostech. Cíle tábora ale není pouze dramatická výchova. Divadlo je považováno za prostředek prohloubení víry, otevírání nových otázek v přístupu dětí k duchovnímu životu, apod. Během tábora se vždy vytvoří společenství, které se schází dvakrát denně na kreativní modlitby.
V Bělorusku působí při každém místním sdružení skautská družina. Každoročně je pořádáno běloruskou Ymkou skautské jamboree, kterého se pravidelně účastní i zahraniční hosté, především ze Švýcarska, Ruska, Litvy a Německa.

Bavoráci: jako my?
Bavorská Ymka nabízí širokou škálu letních aktivit. Přeci jenom s našimi jihozápadními sousedy máme nemálo společného. Letní tábory pro nejrůznější věkové kategorie a rozličných zaměření: koně, fotbal, koupání, plachetnice, brusle. A samozřejmě nechybí víra, přednášky, diskuze a modlitby. Spí se pod stany nebo v chatkách. Bavorské tábory se nekonají pouze v Bavorsku. Je také výjezdní tábor do chorvatského přímořského stanového rekreačního střediska. Ani na písečné pláži uprostřed vodních radovánek se nezapomíná na Ježíše a duchovní náplň programu.

Švédsko: táborníků národ
Ve Švédsku se táboří o sto šest. Jak v opravdových táborech, tak v rekreačních střediscích. Na pravé tábory mají patent Ymka skauti. Ve Švédsku jich je plných 18 tisíc ve více než 300 skupinách rozmístěných po celé severské zemi. Skauting je ve Švédsku (a v Ymce) velmi populární. A tak se pořádají vodácké, skautské a jiné tábory. Švédská uchvacující příroda k tomu přímo vybízí. Stejně jako jinde je velký důraz kladen na křesťanského ducha. Nejen proto, že často jsou ymkařští skauti spjati s místní církví.

Součástí švédské Ymky je ale i Trojúhelníková aliance s 13 tisíci členy. Tato organizace spravuje tábořiště a rekreační zařízení. V těchto zařízeních jsou celoroční kroužky jako sbory, radiovysílání, ježdění na koni. Přes léto se tyto kroužky schází na společné tábory.

Dunajské rybářské putování
Rumunská Ymka Universitaria pořádá již několikátým rokem exotický putovní tábor Survival ústí Dunaje. Účastníci se po týden pohybují na lodích a pěšky v jedinečné přírodní oblasti dunajského ústí. Naučí se lovit ryby, připravovat je na ohni v polních podmínkách. Spí se pod stany a putuje se po celou dobu tábora z místa na místo. Je příjemné, že je tento putovní tábor ve třech turnusech cíleně otevřen mezinárodním účastníkům, kteří by o něj měli zájem.

Dále na východě, ve velikém Rusku také působí místní sdružení, která myslí na blaho svých členů. Novosobiřská YMCA Smile tak pravidelně organizuje teenagerovský out-doorový tábor ve strhujícím Altajském pohoří. I další ruské Ymky organizují volný čas dětí. Může to být městský denní tábor jako alternativa k prázdninám stráveným v pokojíčku, jsou to sportovní turnaje, drama.

Libo chytit raka?
V Austrálii má Ymka s tábořením sáhodlouho tradici. Provozuje několik tábořišť, která pronajímá skupinám mládeže. K dispozici je neuvěřitelně široká škála aktivit: provazové mosty, lezení po skalách, stavba vorů, kanoe, noční pozorování zvířat, rybaření, lovení (a poté vypouštění) raků, stavba přístřešků z přírodních materiálů, projížďky na horských kolech, noční pochody v horách. Táborníky YMCA ubytovává v pevných stavbách.

Jižní Amerika aneb Tábor u protinožců
YMCA existuje také v Jižní Americe a že se o ní za poslední roky v této rubrice nemluvilo, je dáno především mojí neznalostí španělštiny. A i v Latinské Americe se táboří, i když trochu jinak, než jak jsme na to v ČR zvyklí. Už jenom proto, že roční období mají na jižní polokouli jiný význam. I velké prázdniny jsou v Jižní Americe jinak než v Evropě. Proto je hlavní sezona od ledna do března. Momentálně (a až do srpna) je sezona nízká.

Svá tábořiště má takřka každá jihoamerická Ymka. Například v chilském tábořišti Colliguay situovaném ve stejnojmenném údolí je cílem programů posilování osobnosti a sociálních dovedností. Standardní pobyt trvá týden. Během něj se sportuje, hrají hry, plave ve zdejším bazénu, prochází po okolí. Pro přespání je k dispozici 14 chatek. Tábořiště se nachází v pěkné přírodní oblasti s bohatou rostlinnou a živočišnou populací. Blízká řeka umožňuje rybaření pstruhů. Tábořiště funguje již padesát let a za tu dobu jím prošlo již několik generací mládežníků.

Hong Kong táboří v Kanadě
V asijských Ymkách se samozřejmě také táboří. I když ne nutně v Asii. YMCA Hong Kong tak například pořádá tři turnusy svého mezinárodního tábora v Kanadě ve spolupráci se třemi různými kanadskými táborovými základnami. Táborníci z Hong Kongu ve věku 8–12 let po dobu dvou týdnů bydlí v chatkách společně se svými kanadskými vrstevníky a oddávají se tradičním severoamerickým táborovým aktivitám. Mezi ně například patří: kanoe, plachetnice, kajak, lukostřelba, orientační závod, přespávání mimo základnu, vaření v přírodě, noční pochody s pozorováním hvězd, poznávání zvířat. Organizátoři a vedoucí jsou jak z Hong Kongu, tak z Kanady. Musí to být velmi zajímavý a pěkný zážitek pro všechny zúčastněné.

Slovutný americký camping
Z naší rychlé obhlídky ymkařského tábornictví je patrné, že severoamerický camping má ve světě zvuk. Ve Spojených státech je přes 300 ymkařských táborových základen. Nespočet z více než 2 600 místních sdružení pořádá táborové programy ať už pobytového nebo denního typu.

Mnoho z tábořišť má více než stoletou historii, prošly jimi¨tisíce účastníků. Těžko se bude shrnovat taková různorodost do pár vět. Ukažme si raději pro ilustraci několik příkladů, co se severoamerickým ymkařům nabízí. Tábořiště Eberhart v Michiganu se nachází na zalesněném pozemku o rozloze téměř 80 hektarů (0,8 km2). Táborníci mají k dispozici přes kilometr pláže jezera Corey Lake. Ubytování je možno buď v jednoduchých chatkách nebo v klimatizovaných domech. Tábořiště je bohatě vybaveno: má vlastní koňskou stezku se strhujícími vyhlídkami turistické a horské stezky, sportoviště, astronomickou observatoř a venkovní kapli. Na jezeře se dá plavat, veslovat, jezdit na kanoi, plachetnici, windsurfu či vodních lyžích. Tábor letos slaví 97 let a vypadá to, že návštěvníci jsou spokojeni.

YMCA tábor v Indiana Springs poblíž Tallahassee na Floridě se nachází v státním přírodním parku Wakulla Springs a přímo v jeho středu se nachází pramen. Kromě tradičních již tolikrát jmenovaných táborových aktivit jako lukostřelba, táborové ohně, výlety, plavání, sport nabízí i několik specialit: westernové a tradiční ježdění na koni, indoorový skatepark, cykloterén pro BMX, paintballové hřiště. Účastníci jsou rozděleni do družin podle chatky, ve které bydlí. V rámci chatky společně s jejím vedoucím děti hrají hry, modlí se, myjí v kuchyni nádobí, atd. atd. Určitou zvláštností je otevřenost vůči dětem se sluchovou vadou a hluché děti. Již od roku 1982 umožňuje YMCA Indiana Springs těmto dětem se účastnit letního tábora jako každé jiné dítě.

Jak vidno po celém světě se v Ymkách táboří. Někde jsou programy blízké našemu pojetí, někde je přístup mírně exotický. Každopádně nápady cizích ymkařů mohou být velmi přínosné pro naše tábory v Čechách – a naopak.

Dominik Zunt
Na http://domousov.bloguje.cz více textů autora.

[.. Celý článek | Autor: Dominik Zunt .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]