04/2018

Ten Sing Mělník oslavil 20 let

Vydáno dne 03. 12. 2018 (613 přečtení)
Mělník ožil 24. listopadu velkým koncertem k 20. narozeninám místního tensingu. V Masarykově kulturním domě vystoupila současná sestava a samostatně i tzv. stará garda, která si připravila program z písní, jež kdysi zpívala. V Husově domě byla parádní oslava. Protein vám přináší malé ohlédnutí.Živé dějiny Ten Singu Mělník v kvádru (jakože v kostce i v obleku)

Dějiny… to jako, že se něco dělo? Ano, dělo se. Událo se to v březnu 1998, kdy na Mělník přijela nenápadná skupinka z nedalekých Krabčic – řeklo by se: „Praotci sestoupili z Řípu a vyjeli zvěstovat pravdu o tensingu.“ S nimi přijel tensingový praotec Radim Žárský coby tehdejší tensingový sektetář YMCA a malým workshopem o ymce a třech K (kreativita, kultura, Kristus) začalo něco, co otřáslo malým městem na soutoku velkých řek Labe a Vltavy. Vznikl Ten Sing Mělník.

Náctiletí ryzí amatéři si už při prvním domácím koncertu získali publikum – hlavně osobitý přednes písně Ťukání od Sváti Karáska se stal mementem pro náladu všech dalších vystoupení: velká pohoda, užívačka, a když i přes veškerou připravenost přijde hustý kiks a trapas, tak se tomu pořádně zasmějeme.

Velké koncerty se konaly co půl roku v Masarykově kulturním domě a Husově domě, kde se diváci těšili na vždy nový program složený z populárních písní a gospelů hraných s kapelou i bez, původních tanců i lehce komediálně koncipovaných a přec tematicky kompaktních divadelních vstupů.

Tensingáři působili jako zjevení ve městě, kde byla kulturně trochu (dost) nuda. Zpívali na Benefičním večeru ČČK, Dnech evropského dědictví, Dnu kostelů), ve školách, kam přiváželi i skupiny Ten Singu Norsko, a v prostorách sboru Českobratrské církve evangelické, kde našli vstřícné zázemí. Jako alternativu klasické půlnoční mši začali pořádat svoji vlastní „Půlnoční“ v evangelickém kostele od 23.00, která se koná dodnes.

Jezdili na evropské a československé tensingové festivaly, tábory a zájezdy Ten Singu Česká republika, s nímž byli i v Norsku, kolébce tensingu, či na světové výstavě Expo v Hannoveru.

Velmi důležitou součástí života skupiny bylo přátelství s vrstevníky z Ten Singu Krabčice, z něhož TS Mělník doslova vzešel (několik lidí z Mělníka tam na tensingové zkoušky nějaký čas jezdilo, až se rozhodlo založit vlastní skupinu ve svém městě) a se kterým dělal v začátcích nejen víkendovky a silvestrovské pobyty, ale i společné koncerty.

A Ten Sing Mělník se 24. 11. 2018 do Masarykova kulturního domu vrátil, aby zde oslavil své 20. narozeniny koncertem dnešních i bývalých členů. Stará garda vyspěla a ca dvěma stům diváků předvedla svůj dosud nejlepší výkon, ačkoli spolu naposledy vystoupila před 10 lety na oslavě 10 let TSM a nikdo z nich dnes nikde nezpívá. Jen kapela doprovází pražský Rainbow Gospel Choir.

Současná sestava TS Mělník koncert odpálila příjemně energickým vystoupením, s tancem a dramatem, zapěla ikonické tensingovky Ironic, Song 2 či Fly Away, a také oslavy výborně připravila, včetně následné Husopárty v Husově domě. Promluvili také dva z mělnických farářů ČCE z oněch dvou dekád – Jan Opočenský a Miroslav Erdinger.

Na závěrečný gospelový hymnus Lean on Me, neoficiální tensingovou hymnu, se do sboru zapojili i další bývalí a současní tensingáři z různých míst republiky. Na pódium přišly nebo byly v náručí přineseny i děti, kterým byl vpravdě vzpomínkový koncert určen možná hlavně – aby zažili, co jejich rodiče dělali a jakou show umí s kamarády udělat. Bylo to silné, dojemné, šťastné a věříme, že i motivující pro současné mladé tensingáře a jejich vedoucí.

K 20 letům Ten Singu Mělník nezbývá než popřát ještě aspoň jednou tolik! I když, jak znělo nahlas z hrdel několika desítek tensingářů na úplný závěr v refrénu jednoho ze songů kapely Buty: „Nikdy nebude konec!“

Velmi rád pro čtenáře Proteinu napsal

Ondřej Tichota (Bond), foto: Martin Šimral

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]