03/2020

Velké plány YMCA

Vydáno dne 05. 10. 2020 (420 přečtení)
Kdo zná Ymku, tak ví, že její činnost není postavena na náhodných impulzech. Všechny náhodné impulzy vítáme, ale podrobujeme je kritické úvaze, které posléze vnášíme do dlouhodobých a krátkodobých plánů, abychom soustředili lidské, finanční a jiné kapacity na to, aby mohly být úspěšně realizovány...


V technické řeči se tomu říká strategické plánování. V Ymce má velkou tradici, už 100 naše YMCA, a to díky americkým sekretářům, kteří tu pomáhali s jejím rozvojem, přemýšlí o svém rozvoji právě tímto způsobem. Pokud se podíváte na protější stránku, tak vidíte jednu z kreseb, která vznikla jako nástin toho jak si představujeme Ymku za 5 let. Po všech předchozích analýzách – SWOT a PEST a vyhodnocení předchozího strategického plánu, zohlednění výsledků hodnocení kvality CAF a MiniCAF a Hodnocení hlavního procesu a zpracování 113 námětů na Cíle rozvoje od kolektivních členů YMCA a získání podnětů ze Strategického plánu Paláce YMCA jsme došli v Komisi pro rozvoj (KoPR) k formulování Vize a cílů Strategického plánu YMCA v ČR 2021–2025. Ten schválilo zářijové Valné shromáždění YMCA v ČR.

VIZE 2025:
YMCA v ČR je hrdá na svou historii a navazuje na to nejlepší, co v YMCA vzniklo. Má dostatek kvalifikovaných, aktivních a s posláním identifikovaných zaměstnanců a dobrovolníků. Je jednotným společenstvím vytvářejícím pestrou škálu konkurenceschopných a atraktivních programů. Aktivně usiluje o finanční stabilitu a efektivitu svých zdrojů. Přináší do společnosti inspirativním a srozumitelným způsobem křesťanské hodnoty. Je známější.

Je to ambiciózní jako vždy, ale protože máme se strategickým plánováním zkušenosti, umíme na něj vyčlenit časové, personální i finanční kapacity, pak se nemusíme bát, že bychom ho alespoň z velké části nenaplnili. V minulých letech se to dařilo, tak proč ne v nadcházejícím období...

V tuto chvíli jsme ve stádiu, kdy KoPR připravil úkoly k jednotlivým cílům, vybíráme ty, které budeme realizovat v roce 2021, a z toho nám vznikne akční plán pro příští rok. V listopadu se bude schvalovat. Zkrátka vše běží jak má a jak jsme zvyklí.

To, co je však nezbytné, je zapojení nás všech, kteří budeme realizovat jeho plnění. Jednak na centrální úrovni – takže pokud vás taková práce těší, ozvěte se, můžete se zapojit. Každý kolektivní člen YMCA má ale také své úkoly ve svých strategických plánech a i tam je třeba vše posunovat, aby se synergický efekt opatření – na centrální i místní úrovni mohl promítnout do zlepšení fungování naší organizace – tedy i na místní úrovni budete jistě vítání při realizaci úkolů, které mají vaši Ymku pomoci ještě zlepšit. Je to práce, ale právě systémovou, týmovou a smysluplnou prací se nejvíc člověk naučí. To využijete nejen v pracovním, ale i soukromém životě, je to příležitost získat nové dovednosti... takže i prací na strategickém plánování a jeho realizaci můžeme plnit naše základní poslání – přispět k harmonickému rozvoji naší osobnosti, všechno se počítá.

Práce na strategickém plánu – v jakékoli jeho fázi – je nejen důležitá, ale i zajímavá, smysluplná.. a také radostná, protože člověk vidí ovoce své práce, které se promítá do praxe, neváhejte se tedy přidat!

J. V. Hynek, kresby: Sára Dzvoniková, grafika: autor textu

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]