05/2010

YMCA Živá rodina

Vydáno dne 15. 11. 2010 (1915 přečtení)
Představujeme kolektivního člena YMCA

Motto: „Buďte kvasem, solí země...“

Dnes si představíme jednoho z méně tradičních kolektivních členů, je jím YMCA Živá rodina. Tato aktivita není nijak orientována na město, ale na to, co je v životě asi nejdůležitější – na rodinu. Vznikla už v roce 1991 a u jeho zrodu stála skupina vícedětných rodin, která si řekla, že by mohla organizovaně pořádat společné akce. V dnešní době Živá rodina pod sebou sdružuje na 450 rodin. Pokud zprůměrujeme počet dětí v těchto rodinách, dostaneme se asi na 3,2 dítěte na rodinu, což nám dává asi 1440 členů.


Aktivita sdružení YMCA - Živá rodina je zaměřena na podporování harmonického života ve funkčních rodinách s cílem předcházet psychickým, sociálním či ekonomickým krizím, jež mohou v rodině - zvláště s více dětmi či s více generacemi - nastat a jež mohou ve svých důsledcích vést k trvalejšímu narušení rodinných vztahů a v nejhorším případě až k rozpadu rodiny.

Činnost se orientuje jednak dovnitř sdružení zejména na posilování dobrých vztahů v rodině (jak mezi manžely, tak i mezi rodiči a dětmi) prostřednictvím společných rodinných činností, jednak směrem ven, tedy k ostatní populaci, k jejím představitelům i k mediím, kde má za cíl připomínat hodnoty stabilní rodiny, význam rodinného prostředí pro výchovu dalších generací, docenění mateřství a otcovství a tím spoluvytváří společenskou atmosféru příznivou pro rodiny s dětmi a dává podněty týkající se rodinné politiky.

Je třeba vyzvednout, že jednotlivé aktivity vznikly a probíhají díky mnoha dobrovolníkům, kteří se své činnosti věnují ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu, za což náleží všem velké uznání. Financování aktivit jde z grantů MŠMT, ze zdrojů YMCA v ČR a drobných darů našich členů, či příznivců. Akce jsou z hlavní části kryté z účastnických poplatků.

Mezi aktivity Živé rodiny patří letní dětské tábory, manželská setkání, tábory rodin a další. Netradiční forma táborů rodin přináší možnost se vzdělat, sblížit a oddechnout si v prostředí jiných vícedětných rodin netradičním způsobem. Program je rozdělen na besedy a diskuze dospělých, mezitím co jejich ratolesti jsou v opatrovnictví pečovatelů, druhou částí programu jsou pak různé sportovní hry, táboráky a výlety, kterých se účastní již všichni spolu. V poledních letech se tábor koná na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Je ideálním místem pro vymanutí se z všedního stresu a načerpání nových zkušeností a sil v přírodě.

Druhou významnou aktivitou jsou pak manželská setkání, která se zaměřují na obnovu, zlepšení a upevnění manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. Celý program vychází z finského programu „Směřujeme k lepšímu manželství“ a přispívá k chodu mezinárodního hnutí „Whole Marriage Ministers“. Manželská setkání navazují od r. 1997 na již existující program YMCA Setkání a těší se hojné účasti.

Mezi hlavní akce manželských setkání patří týdenní kurzy v letních měsících, které napomáhají obnově vztahu mezi partnery. Celý kurz se sestává z mnoha besed a přednášek na všechna témata, týkající se vztahu, počínaje ekonomiky v rodině, přes psychologickou stránky, sexualitu vztahu až po základy komunikace a uvědomění si priorit ve vztahu. Tyto kurzy jsou připraveny především pro partnery samotné, ale je možné s sebou přivézt i své ratolesti. Z důvodu kvalitnější práce a možnosti práce s páry v klidu je vždy žádáno o co největší omezení přítomnosti dětí.

Mezi jednorázovými akcemi nalezneme nejrůznější aktivity pro malé skupiny (cvičení pro ženy), ale i vyžití se pro větší celky (volejbal pro mládež, volejbal manželských párů, dny pro rodinu, ...).

V dnešní rozvodově době, kdy krize neobaluje pouze světovou ekonomiku, ale především nás samotné, se tyto vlivy neméně projevují v našem zázemí, našich rodinách. Není tedy divu, že se aktivity Živé rodiny těší zájmu a jsou žádané. Doufejme tedy, že i nadále budou přinášet ovoce pro dnešní rodiny a naši společnost.

Filip Rajnoch

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]