Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 18 nalezených)

| 0-15 | 15-18 |

02/2006

Uvaděč

Vydáno dne 02. 04. 2006 (2177 přečtení)
Milí čtenáři, děkujeme za pozitivní ohlasy na minulé číslo, které se věnovalo vztahu YMCA a sportu - tedy rozvoji tělesné oblasti našich bytostí. Člověk má ale také rozměr duševní, intelektuální, dostal od svého Stvořitele možnost přemýšlet, učit se, ovlivňovat sebe sama i své okolí.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

Oč se má dnešní mladý člověk opřít?

Vydáno dne 02. 04. 2006 (2143 přečtení)
Bylo by snazší vypočítat, oč se člověk ve světě opřít nemá, poněvadž se opíráme skoro o vše, co je kolem nás. Jen třeba pouhá okolnost, že naše okolí od nás něco očekává, jest nám oporou při práci. Nedovedeme si ani dost době uvědomit, jakou oporu pro nás znamená domov, rodina, příbuzní. Nahodilé denní drobné události doma nás formují pro celý budoucí život. Dojmy prožité doma jsou dojmy prvními a proto nejsilnějšími.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

2 otázky pro ymkaře...

Vydáno dne 02. 04. 2006 (2039 přečtení)
1. Čím by mohla YMCA pomoci mladým lidem k lepšímu uplatnění ve společnosti? 2. Jakou konkrétní formou?

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

Duše YMCA

Vydáno dne 02. 04. 2006 (2393 přečtení)
Sekretář YMCA – novodobý rytíř

Je zcela jasné, že z pouhé materiální zajištěnosti (USA) nemohl pramenit tak zásadní úspěch této organizace u nás. Sokol měl mnohem větší členskou základnu, ale přesto nedosahoval takových dílčích úspěchů na poli myšlenkovém a výchovném.1

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

FUNDAMENTY

Vydáno dne 02. 04. 2006 (2136 přečtení)
KOLA-LOKOVÝ KURZ PRO OPRAVDOVÉ YMKAŘE Začátkem ledna jsem dostal do mailové schránky najednou asi šest pozvánek na různá školení. Přiznám se, že jsem je dodnes neotevřel. A tak se ptám sám sebe, je to normální – nerad se školím a přitom organizuji školení pro jiné? Jaká by musela být pozvánka, aby mne zaujala a jaká témata by přitáhla moji pozornost?

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

Učedník dobrého mistra

Vydáno dne 03. 04. 2006 (2651 přečtení)
In memoriam redaktora Křesťanské revue Jaroslava Šimsy (1900–1945) Na případu Platonově se ukazuje, jak lidé, kteří dosáhli skutečné velikosti a samostatnosti, byli po dlouhou dobu pouhými oddanými, často až otrocky závislými a napodobujícími žáky svých vynikajících učitelů. V této skutečnosti je zachycen duchovní zákon, který lidová moudrost vyjádřila dvěma příslovími: „Vrána k vráně sedá“ a „Kdo se nenaučil poslouchat, nebude umět poroučet.“

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

Návštěvou u E. T. Setona

Vydáno dne 03. 04. 2006 (3144 přečtení)
Kdykoliv jsem v Novém světě tábořil na březích jezer, řek a oceánu, v údolích hor nebo ve stínu pralesů, vždy jsem vzpomínal na spisy Er. Th. Setona, na příhody v nich popisované a ovšem nejvíce na něho. Po dobu mého dvouletého pobytu ve Spoj. státech, zažil jsem mnohá překvapení, z nich nejradostnější bylo – pozvání do indiánské vesnice, lesů a obydlí Setonova.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

Zločin v VI. patře

Vydáno dne 03. 04. 2006 (2087 přečtení)
Tuctová detektivka, 2. část Ačkoliv byl skálopevně přesvědčen, že tohoto muže vidí v životě poprvé, neboť kombinace fialových brýlí s oranžovým vousem se mu ještě nikdy v žádném případě nevyskytla, přece měl silný dojem, jehož se nikterak zbaviti nemohl, že totiž tato tvář mu není zcela neznámou. Čím více však se namáhal rozluštiti, kde mu tyto rysy utkvěly v paměti, docházel k přesvědčení, že na to nikdy nepřipadne.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

Vojtovka

Vydáno dne 03. 04. 2006 (2165 přečtení)
Dnešní tajenka opět souvisí s tématem čísla, tak se do toho pusťte a celou vyplněnou vojtovku – nejen tajenku – pošlete na vojta@ymca.cz (stáhnout si ji můžete na: www.protein.ymca.cz/vojtovka0602.xls) nebo poštou. Cenou pro vylosovaného vítěze je tentokrát hodnotná kniha! Minulou tajničku odtajnil a všechna ostatní políčka správně vyplnil pilný luštitel: Mojmír Tichý z YMCA Olomouc – sportovní cena za ním putuje.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

TenSing a duše mladého člověka

Vydáno dne 03. 04. 2006 (2138 přečtení)
Jedním z nejvýstižnějších způsobů, jak postihnout něco tak složitého a komplexního jako je člověk, je rozdělení jeho bytosti na tři rozměry. Patří mezi ně TĚLO, DUŠE a DUCH neboli rozměr tělesný, psychický a duchovní. Všechny složky by měly být v rovnováze, podobně jako na známém ymkařském trojúhelníku. Tématem čísla jsou právě způsoby, kterými YMCA působí na „duši“ člověka, na jeho psychiku a rozvoj jeho osobnosti.

[.. Celý článek | Autor: FraKro ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

Rozhovor s Ksenií Shabanovou

Vydáno dne 03. 04. 2006 (2170 přečtení)
YMCA v ČR je členem Field Group a Partner Group - dvou organizačních složek YMCA, které mají za úkol pomáhat v rozvoji mladým Ymkám v různých zemích. Česká YMCA dlouhodobě spolupracuje s YMCA Ukrajina, využili jsme proto přítomnosti velmi aktivní a sympatické Ksenie v Praze a přinášíme vám s ní krátký rozhovor.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

Subkultury

Vydáno dne 03. 04. 2006 (2841 přečtení)
Ze života hudebních subkultur aneb Taneční hudba a hip a hop na scéně Jak jsem v minulém čísle předestřel, můžeme jednotlivé subkultury členit dle různých kategorií. Na ty, kde je hlavním společným bodem hudba, na ty, kde jde o ideály, o přesvědčení, nebo jen o volný čas či adrenalinové vyžití.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

Podivuhodné odpoledne YMCA Praha

Vydáno dne 03. 04. 2006 (2403 přečtení)
Ve středu 18. 1. 2006 se v pozdních odpoledních hodinách počaly do pražského Paláce YMCA Na Poříčí trousit osoby všeho druhu, které však spojoval jediný cíl. Tento večer se chystaly pokořit zdánlivě nepokořitelné. Zde nabízíme prostý výčet všeho, co během večera skončilo kdesi v útrobách dobrovolníků YMCA Praha. Hovoří totiž za vše:

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

ZAHRANI-Č-UČENÍ

Vydáno dne 03. 04. 2006 (2338 přečtení)
aneb Za hranice čučení, nekonečné učení… ... a žádný učený z nebe nespadnul, takže se neobávejme cizokrajných končin a vzhůru za dobrodružstvím! YMCA, jakožto mezinárodní organizace, klade na mezinárodní vztahy velký důraz a nabízí pestrou škálu možností, jak se do „zahraničučení“ zapojit. A jelikož se toto číslo Proteinu věnuje vzdělávání a rozvoji duše, podívejme se i na zahraniční aktivity z tohoto konce.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

02/2006

Kurz Multipl(a)y III

Vydáno dne 03. 04. 2006 (2231 přečtení)
Řecko (Chalkidiki, Agios Nicolaos) 21. 11.–4. 12. 2005 V minulém čísle jste měli možnost přečíst si něco o kurzu Multiplay. Tento moderní program, zaměřený především na rozvoj osobnosti, je pro účastníky vždy velmi intenzívním zážitkem. Přečtěte si reflexi další z účastnic, věříme, že vás vyburcuje k zájmu o některý z příštích kurzů, které se připravují.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]
| 0-15 | 15-18 |