01/2002

YMCA Europe 2003

Vydáno dne 01. 01. 2002 (2300 přečtení)
Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!

Milí a drazí přátelé, kamaradi, ymcaři, od 3. do 9. srpna 2003 se uskuteční v Praze Evropský festival YMCA EUROPE 2003, který se koná u příležitosti 30. výročí založení Evropské aliance YMCA. Každá evropská YMCA představí v Praze svoji práci, dále pak zde proběhne velké množství koncertů (Ten Singu…atd.), výstav, přednášek a dalších akcí. Setkání chce zároveň seznámit veřejnost s prací YMCA . (no konečně! Pozn.red.) Předpokládáme, že festivalu se zúčastní asi 8 000 -10 000 delegátů a hostů z celé Evropy i dalších zemí světa!!! Obracíme se na vás s prosbou o pomoc při hledání dobrovolníků, kteří by nám pomohli s organizací festivalu YMCA EVROPE 2003. K technickému zajištění setkání potřebujeme z české strany asi 100-150 lidí, kteří jsou ochotni pomoci a věnovat svůj čas, schopnosti i síly. Určitě to bude zážitek i pro ně. Kromě práce bude samozřejmě i čas na oddech a zábavu (dobrovolníci dostanou volnou vstupenku na všechny pořádané akce...........). Prosíme vás tedy, abyste nám pomohli dobrovolníky oslovit a o této možnosti spolupráce informovali členy své YMCA. Pořadatelem této akce je Evropská aliance YMCA, spolupořadatelem je YMCA v České republice. Evropská aliance YMCA - je zastřešující organizace, jejíž hlavní náplní je vytvářet dobré podmínky spolupráce a komunikace mezi národními YMCA v celé Evropě. Hlavní sídlo EAY je v České republice, v Praze. Na přípravě festivalu se podílí: 1) Mezinárodní plánovací skupina  zajišťuje festival po stránce programové, organizační, propagační a finanční 2) Národní plánovací skupina  má za úkol zajistit festival po technické stránce v českých podmínkách. 3) Festivalová kancelář  zajišťuje agendu a koordinuje přípravné práce

[.. Celý článek | Autor: administrator .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]