01/2002

Informace z jednání ÚV

Vydáno dne 01. 01. 2002 (2381 přečtení)
ÚV YMCA v ČR

Informace z jednání ÚV YMCA v ČR dne 8. 12. 2001 V sobotu 8. 12. 2001 proběhlo v Brně další jednání Ústředního výboru YMCA v ČR. Přítomno bylo 17 členů - Tomáš Matuška, Lidmila Kadlečková, Hana Dolečková, Stanislav Kadleček, Martin Čapka, Jan Matějka, Michaela Veselá, Pavel Bureš, Vlado Koronthály, Miloš Vyleťal, Jana Hudecová, Ladislav Pecina, Radek Hlavsa, Pavel Horký, Štěpán Hejzlar, Michal Frankl, Jana Lyková, a dva hosté - Jaroslava Honsová a Iva Klimentová. Přinášíme přehled bodů jednání a přijatých usnesení: 1. Kritéria Vnitřních grantů YMCA pro rok 2002 Pavel Horký podal zprávu o změnách navržených Grantovou komisí YMCA v ČR. ÚV schválil jako termín registrace členů YMCA v ČR datum 15. září příslušného roku. ÚV schválil datum 30. dubna příslušného roku jako termín odevzdání podkladů pro Výroční zprávu YMCA v ČR od kolektivních členů YMCA. ÚV uložil GS předložit na příštím zasedání ÚV návrh Směrnice o rozdělování, čerpání a vyúčtovávání dotace MŠMT a směrnici o vyúčtování vnitřních grantů. ÚV schválil nahrazení rodného čísla datem narození v celém bodu 2 systému VG YMCA. ÚV schválil systém VG s přijatými změnami. ÚV zavázal GS použít při zpracovávání směrnice pro rozdělování dotace MŠMT systém, který byl použit v roce 2001. 2. Příjímání nových kolektivních členů Štěpán Hejzlar představil 5 žadatelů o KČ – Oikumene - Akademická YMCA, YMCA Liberec, YMCA Strmilov, YMCA Černilov, YMCA OPEN. UV rozhodl přerušit jednání o přijetí AY za kolektivního člena do příštího zasedání a ukložil svým statutárním zástupcům do té doby vyjasnit vztah mezi slibem řádného člena AY a slibem činného člena YMCA; zda formulace YMCA v ČR: „…věří, že Kristus je Pán a Spasitel“, je v souladu s: „chce … uplatňovat Kristovo evangelium“, jak je to uvedeno ve znění slibu člena AY. ÚV přijal YMCA Černilov, Liberec, Strmilov a OPEN za kolektivní členy YMCA v ČR a zmocnil statutární zástupce k podpisu příslušných smluv. 3. Zpráva o čerpání rozpočtu za období I. až X. 2001 Zprávu podal Štěpán Hejzlar. ÚV vzal zprávu o čerpání rozpočtu za období I.-X. 2001na vědomí. 2. Rozpočet YMCA v ČR na rok 2002 S návrhem rozpočtu YMCA v ČR na rok 2002. seznámil ÚV hospodář YMCA v ČR Lidmila Kadlečková. ÚV návrh rozpočtu na rok 2002 schválil s několika schválenými úpravami. 3. Rozpočet Fondu obnovy na rok 2002 Návrh předložil Tomáš Matuška, s návrhem zahrnout do rozpočtu výdajů částky na opravy budovy v H.K., TZ Sázava a TZ Vlčice. ÚV tento záměr čerpání z fondu obnovy na rok 2002 schválil. Různé ÚV nevyhověl žádosti o podporu vydání publikace „Banská Bystrica a sport 1918 – 1938“. ÚV se rozhodl nezabývat žádostí KČ Hradec Králové o rozšíření užívání prostor v H.K. z důvodu již přijatého rozpočtu na rok 2002. ÚV uložil statutárním zástupcům předložit návrh na využití domu v Praze a HK s ohledem na aktivity YMCA, neziskových organizací a komerčního nájmu. Jednání bylo ukončeno v 16.30 hod. UPOZORNĚNÍ! Na mou výzvu v minulém čísle Novinek nikdo nereagoval, takže nevím, zda tuto rubriku vítáte a čtete nebo ne. Pokud mi do 20.1. alespoň x jedinců nezašle nadšený mail (ve smyslu to je přesně to co jsme potřebovali), zřejmě od této rubriky upustíme. Jednak by to byla ztráta času a jednak je tolik jiných příspěvků, že se do čísla nevejdou, takže musíme mnohem čtivější věci odsouvat či přímo vyřazovat. Díky za pochopení. Vojta (vojta@ymca.cz)

[.. Celý článek | Autor: administrator .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]