01/2002

zamYšlení

Vydáno dne 01. 01. 2002 (2356 přečtení)
Zde máte jednu z praktických možností, jak vytvořit krátké zamyšlení pro svou práci s mládeží, když vás už nic jiného nenapadá. Pokud možno ještě sami doplňte o své nápady! (pokud máte i své vlastní a chcete se o ně podělit pro Království Boží, tak nám jej prosím zašlete. pozn. red.)

Strom jeden z nejbohatších symbolů (sestavil Ignác Mucha)
 • Strom je jedním z nejrozšířenějších a nejbohatších symbolů
 • Je obrazem životodárné síly, kterou Stvořitel obdařil přírodu. Strom
 • Ohlašuje každý rok z jara její obnovu
 • Když je uťat může někdy vyrašit znovu
 • Na poušti je znamením životodárné vody
 • Plody stromu poskytují člověku potravu
 • Kořen stromu - opora pro život Strom je pevný a stabilní jen tehdy, má-li kořen. Čím hlouběji je zakořeněný, tím je stálejší a odol-nější vůči všem nepříznivým vlivům. Hluboké kořeny však samy o sobě nestačí. Aby rostlina mohla žít, musí být zasa-zena v takové půdě, která jí dává vodu a živiny nutné pro růst. "Člověk, který doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom, který zapustil své kořeny u vody." (Jer 17) Platí, že:
 • ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, má v hloubce své bytosti jistotu a pokoj, který nevyvrátí žádná životní bouře.
 • ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, čerpá vodu
 • vyvěrající k životu věčnému" (J 4,14) a "jí chléb sestupující z nebe" po kterém nebude nikdy hladovět (J 6,32n).
 • ten, kdo doufá v Boha, se nemusí obávat. I když v jeho životě mnohé odumře, větve, listí i květy rostou dál a takový člověk pak "dává ovoce v pravý čas" (Ž 1,3) Další symbolika Křesťanská symbolika navíc ještě vidí souvislost mezi:
 • stromem v zahradě Edenu, který se stal příčinou odpadu člověka od Boha
 • dřevem stromu jeslí, do kterých byl položen novorozený JK
 • dřevem kříže, na kterém Ježíš zemřel, aby člověka vykoupil, zachránil, spasil.

 • [.. Celý článek | Autor: externí .. ]
  [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]