06/2002

Léto se blíží a tábory s ním

Vydáno dne 01. 06. 2002 (2251 přečtení)
Z Histoire YMCA
Přípravy na letní tábory jsou ve všech sdruženích určitě v plném proudu a proto nezaškodí přečíst si pár řádek od Joe FIRSTA – dodnes vzpomínaného vedoucího ymkařských táborů z doby první republiky.

YMCA má v pořádání táborů velkou tradici...
Tehdejší děti, které na táborech vedl již patří mezi seniory – je jim kolem 80 let a stále na něj vzpomínají – proč asi…? Možná že nám napoví jeho předtáborová slova z časopisu YMCA, č. 1, z roku 1926:
„Táboření a pobyt v přírodě je nejstarší a prvotní formou lidského bydlení. Má v sobě kouzlo, kterému hlavně mládež podléhá a jistě, že nikoliv ve svůj neprospěch. Poslední dvě, tři desetiletí rostl zájem o táboření a pobyt v přírodě ve všech řadách lidské společnosti, u všech národů, kteří vlivem civilizace, luxusu a moderní doby cítili se býti oslabeni tělesně i duševně. Příroda dává každému možnost získání nových sil, k novému osvěžení těla i ducha. Ovšem jen ten stykem s ní získává, kdo ji dovede rozuměti, kdo dovede jejích darů využíti nejen ku svému, ale i jiných prospěchu.

Pobyt v přírodě nemusí vždy přinášeti užitek a posilu mravní a tělesnou – kde se vymyká dozoru zkušených pracovníků, majících na zřeteli dobro mládeže – může vésti i k neblahým koncům a více škoditi než prospěti. Proto je důležité, aby rodiče posílali své děti mladší i starší tam, kde dlouholetá zkušenost a osvědčení pracovníci jsou zárukou bezpečnosti a řádné výchovy, neboť přes to, že pobyt v přírodě má sloužiti v prvé řadě k osvěžení musí býti rozhodně i mravní výchovou. Právě okolí, ve kterém se v přírodě nacházíme, lesy, háje, lučiny, vlahé letní večery a kouzlo hvězd – působí na duši každého a mohou míti dobrý anebo špatný vliv - právě jaký vůdce celou věc vede. Nemohu se pro nedostatek místa blíže o tom rozepisovati, ale doporučuji rodičům, aby poslali své syny do táborů YMCA, kde je postaráno o všestranou výchovu, bedlivý dozor a kde se hoch příjemným a nenuceným způsobem naučí mnohým věcem pro svůj budoucí život.“

Je to pravdivé i dnes po téměř 80 letech? Na vaše zprávy táborech se těší nejen redakce Proteinu, ale i ostatní ymkaři z celé republiky. Věřím, že další (zářijové) číslo bude plné vašich zážitků… (uzávěrka 20.8.2002).

[.. Celý článek | Autor: administrator .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]