09/2002

Princezničky z YMCA

Vydáno dne 05. 09. 2002 (2310 přečtení)
Po smrti královny matky Alžběty přinesl tisk řadu jejich výroků, které nám ji představili jako moudrou osobu. Přes převládající konzervativnost probleskovala její laskavost a statečnost. Tak „princezničkami“ (jak by to asi znělo anglicky?) oslovila svou družinu chlapců z královské rodiny a přízně. Převládala mezi nimi homosexuální orientace. Přes jistou lítost, jak tomu bude s potomstvem, převládla laskavost moudré prababičky a pratetičky.

Jak se má YMCA, původně hnutí pro duchovní, duševní a tělesný rozvoj osobnosti chlapů a mužů (nyní mladých lidí) vztahovat k emancipačním snahám gayů a lesbiček? V Brně si pronajímají členové jejich sdružení STUD klubovnu Ymky ke svým větším shromážděním, k promítaní filmů a přednáškám s diskusí. Svou vlastní klubovnu mají blízko, ale například na besedu se starokatolickým duchovním Štampachem a evangelickým Šimsou pozvali členové Studu nejbližší veřejnost do pronajatého sálku Ymky. Beseda se týkala řady religionistických otázek, vztahu církevního práva a učení vůči lidem jiné než heterosexuální orientace a zůstala na kultivované úrovni. Došlo i na osobní vztah obou duchovních k těmto přátelům a jejich problémům. Ve všech křesťanských společenstvích na světě se o vztah většiny k menšině zápasí, také proto, že ve společnosti stále ještě hodně převládá předsudek, který podle svědectví Erazima Koháka může vést k tragickým vyústěním. V jednom protestantském sboru v USA přivodili dva mladíci třetímu, pro jeho odlišné chování, smrt. Jejich přátelé to považovali za křesťanský čin!!! Křesťané, kteří se dovolávají bible, činí tak v některých případech „tak říkajíc“ právem, vytrhnou však výrok z kontextu a doby. V souladu s antickou morálkou i Písmo pozitivně hodnotí jen heterosexuální vztahy – kvůli plození dětí – a odmítá vztahy a styky, které k narození dětí nesměřují; nanejvýš tu a tam připouští panictví a panenství. U některých živočišných druhů dochází k vytěsnění nebo usmrcení jedince, u něhož se tento sklon – pro trvání druhu nebo rodu neperspektivní – projeví. Naopak, jak prokázal Lorenz, jsou v přírodě i druhy, které jsou vůči těmto sklonům tolerantní. Abychom pokročili, musíme od sebe oddělit homosexuální chování a vrozené založení, které se dříve odhadovalo na 1% populace, nyní asi na 2% populace, včetně přechodných forem s dočasným chováním až na 7%. Dočasné chování se projevuje někdy u dospívajících jedinců (proto zákonodárce stíhá styk s mladou osobou). Přechodné je takové jednání u lidí, jimž je výhradní společnost téhož pohlaví vnucena, jako jsou vězni, vojáci, dlouhodobí pacienti, učňové. Přechodná homosexualita se objeví vyjímečně při zklamání, při krizi, či stresu – setkal jsem se s tím v pastorační praxi - při rozchodu zamilovaných, kdy nešťastník (prý to jsou převážně chlapci) zanevře „na všechny dívky“. Nebo i u dívky dojde „k přehození výhybek“. Justice prodělala pronikavý vývoj od „nepřátelství na smrt“. Císař Josef II. Už v roce 1787 zrušil trest smrti za homosexuální chování. U nás je řadu let zrušena trestnost těchto styků. Pokud nepůsobí výchovnou škodu na mladém člověku, zvláště při svěřenském vztahu, jako má vojenský velitel, učitel, farář, trenér, mistr. Či pokud neovlivní zdraví, duševní klid a vývoj svěřeného nebo nejde o veřejné pohoršení, vydírání či placenou prostituci. YMCA nemůže emancipační snahy přímo podporovat, její úkoly jsou jinde a jdou jiným směrem. Může však přispívat k důstojnému zařazování menšin spoluobčanů do společnosti (tedy k jakési likvidaci menšin) a to především osvětou, solidní sexuální výchovou a poradenstvím. Jde o dlouhodobý zápas občanské společnosti, v níž si jsou lidé rovní a mají všechna práva – bez ohledu na barvu pleti, náboženské a politické vyznání – ale také na sexuální orientaci, pokud dodržují domluvená pravidla. YMCA vyhlíží společnost, v níž jsou všichni doma a snášejí se v přátelství a spolupráci. Jan Šimsa, YMCA MS Brno – senior klub

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]