10/2002

YMCA ve světě- YMCA Švédsko

Vydáno dne 08. 11. 2002 (2502 přečtení)
V posledním díle jsem vám sliboval pohled na další zajímavá sdružení z Asie. Z redakce jsem ale dostal zprávu, že Palác YMCA navštívila početná delegace švédských ymkařů; že snad i zanechali nějaký testament a jestli bych nemohl tentokrát vylovit nějaké informace o zemi Tre Kronnor. Stalo se. Pojďme poznat zemi ŠVÉDŮ.

Národní organizace KFUK-KFUM (švédský ekvivalent pro YWCA-YMCA) ve Švédsku existuje již přes 140 let a díky tomu se zde řadí mezi nejstarší organizace pro mládež. V osmimilionovém Švédsku je přes 70 tis. ymkařů, kteří se sdružují v přibližně 600 sdruženích. Národní rada YMCA, složená ze zástupců místních sdružení, se každé dva roky sejde na valné hromadě, která zvolí Národní výbor plánuje na další dva roky, hlasuje o rozpočtu a řeší aktuální koncepční otázky. Drtivá většina místních sdružení spadá pod jednu z Národních aliancí mládeže: Skaut, Sport, Triangl. Vedení každé z aliancí si sama zařizují školení vedoucích, pomoc a vedení pro místní sdružení. V záležitostech, které mají širší charakter a dopad ovšem úzce spolupracují mezi sebou navzájem pod vedením Národního výboru. Na mezinárodním poli je YMCA činná především ve svém sousedství. Mezinárodními orgány YMCA byla totiž jmenována koordinátorem a hlavním podpůrnou silou pro rozvoj hnutí YMCA v pobaltských zemích a v regionu Petrohradu. Vyjma tohoto úctyhodného úkolu se švédská ymka věnuje i menším, ovšem neméně důležitým projektům v oblasti práce s uprchlíky, humanitární a zdravotní pomoci, vzdělávání a rekvalifikace, či zemědělského rozvoje. Skauting Skauting nastartoval svou knihou "Skauting pro chlapce" Robert Baden-Powell v roce 1907. Již rok na to se ve Švédsku pod křídly YMCA organizují první oddíly. Švédským KFUK-KFUM skautem či skautkou se může stát již šestileté dítko. Rodiče své ratolesti do skauta vodí aby z nich nebyli peciválové, aby získali vztah a úctu k přírodě, naučili se o sebe starat. Šum lesa, svěží vánek a všechny ty báječné pocity, co skauting přináší, dětem nejspíš přirostou k srdci, poněvadž většinu členské základny Skautů tvoří mládež ve věku 15-25. Skautem, resp. roverem ovšem podle švédských skautů člověk zůstává po celý svůj život. Skautské hnutí v rámci YMCA se vyznačuje čtyřmi zásadami: 1. Cit k přírodě 2. Angažovanost v komunitě 3. Křesťanský pohled na svět 4. Mezinárodní zodpovědnost. Ač je Švédsko země neutrální, tak se rozhodně neuzavírá samo do sebe. Skauti jsou toho důkazem; účastní se mnoha zahraničních programů. Ty překonávají i sociálně-ekonomickou hranici mezi západem a východem; několik ruských ymek, zvláště z oblasti Petrohradu, je podporováno švédskými oddíly. Sport Druhou ze třech švédských Aliancí mládeže je Sport. My Češi, světová velmoc v honění zmrzlé gumy po ledě, si ve spojení Švédsko a sport nutně vybavíme nevyzpytatelnou hru žlutomodrých Johannsonnů, Andersonnů a jiných hráčů podobně se rýmujících. K mému velkému překvapení je tomu alespoň v ymce jinak. Spíš než plakát některé z hvězd NHL si mladý ymkař-sportovec na zeď svého pokojíčku vylepí některou z černých hvězd severoamerické NBA. Ve Švédsku totiž řádí basketbalománie. I proto (nebo snad právě proto) je košíková nejvíce provozovaným sportem pod hlavičkou YMCA Sport. Ve sdruženích, které dále nabízejí například volejbal, badminton, gymnastiku, orientační běh či stolní tenis, se sport pěstuje na různé úrovni. Někteří členové sportují jen pro radost či aby si udrželi kondičku; jsou ale i celé skupiny takových, kteří z tělocvičny celý den prakticky nevystrčí paty, trénují a trénují. Ymka má ve Švédsku několik oddílu košíkové, volejbalu, aj. které hrají na špičkové úrovni. Triangl Třetí skupinou je Triangl. Pod něj spadá hrubě řečeno vše, co se do dvou prvních nevešlo. Například Ten Sing. Tensingové zpívání a jiné sbory jsou ve švédské ymka velice populární; stejně jako umělecké kroužky či kurzy fotografování, horolezectví, šachů; divadlo či tanec. Konkrétní příklad Takhle obecně se hezky mluví, že. Nejraději ale všichni máme konkrétní příklady. Tak například YWCA-YMCA Eskilstuna. V tomto průmyslovém stotisícovém městě 80 km na východ od Stockholmu působí již 100 let. Má asi 600 členů, pro které jsou k dispozici následující aktivity: Rádio YMCA na frekvenci 92,7 FM a je jedno z nejposlouchanějších v okrese. Kavárna pro mládež Triangelgarden je zároveň místem pro klubové koncerty a taneční večery. Mužský pěvecký sbor YMCA. Jachtařský klub. Samozřejmě zde působí skautský oddíl. Kdokoliv si může pronajmout rekreační středisko za městem, poblíž vody, s místností pro 45 lidí, volejbalovým a fotbalovým hřištěm. Krom toho se YMCA Eskilstuna druží s německými ymkami Hannover a Erlangen. Navíc vypomáhá ymce Honduras se stavbou centra pro mládež v Marcalá. Není to až neuvěřitelné, co zvládne 600 lidí? To je ode mě pro tentokrát všechno. U příštího dílu se na čtenou těší /Domous Zunt/ (přečtěte si související článek na straně 21)

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]