12/2002

YMCA Japonsko

Vydáno dne 01. 12. 2002 (2499 přečtení)
V minulých číslech jsme si ukázali, co dovedou ymkaři v Koreji a o co se snaží v Číně. Tentokráte se odpoutáme od asijského kontinentu, hopsneme přes moře na jedno veledůležité souostroví. Země vycházejícího slunce není pouze ekonomický obr, který zásobuje celý svět videorekordéry a televizními přijímači. Je to i velmi aktivní člen Světové aliance YMCA a to jak na domácí půdě, tak ve světě.

HISTORIE Na konci 19. století Japonsku vládnul císař Mutsuhito. Ten v roce 1868 zahájil velkolepé reformy japonského hospodářství a vzdělávání a tím ukončil 250 let trvající japonskou uzavřenost vůči cizím vlivům. Japonsko Za vlády tohoto prozřetelného císaře, které dnes Japonci říkají éra Meiji (osvícená doba), se Japonsko začalo učit západním technikám a vzorům. YMCA byla jedním z nich. Roku 1880 v Tokiu byla otevřena první YMCA, 36 let po první lon-dýnské klubovně YMCA. Dva roky na to byla založena YMCA Ósaka a vývoj se pak již nezastavil. V roce 1890 se v tokijské ymce započaly první večerní kurzy angličtiny. Roku 1907 se v Tokiu konala první velká asijská konference, rokovala tu Světová křesťanská studentská federace. První krytý bazén a první krytou tělocvičnu v Japonsku nechala ve své budově postavit roku 1917 YMCA Tokio. Roku 1920 YMCA Ósaka zorganizovala první letní tábor pro mládež v historii Japonska. Válka je dodnes pro většinu Japonců nepříjemné téma. Aktivity ymky nebyly během válečného běsnění rozhodně vyhledávané, propagandou vybičovaný národ na nějaké „Ut unum sint“ nehleděl. Snad i proto se dnes YMCA Japonsko snaží o podporování mírových programů a snaží se učit toleranci. V prohlášení základních pravidel YMCA Japan z roku 1996 čteme v posledním odstavci: Vědomi si své historické zodpovědnosti vůči národům Asie a Pacifiku, budeme kráčet ruku v ruce s národy celé země vstříc budování světa míru. V roce 1961 se podařilo překonat japonsko-korejskou nevraživost a zapomenout na hrůzy války, když se rozjely studentské výměny mezi japonskými a korejskými ymkami. V 60. letech se v rámci každého místního sdružení otevřela tělocvična. Japonsko objevilo zdravý život a západní styl cvičení. V roce 1980 byly znovuobnoveny vztahy s Čínou, v roce 1991 se v rámci pomoci pro obnovu Blízkého východu po operaci Pouštní bouře YMCA Japonsko angažuje v Jordánsku. PROGRAMY YMCA stojí a padá na programech, které je schopna nabídnout lidem ze svého okolí. To je nad slunce jasné. V Japonsku je proto programů celá řada. V oblasti sportu se programy YMCA snaží, aby každý jedinec dosáhnul v rámci možností, které mu byly dány Bohem, maximální naplnění těla, ducha i mysli. Programy jsou přístupné všem věkovým i výkonnostním kategoriím, postiženým lidem bez výjimky. Sportovat a zůstat fit může člověk kolektivně (basketbal, volejbal, fotbal) i individuálně (plavání, potápění, posilování, aerobik, jóga, tai-či). V této doméně se ymka v Japonsku angažuje již od počátku svého působení. Zavedla do Japonska například volejbal, basketbal, badminton, stejně jako kroužky lidových tanců či bowling. Táboření je také již dlouholetou aktivitou japonských ymkařů. 82 let po založení prvního tábořiště jich dnes YMCA spravuje rovných 20. Celoročně zde probíhají programy skupinové i individuální pro děti, rodiny, lidi fyzicky či mentálně postižené. Za cíl si YMCA tábory kladou mimo jiné posílení vztahu táborníků k přírodě, zvýšení sociální zodpovědnosti skrze aktivity ve skupi-nách. Ideální je, když si táborník uvědomí boží milost a vybuduje si děkovný postoj k životu. Výuka jazyků je součást nabídky YMCA již přes 110 let. Pod heslem „Angličtina živě!“ se ve škamnech YMCA Japonsko učili studenti anglicky především mluvit a komunikovat dávno předtím, než se tak stalo celosvě-tovým fenoménem ve výuce cizích jazyků. YMCA se odjakživa soustředila na výuku angličtiny, poněvadž ji považuje za významný nástroj pro domluvu na mezinárodní úrovni. Angličtina se vyučuje po skupinách či individuálně, pro všechny věkové skupiny (předškolní – senior), umožňuje přípravu na mezinárodní certifikáty. Učitelé se snaží nejenom o výuku jazyka jako takového, ale snaží se o to, aby student dokázal obecně lépe komunikovat. Krom toho existuje také možnost učit se japonsky, což je zajímavé především pro cizince žijící v Japonsku. 14 ze 32 místních sdružení umožňuje proniknout do tajů této obrázkové řeči. dvě modrohuběnky Pro našince je určitě zajímavé, že YMCA provozuje přes 50 vyšších škol. Ty jsou otevřeny ve více než 13 městech v celém Japonsku a může se do nich zapsat kdokoliv, kdo má středoškolské vzdělání. Studium trvá 1-3 roky a orientuje se na čtyři hlavní okruhy: Tělesná výchova a sport, Zdravotní a sociální zabezpečení, Administra-tivní a obchodní management, Hotelový a turistický management. Organizování a vzdělávání dobrovolníků je další důležitou součástí práce YMCA. YMCA se skládá z místních organizací, které nejlépe znají potřeby svých spoluobčanů. YMCA poskytuje na jedné straně možnost lidem stát se dobrovolníky a pomáhat bližním a na druhé straně umožňuje těm, kteří potřebují pomoc, ji najít skrz snahu dobrovolníků. Dobrovolníci YMCA se angažují v mnoha různých místních sociálních programech. Mimo jiné se starají o tělesně a mentálně postižené, děti s poruchami učení, pomoc starším občanům, konverzační kurzy japonštiny pro cizince; pomáhají obětem přírodních katastrof doma i v zahraničí, působí jako vedoucí mládeže či táboroví vedoucí. Po katastrofálním zemětřesení v Kóbe v r. 1995 se přes ymku přihlásilo ohromné množství lidí na dobrovolné práce při odstraňování následků. Tato celonárodní vlna solidarity a snahy ohromně pomohla oživit dobrovolnické hnutí v Japonsku; YMCA se do povědomí lidí zapsala jako organizace schopná sehnat a koordinovat velké množství dobrovolníků. V dnešním Japonsku je velký nedostatek kvalitních zařízení na hlídání dětí. V reakci na tuto skutečnost se v rámci YMCA ustanovilo postupně 40 školek či jeslí. Zařízení poskytují různou škálu služeb; celodenním hlídáním předškoláků počínaje a odpoledními družinami pro žáky prvního stupně konče. YMCA je služba lidem všeho věku. V Japonsku se proto nezapomíná ani na seniory. V několika městech YMCA provozuje domovy důchodců, někde jsou denní centra, kde se staří lidé mohou scházet, najíst, popovídat si. Pro ty, kdo žijí sami či mají zdravotní problémy jsou k dispozici sociální pracovníci, kteří navštěvují své klienty přímo v jejich domovech. V rámci programu „Aktivní starší dospělí“ se snaží YMCA rozvíjet tělo, ducha a mysl i u těch nejstarších občanů. Tento program zahrnuje přednášky, společné akce seniorů, cvičení, setkávání s mladší generací, což umožňuje starším občanům sdílet své životní zkušenosti, což je pro starého člověka velice příjemné. Pro tentokrát vám nemohu poskytnout rozhovor se zástupcem nějakého konkrétního japonského místního sdružení, poněvadž mi zatím žádné na moji e-mailovou anketu neodpovědělo. Nabízím vám alespoň malý statistický přehled YMCA Japonsko z roku 2000. tabulka / Dominik Zunt - domous@volny.cz /

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]