02/2003

Nadace

Vydáno dne 01. 02. 2003 (2109 přečtení)
Vážení čtenáři Proteinu, potencionální žadatelé o granty, ředstavuji vám další finanční zdroj - program Evropské unie, Agenturu Mládež, která působí v České republice a podporuje projekty neziskových organizací.

logo PROGRAM EVROPSKÉ UNIE MLÁDEŽ - ČESKÁ NÁRODNÍ AGENTURA MLÁDEŽ je finančním zdrojem pro realizaci obecně prospěšných projektů v oblasti kultury a vzdělávání všem mladým lidem, organizovaným i neorganizovaným, ve věku 15 - 25 let. Dále pak pracovníkům s mládeží, vedoucím skupin, organizátorům projektů, metodickým poradcům, organizacím pracujícím s mládeží, místním úřadům a institucím zaměřeným na oblast mimoškolního vzdělávání. Jaké jsou hlavní cíle programu? Především pomoci mladým lidem: získávat nové vědomosti, zkušenosti, dovednosti a kvalifikaci; integrovat se do společnosti; rozvíjet vlastní iniciativu; překonávat bariéry přístupu ke vzdělávání; překonávat předsudky vůči jakýmkoliv odlišnostem a projevit svou solidárnost v Evropě i širším světovém měřítku. Dalšími cíli programu je obohatit místní projekty o evropský prvek, rozvíjet interkulturní vzdělávání a rozvíjet oblast neformální výchovy a vzdělávání. Do programu se mohou zapojit všechny členské státy EU, kandidátské země pro vstup do EU, dále pak Island, Lichtenštejnsko a Norsko (země EFTA) a tzv.třetí země. Jaké jsou jednotlivé podporované oblasti (aktivity) programu? Akce č. 1: MLÁDEŽ PRO EVROPU - Skupiny mladých lidí se mohou zúčastňovat společných výměnných pobytů s volnočasovou tématikou (např. kultura, sport, ekologie) Akce č. 2: EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA - Každý mladý člověk může vykonávat dobrovolnou práci ve veřejném sektoru, v některém ze států EU po dobu tří týdnů až 1 roku. Finance na pobyt, stravu a cestu lze získat na základě žádosti o grant. Akce č. 3: SKUPINOVÉ INICIATIVY MLÁDEŽE - Mladí lidé mohou uskutečňovat vlastní projekty všeobecně prospěšného, podnikatelského nebo vzdělávacího charakteru. Mohou to být projekty místního, regionálního, národního i evropského rozsahu, které vznikají z potřeby skupiny mladých realizovat svůj nápad samostatně, případně za pomoci zkušenějšího poradce nebo pracovníka s mládeží. Skupinu by měli tvořit nejméně čtyři lidé, z nichž jeden převezme zodpovědnost za předložení žádosti a podpis smlouvy. Doba trvání projektu by neměla přesáhnout 1 rok, projekt by měl vybočovat z běžných, každodenních aktivit, měl by mít úzkou vazbu na místní komunitu a měl by se zabývat něčím novým, co se doposud v komunitě nebo organizaci nerealizovalo. Maximální částka na jeden projekt nesmí přesáhnout 10.000 EUR (cca 300.000,- Kč). Projekt se podává na stanovených formulářích - 1 originál a 5 kopií - viz. www.youth.cz. Akce č. 4: SPOLEČNÉ AKTIVITY - Tyto aktivity spojují různé oblasti, které se týkají výchovy, vzdělávání, školení, volného času apod. Lze je propojit s dalšími programy EU v oblasti podpory vzdělávání a volného času mládeže. Akce č. 5: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ - Podpůrná opatření zahrnují oblast školení, navazování kontaktu a spolupráce partnerů, informací pro mládež a průzkum mládeže. Termíny pro podání žádostí o grant pro Akce č. 3: Skupinové iniciativy mládeže Datum zahájení projektu /nejdříve až nejpozději/Termín pro podání žádosti o grant 1. dubna až 31. srpna /1. února 1. června až 31. října /1. dubna 1. srpna až 31. prosince /1. června 1. listopadu až 31. března/1. září 1. ledna až 31. května /1. listopadu Adresa: ČNA Mládež, Na Poříčí 12 - Palác YMCA , 4. patro, Praha 1, 110 00 Kontaktní osoba: Luciána Krupičková - tel.: 224 872 280; e-mail: youth@youth.cz /Pavel Hušek jr./

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]