02/2003

YMCA ve světě

Vydáno dne 01. 02. 2003 (2380 přečtení)
PROČ SE STARAT? Y Care International mezinárodní rozvojová organizace britských a irských Ymek Y Care, je možno přeložit jako “péče ymky”. V angličtině se Y Care čte stejně jako Why care (Proč se starat). Netuším přesně, zda-li lehce provokující dvojsmyslnost názvu této organizace YMCA byla záměrná.

Ymka ve světě Každopádně nás práce tohoto sdružení nutí zamyslet se nad tím, proč a zda-li pomáhat druhým, v čem vlastně druzí od nás potřebují pomoc. Y Care International je mezinárodní rozvojová organizace ymek z Velké Británie a Irska. V souladu s politikou celosvětového hnutí YMCA se stará o sociální a ekonomické potřeby mladých a jejich komunit v zemích rozvojového světa. Sdružení, která se angažují v této oblasti je na světě požehnaně. Y Care International má však jednu důležitou odlišnost. Projekty, které sdružení finančně podporuje, mají vždy za cíl vytvoření soběstačnosti. Jak funguje Y Care? Hlavní sídlo organizace je v Londýně. Odtud pracovníci shánějí finanční prostředky na rozvojové programy. Y Care je nezisková organizace, a veškeré její příjmy jsou z darů sdružení či jednotlivců. Organizace monitoruje situaci v regionech, kde působí, tzn. v Jižní Americe, na Blízkém východě, v Africe, Asii a Východní Evropě. Pokud vyvstane možnost rozjet projekt s reálným cílem, kontaktuje centrála partnera v zemi, kde hodlá pomáhat. Pokud v zemi působnosti projektu existuje místní sdružení YMCA, spolupracuje s ním, v ostatních případech si zvolí věrohodnou organizaci, která zná dobře potřeby tamějších lidí. Partnerská organizace vypracuje detailní plán projektu, sepíše rozpočet, atd. Y Care poskytne finanční prostředky a případně přispěje zkušenostmi z podobného projektu ze země, kde už například podobný program financovala. Vlastní provoz projektu poté zajišťuje místní partnerská YMCA. Projekt má ale celou dobu pod kontrolou YCare, její pracovníci jezdí pravidelně kontrolovat plnění plánů, atd. Jaká je filosofie YCare? O YCare jste možná ještě nikdy neslyšeli, ale ono ani není divu. Krom pár výjimek, především bleskových poskytnutí humanitární pomoci při přírodních katastrofách, jsou projekty YCare dlouhodobé a jejich výsledek se ukazuje v celé své kráse jenom velmi pomalu. Pro média je mnohem zajímavější gigantická humanitární pomoc ve stylu “firma XY věnuje milion sítí proti malárii do Afriky” než mravenčí snažení sociálních pracovníků či učitelů, kteří vzdělávají v té samé zemi mládež a jejich rodiče o riziku AIDS či o výhodách plánovaného rodičovství v rámci dlouhodobého rozvojového projektu. YCare nejde o okamžitý efekt, není to organizace která by pofoukala bolístku a odjela. Když už se YCare rozhodne nějaký projekt rozjet, tak je to proto, aby určitou komunitu, určitou skupinu lidí postavila na nohy a vycvičila k dlouhodobé samostatnosti. Nepěstuje závislost na humanitární pomoci ze Západu, jak se bohužel děje v tolika zemích rozvojového světa, ale podporuje nezávislost a soběstačnost. Cílem je, aby se komunita dokázala o sebe postarat i potom, co pracovníci YMCA odjedou a kohoutky penězovodu se zavřou. O koho se Y Care stará? YCare působí ve 30 zemích světa a projekty jí organizované jsou otevřeny pro všechny obyvatele určité oblasti, bez ohledu na pohlaví, náboženskou příslušnost či barvu pleti. Rozvojové programy se zaměřují na následující oblasti: · tělesně postižení · drogová prevence a odvykací programy · vzdělávání a ochrana práv žen a dívek · prevence AIDS · vyučování řemesel · dětská práce · děti ulice Podívejme se nyní na několik konkrétních příkladů toho, jak Y Care ve světě pomáhá: Ymka ve světě1 Laos Z 6 milionů obyvatel této země jihovýchodní Asie jich přibližně 80% v zemědělství (pro srovnání v ČR je to 5%). Tento sektor je velmi citlivý na různé výkyvy (špatná úroda, přírodní katastrofy, fluktuace cen komodit) a proto mladým Laosanům neskýtá příliš velké perspektivy. Laos je 3. největší světový producent opia a statistiky kriminality mládeže jsou více než alarmující. Program Y Care v Laosu se proto zaměřil na zlepšení konkurenceschopnosti mládeže na tamějším trhu práce. Projekt Rozvoj zaměstnání v oblasti zaštituje YMCA Chiang Mai ze sousedního Thajska, která se v Laosu angažuje již přes deset let. Krom vybudování nových pracovních míst je projekt koncipován jako protidrogová prevence a jeden z nástrojů ke snížení mladistvé kriminality. Cílem projektu je vyškolit 10 učitelů pro Institut práce a vzdělávání. Ti poté vyučí 50 žáků v oboru výroby a marketingu trvanlivých potravin, přičemž důraz se bude klást na respektování životního prostředí a základních ekologických zásad. Čísla to nejsou závratná, ale vžijeme-li se do situace laoské mládeže, tak si uvědomíme, že taková šance může znamenat nasměrování pro úplně nový život. Perspektivní zaměstnání v zemi zmítané krizemi postsocialistického hospodářství má větší cenu, než si možná dokážeme představit. Kosovo V této provincii bývalé Jugoslávie se Y Care angažovala nejprve jako klasická humanitární organizace. Uprchlíkům a ostatním obyvatelům trpícím ozbrojeným konfliktem z jara 1999 zajišťovala prostředky pro přežití. Dlouhodobým projektem v této oblasti je Krizové centrum v Peja. To si klade za cíl pomáhat matkám a dětem vyrovnávat se s traumaty plynoucími z otřesných událostí kosovské krize. Zároveň se centrum pokouší monitorovat násilnosti páchané na ženách. Programy nabízené centrem jsou: Terapie pro děti a ženy s post traumatickými stavy, skupinové a individuální terapie pro oběti znásilnění. Zároveň se Centrum pokouší organizovat meziregionální výměny s Chorvatskem a Černou Horou, ve snaze zmírnit napětí a přispět k lepšímu vzájemnému pochopení tamějších kultur. Práce Y Care je, jak vidno, velmi důležitá. Proč se tedy starat? Protože můžeme a měli bychom pomáhat. A když už, tak ať to má smysl, - dlouhodobě. Domous Zunt - domous@volny.cz

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]