02/2003

Z historye

Vydáno dne 01. 02. 2003 (2144 přečtení)
NIC JINÉHO NEŽ PŘÍLEŽITOST Denně slýchám otázku: "Co mi dá YMCA, když zaplatím členský příspěvek?" Anebo: "Co všechno dostanu a jaké mám pak výhody?" Říci, že člen nedostane nic, zdálo by se mnohému příliš krátkou odpovědí, ale přece jen byla by pravdivá, neboť YMCA neprodává, není obchodním domem, kde lze cokoliv koupiti - dále YMCA nedává nic zadarmo, protože by musila rozdávat z cizího.

historická koláž Co tedy vlastně chceme? Nic jiného, než sdružiti lidi dobré vůle, zdokonaliti sami sebe a pomáhati ostatním. Za členský příspěvek nemohu si tedy koupiti připravené již výhody, nýbrž členským příspěvkem pomáhám sobě a jiným ku práci pro sebe a jiné. Program YMCA jest: "Služba všem!" YMCA jest sdružení myslících lidí, kteří věří, že jen svou spoluprací mohou se zdokonaliti, kteří jsou přesvědčeni, že v životě nenaleznou nikdy něco pro sebe připraveného, nýbrž, že si vše musí spoluvytvořiti a spoluvybudovati, je to skupina lidí, kteří věří (věříte i Vy?) v lásku k bližnímu a v požehnání vzájemné pomoci. Mají důvěru v sebe i druhé a nechtějí, aby pro ně bylo vše vykonáno, vše připraveno, protože jsou přesvědčeni, že dokonalé mohou jen sami spoluvytvořiti a protože mají důvěru ve své poslání zde, na tomto světě. Svůj úkol si vyplní sami. Kdyby každý čekal, až bude pro něho vše připraveno - co by dělal sám? Proto v YMCA nenaleznete hotové kluby či skupiny s připraveným programem jen pro Vás. Naopak, YMCA očekává návrhy od Vás. Vy máte se súčastnit práce na programu, Vy si máte dle svých potřeb voliti, čeho se chcete súčastniti a není-li to zde, pak se pokuste to scházející vytvořiti. Pomocníky naleznete vždy. Hledáte sebepoznání? Bratrství a soudržnost? Hledáte prostředí, kde byste se cítil zdravým a spokojeným? Chcete cvičiti, přemýšleti, debatovati? Chcete pokračovati ve vzdělání? Máte určité vnitřní rozpory v otázkách náboženských? Jste sám a nemáte pomoci? Jsou Vaše životní problémy těžké a chcete najíti správné stanovisko? Máte zájem na poměrech dnešní společnosti jejímž jste členem? Pak pojďte mezi nás bez očekávání, že naleznete stůl prostřený, bez předsudků. Pojďte mezi nás s vírou v srdci a s chutí k práci. YMCA dává příležitost přisvojit si cokoliv, ale pamatujte, že získání všeho co od života očekáváte, jest v moci pouze jednotlivce - Vás! YMCA jest jen příležitostí, využijte jí tedy ku prospěchu svému, Vašeho okolí a celé společnosti! (Doslovný přepis včetně gramatiky, TEP pražské Ymky, 1928, č.4, autor neuveden.) /J.V. Hynek/

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]