02/2003

Křesťanská revue

Vydáno dne 01. 02. 2003 (2722 přečtení)
Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou (žádejte u své YMCA) ukázkové číslo 7/2002 měsíčníku Křesťanská revue, který vydává sdružení OIKUMENÉ-AKADEMICKÁ YMCA. Toto sdružení se právě stalo kolektivním členem křesťanského sdružení mladých lidí YMCA v ČR.

Křesťanská revue má dlouhou tradici, letos vychází její již 70. ročník; byla založena v roce 1927 a jejím cílem bylo a je ukazovat široké veřejnosti, že křesťanství není jen věcí kultu a bohoslužebného života uvnitř jednotlivých církví, ale že má stále co říci k zásadním problémům současné společnosti a celého světa. Tento smysl své existence si KR s větším či menším zdarem pokoušela zachovat i v době nesvobody za minulého režimu. Po obnovení svobodného duchovního života v r. 1989 se snažíme navázat na původní poslání časopisu a zabýváme se proto na jeho stránkách nejen zásadními otázkami - jak svému křesťanství vůbec rozumíme - ale i nejširšími problémy života současného člověka, lidské společnosti a vůbec světa. Své místo mají diskuse o politice, kultuře, ekologii, o globalizaci, o vztahu k jiným náboženstvím a kulturám, o problémech handicapovaných skupin jako jsou homosexuálové, bezdomovci, propuštění vězni a další lidé žijící na okraji společnosti. Jsme časopisem necírkevním, nekonfesijním, ekumenickým; snažíme se oslovovat nejen členy tradičních církví, ale i lidi kteří stojí na jejich okraji či vůbec mimo. Obracíme se proto na Vás všechny se žádostí o příspěvky, které budou tlumočit Vaše názory na všechny tyto otázky; nejde nám především o obsáhlé studie, ale především o stručné poznámky, diskusní připomínky, které budou vyjadřovat Vaše zkušenosti v té či oné věci. Své příspěvky posílejte, prosíme, nejlépe elektronickou poštou na adresu redakce acadymca@etf.cuni.cz nebo ještě lépe přímo na adresu odpovědného redaktora ladislav.pokorny@quick.cz - k odběru časopisu se kromě toho můžete přihlásit i normální poštou na adrese administrace Křesťanská revue, YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. Ceny předplatného jsou uvedeny v tiráži každého čísla (studenti a důchodci mají slevu). Těšíme se na Váš zájem. Redakce Křesťanské revue

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]