04/2003

Dopisy

Vydáno dne 05. 06. 2003 (2137 přečtení)
Je válka vždy porážkou lidství? Reakce na prohlášení Světové aliance YMCA k možné válce v Iráku

V březnovém čísle Proteinu jsme si na straně 18 mohli přečíst prohlášení k možné válce v Iráku. Prohlášení, které je prezentované jako stanovisko Světové aliance YMCA (WAY), bylo podepsané prezidentem WAY panem Molebatsim a generálním sekretářem WAY panem Shahou. Oba pánové se jménem WAY vyjadřují proti válce a hrubým způsobem útočí na současnou vládu Spojených států amerických. Bez ohledu na můj postoj k případné vojenské akci v Iráku bych byl rád, kdyby mi někdo osvětlil několik aspektů týkajících se tohoto prohlášení: 1. Je toto prohlášení skutečně stanoviskem výkonného výboru WAY nebo jde jen o soukromou iniciativu dvou výše jmenovaných funkcionářů? 2. Pokud je to stanovisko výkonného výboru WAY, proč o jeho přípravě nebyla informována národní hnutí YMCA? V případě natolik kontroverzního tématu, jakým válka v Iráku bezpochyby je, bych to očekával. 3. Prohlášení jménem hnutí YMCA velmi ostře útočí na demokraticky zvolenou vládu USA. Konzultoval někdo z WAY dopady tohoto prohlášení s národním hnutím YMCA USA? Opět bych to očekával, protože toto prohlášení může velmi výrazně vyhrotit vztah státní exekutivy k YMCA ve Spojených státech. Domyslel to někdo? Cítím se být členem světového společenství YMCA. Jsem křesťan a jsem svobodný občan České republiky a mám právo svým jménem vyjádřit jakýkoliv názor, pokud tento názor nebude potlačovat lidská práva jiného člověka. V tuto chvíli jsem prvním místopředsedou YMCA v ČR. Přesto bych si jménem České YMCA v životě nedovolil vyjádřit jakékoliv politické stanovisko, byť bych o jeho správnosti byl hluboce přesvědčen. A v případě, že by se někdo pokusil ústřední výbor YMCA v ČR tlačit do nějakého politického prohlášení, byl bych zásadně proti. YMCA je přece hnutím služby a pomoci, které sdružuje lidi bez rozdílu národnosti, vyznání a politické příslušnosti. V YMCA spolu mohou pracovat lidé, kteří mají naprosto odlišný politický názor. YMCA je místo, které má spojovat, nikoliv rozdělovat neuváženými vyhraněnými názory na něco, co je méně podstatné, než šíření Božího království mezi lidmi. Na závěr bych chtěl svým jménem zdůraznit, že nesouhlasím se stanoviskem WAY k válce v Iráku. Válka je samozřejmě posledním a zoufalým řešením jakékoliv krize. Je pravdou, že když řinčí zbraně, mlčí múzy. Zvláště my křesťané bychom se měli snažit, aby k žádným válkám nemuselo docházet. Kde však byli ti, kteří dnes v ulicích protestují proti politice USA, před 12 lety, když Husajnova armáda vtrhla do několikanásobně menšího a mírumilovného Kuvajtu, kde vraždila a ničila? Co udělali pro to, aby se několik tisíc při okupaci zatčených Kuvajťanů zavlečených do Iráku vrátilo domů? Co dělají pro to, aby se šest stovek dosud nezvěstných Kuvajťanů vrátilo domů, nebo aby se jejich rodiny alespoň dozvěděli, kde a kdy byli zavražděni Husajnovými lidmi? Co dělají proti tomu, že Husajnova tajná policie mučí a vraždí své politické odpůrce, kteří nechtějí nic jiného, než v klidu žít? Tak jako můžeme v klidu žít my v Čechách nebo naši přátelé kdekoliv ve svobodném světě, ze kterého se nyní nejvíc ozývají protesty proti USA. Chytrému napověz… /Pavel Horký/

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]