04/2003

Z historye

Vydáno dne 05. 06. 2003 (2217 přečtení)
Následující slova jsou poslední kapitolkou souboru přednášek, který J. L. Hromádka přednesl na XVI. výročním sjezdu YMCA v sázavském táboře 31. května 1936, později byly také vydány tiskem. Otazník víry nad hrdinou

Na konec pak několik paprsků ze světa víry, víry v evangelium. Postačí nám jen tři poznámky. 1.) Hrdina jako rytíř práva a lidskosti stojí mnohem výše než hrdina okázalých a pathetických postojů. Ale ani nejlepší rytíř spravedlnosti a lásky není proto ještě vojínem Kristovým. I na něm je všechno porušeno a poskvrněno hříchem. I on se vším svým hrdinstvím je chatrný hříšník, který před Bohem může obstát jen jako dítě Boží, přioděté spravedlností Kristovou. I nejlepší hrdina, je žebrák, který sám ze sebe ničeho nemá. (II Tim. 2, 1-13) 2.) Proto, hoši a dívky, buďte sice hrdiny, “pozdvihněte potlačeného, dopomozte sirotku, zastaňte se vdovy” (Izai. 1, 17.), ale ničeho velkého si o sobě nemyslete! Ztrácejte se a oslavujte jedině svého Pána! (Jan 3, 30.) Vězte, že sami za nic nestojíme! 3.) Očekávejte na Boha, přijímejte Jeho milost, měřte se Jeho vůlí a ničeho se nebojte! Žalm 2. “Blahoslavení jsou všichni, kteříž doufají v Něho!” (Doslovný přepis včetně gramatiky z “Hromádka, J. L., Hrdinství v pravdě a lidskosti, Svaz SČME – YMCA v Praze, 1936.) /připravil J. V. Hynek/

[.. Celý článek | Autor: administrator .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]