01/2005

Ymkaři u jednacího stolu

Vydáno dne 01. 02. 2005 (2615 přečtení)
Reportáž z důležitého zasedání ústředního výboru YMCA v ČR. Na konci listopadu se v podkrovním sále pražského Paláce YMCA uskutečnil osmihodinový maratón jednání o fungování české Ymky v příštím roce. K jednacímu stolu tady zasedli zástupci Ymek z celé republiky. Poprvé v historii byli jednání ústředního výboru YMCA v ČR (ÚV) přítomni také zástupci PROTEINU.

9:30 Jednání bylo zahájeno, v čele stolu sedí předseda YMCA v ČR Tomáš Matuška, první místopředseda Pavel Horký a hospodářka Ludmila Kadlečková. Po předsedově pravici zaujal místo další místopředseda, nedávno zvolený Michael Erdinger. Vlevo od stolu pak generální sekretář Štěpán Hejzlar. Další místa jsou zaplněna delegáty jednotlivých kolektivních členů YMCA od Husince až po Orlovou. Atmosféra je zatím uvolněná, protože na pořad jednání přicházejí celkem nekonfliktní záležitosti. Velká výměna názorů se očekává později, až přijde na řadu rozpočet pro příští rok, který je klíčovým tématem tohoto jednání. Jednání běží přesně podle protokolu, kdo se chce zapojit do diskuse, musí se nejprve přihlásit, a pak počkat, až na něj přijde řada. Není to žádné „povídání u piva“, ale strohá formální debata. Argumenty jsou dosud věcné, řečníci odpočatí a témata nevyčerpaná. 11:00 Jednání se postupně přiostřuje, jak přicházejí na řadu závažnější témata. Rozruch vzbudila například diskuse o platnosti ochranné známky YMCA, která v roce 2004 vypršela. Byla zaregistrována poprvé v roce 1994 a po deseti letech její platnost skončila. Nyní má tedy YMCA v ČR ochrannou známku až do roku 2014. Všeobecná rozprava se začíná měnit ve slovní ping-pong mezi ústředím Ymky a ostatními delegáty. Ústředí zde reprezentují již zmínění předseda, místopředsedové, generální sekretář, hospodářka a sekretář pro vnitřní záležitosti Vojta Hynek. Ústředí se pomalu dostává pod tlak delegátů, a musí kontrovat. U některých řečníků, zástupců regionálních Ymek, se již začíná projevovat „parlamentní syndrom“, nutící řečníka k projevu i tehdy, nemá-li pro svá tvrzení dobré argumenty či vůbec žádné argumenty. Na řadu přichází jednání o rozpočtu, které zabere většinu jednacího času a s ním přicházejí i slovní přestřelky. První probíhá mezi hospodářkou Kadlečkovou a jednou z delegátek. Jde o výši grantu z Ministerstva školství, který YMCA dostala. Je o několik statisíců korun nižší než loni a od hospodářky se očekává, že vysvětlí proč. Za podání grantu je ale zodpovědný Vojta Hynek, který se teď vkládá do diskuse a obhajuje způsob, jakým grant podal. Tvrdí, že výši grantu není možné ovlivnit formální chybou. To, že YMCA dotaci, byť nižší než jindy, dostala, samo o sobě znamená, že grant byl po formální stránce podán správně. Delegátka přesto trvá na přezkoumání celého procesu podání grantu a dává o tom hlasovat. Z celkového počtu 23 delegátů pro návrh hlasují pouze tři, zbytek je proti nebo se zdržel. Delegátku jasná odpověď zbytku výboru přibrzdila a zůstává mlčky sedět. Napjatou atmosféru zklidňuje další bod jednání, kterým je přijetí YMCA Orlová za kolektivního člena. Řečníci už si ovšem brousí jazyk na další pokračování rozpočtové debaty. 13:00 Po přestávce na oběd, která poněkud zmírnila vzájemné rozpory, začíná ústřední výbor znovu jednat. Zbývá dokončit projednávání rozpočtu. Toto „dokončování“ se protáhne na několik hodin, protože po vzoru svých parlamentních kolegů využívají někteří členové výboru svého práva vyjádřit svůj názor a zapojit s do diskuse. Občas je to však na úkor hutnosti sdělovaných informací. Jde ovšem o hodně, konkrétně o 11 569 000 korun. To jsou plánované příjmy YMCA pro rok 2005. Delegáty teď nejvíc ze všeho zajímá, jakým způsobem budou použity. Velká diskuse se rozpoutává okolo pracovníků ústředí. Někomu se zdá, že jich je mnoho a náklady příliš vysoké. Jiní varují, že neuvážené propouštění by mohlo vést ke zhoršení kvality práce ústředí. Padají i konkrétní čísla. Na práci ústředí YMCA v ČR má jít 20 procent celkových výdajů, přitom podle Ludmily Kadlečkové platí ve většině organizací obecné pravidlo, že ústředí může „spotřebovat“ až 30 procent výdajů. Na fungování místních Ymek je určeno 52 procent výdajů. Zajímavé je, že na školení o rozpočtu, které vedl Petr Běťák z YMCA OPEN dorazili zástupci pouze čtyř Ymek(!) 15:00 Odjíždějí první zástupci z nejvzdálenějších Ymek, ÚV je ale stále usnášeníschopný. Běží šestá hodina jednání a únava je znát. Debata nabírá prudší charakter, padají i ostřejší slova. Oldřich Mičan z krnovské Ymky navrhuje, aby česká Ymka zřídila službu DMS (dárcovské SMS), jejímž prostřednictvím by Ymce mohli přispívat její sympatizanti. Jeho návrh je přijat. Vrcholí také diskuse o rozpočtu, do níž se zapojuje především několik aktivních delegátů, zatímco většina nechává věcem spíše volný průběh. Rozpočet musí být vyrovnaný, a tak se o něco sníží vnitřní granty, které ústředí rozděluje jednotlivým místním Ymkám. Ymky dostanou tedy o něco méně, ústředí bude mít stejně jako v roce 2004. Z rozpočtového koláče chce ústřední výbor ukrojit menší kousek také PROTEINU, který si proti minulému roku pohorší o 15 000 korun. Rozpočet je v této podobě po několikahodinové diskusi schválen. Zbývá ještě projednat několik bodů. Jedním z nich je ukončení členství YMCA Černilov po vzájemné dohodě ústředí a představitelů černilovské Ymky. Při projednávání tohoto bodu se jedna delegátka redaktorů PROTEINU otázala „Kde že to je, ten Černilov?“ Při počtu místních Ymek v České republice, který sotva přesahuje tři desítky, ilustruje tato otázka zájem a obecné povědomí o situaci v Ymce u některých členů ústředního výboru, jejího vrcholného orgánu. 17:00 Odjíždějí další delegáti, výbor přestává být usnášeníschopný, diskuse ale pokračuje ještě přibližně hodinu. Končí jednání ÚV YMCA v ČR, kostky jsou vrženy a rok 2005 naplánován. Před Ymkou stojí nové výzvy – zlepšení vlastní propagace, vytvoření strategického plánu pro příštích pár let, profesionalizace jejích zaměstnanců. Zkratka YMCA je stále zapsaná v podvědomí obyvatel České republiky. V nedávném průzkumu, kdy respondenti odpovídali na otázku „Jaké znáte organizace, které pracují s mládeží?“, skončila YMCA na výborném třetím místě. To je kapitál, kterého by měla využít, nejlépe už v tomto roce. /Vojtěch Berger/

[.. Celý článek | Autor: vojbergr .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]