01/2005

ČVTS a KVAS 2004

Vydáno dne 01. 02. 2005 (2924 přečtení)
26.-28.11.2004, Ostrava – Jih Tak jako za starých dobrých časů, kdy český TenSing žil událostmi jako Evropský festival v Litomyšli nebo turné na EXPO 2000 do Hannoveru, konal se i letos po dlouhé době dohromady ČVTS a KVAS.

Dobrý mrav praví střídat pravidelně pořadatelská místa tak, aby se nikdo necítil znevýhodněn tím, že musí cestovat přes půl republiky. Po jarním ČVTS, které se uskutečnilo ve Strměchách u Pelhřimova (místo sice líbezné, ale daleko to tam měl každý), konalo se podzimní – volební – setkání v Ostravě, konkrétně v základně slovutného TenSingu – Jih ve čtvrti Pískové doly.Pátek byl označen jako den příjezdu, proto se ten den nedělo nic moc, co by bylo třeba sáhodlouze rozepisovat. Pro pořádek citujme, kteří se na setkání dostavili: TenSing Praha, Mělník, Krnov, Ostrava – Poruba, Ostrava – Jih, Frýdlant a Orlová. Krom nich byl přítomen i David a Tomáš z Kyjova, kteří tam hodlají založit TenSing a přijeli načerpat inspiraci, případně požádat o podporu. Když jsem se všichni takto pěkně sjeli, šli jsme rovnou spát do prostorné místnosti, kde si přes den hrají nemluvňata, aby tam přes noc dováděli dvacetiletí vedoucí TenSingu.A byla tu sobota, den, kdy se mělo odehrát mnoho důležitých věcí. Dopoledne bylo vyhrazeno pořadu jednání ČVTS. Na programu bylo především tzv. „retro“: zhodnocení uplynulého roku a jeho akcí, které se nějak dotýkaly dění v republikovém TenSingu. Hovořili jsme o jarním festivalu a o tom, že je bohužel nutné další ročník uspořádat na podzim. Výsledky grantů MŠMT jsou totiž známy až těsně před zahájením festivalu a přípravný team žije v nejistotě, zda vyjde s financemi a jak to vůbec dopadne. Dále se „delegáti“ bavili o letním táboře TSCZ a o tom, že překlenul fiktivní hranici mezi jednotlivými skupinami, která je patrně zaviněna fyzickými disposicemi republiky, spíše než zlovůlí jednotlivců. A právě společné, celorepublikové akce pomohou tuto vzdálenost překonat. Zejména pro členy méně početných skupin (do 20 členů) je účast na podobné veleakci velkou vzpruhou do další činnosti. Usnesli jsem se na tom, že už není třeba dělat samostatné tábory pro jednotlivé regiony a že napříště už budeme mít vždycky jeden, společný tábor pod zavedenou značkou TSCZ (která má mimochodem již desetiletou tradici).Dalším bodem debaty bylo tzv. „futuro“: výhled na příští rok, kterým bude rok 2005. Festival byl definitivně přesunut na podzim, TSCZ bylo ustanoveno na prvních dvanáct dní v srpnu. Některé napadlo, zda by nešlo příští TSCZ uspořádat opět někde v zahraničí, zejména v souvislosti s Evropským TenSingovým festivalem, který se bude konat v srpnu 2006 v dánském Aarhusu. Toto je však stále hudba budoucnosti a dosud nikdo neví, jak se situace do léta vyvine.Po obědě přišly na řadu workshopy KVASu. Asi dvacítka účastníků měla na výběr toto: Krizové situace v TS (vedla Zuzka Vyvialová & Hanka Musialová); Duchovno v TS (vedla Beruška Otřísalová); Propagace TS (vedl Bond Tichota); První pomoc při úrazech v TS (vedla Uršula). Předpokládám, že všichni se na workshopech mnoho nového dozvěděli, protože je vedly výše zmíněné kapacity, ovšem jistě to nevím, protože já (ŠČ) jsem se zúčastnil Duchovna a já (DW) Propagace TS. Zejména měly všechny tyto workshopy naučit mladé budoucí i současné vedoucí (to se to rýmuje…) osobním vlastnostem, které jsou nesmírně důležité pro to, aby dotyčný byl správ1ný vedoucí. Krom jiného mám na mysli pokoru a chuť naslouchat jinému i spolupracovat s ním, ale i ráznost a důslednost, bez níž je autorita vedoucího hned pryč. Tak, jak jsem mohl sledovat, rostou nám ale ve všech skupinách nadějní mladí vedoucí, kteří nás, vykopávky, více než nahradí.Po skončení WS odpoledne se konala večeře a ještě po ní volební část setkání ČVTS. Bylo třeba zvolit všechny, kteří se zvolit dají, což čítalo předsedu, jeho místopředsedu, tajemníka, podtajemníka a vrátného. Krom toho, spolu se zánikem Bobr Teamu přešla na ČVTS pravomoc pověřovat koordinátory jednotlivých akcí. A tak volil koordinátor TSCZ (stal se jím Radovan), Know-How semináře (Irena & Zuzka Vyvialová), podzimního KVASu (Al & Stacey, dvojjediná dvojice z YMCA Poruba) a delegát ETS (moje maličkost - ŠČ). Ve volbách předsedy byla ze dvou kandidátů zvolena Klára Dvořáková (TS Mělník), poté, co telefonicky odpřísáhla, že nebude působit nesváry mezi TS skupinami v ČR (proč by to měla dělat?). Její místopředsedkyní se stala opět Irena Opočenská (TS Praha). Tajemníkem byla zvolena Mikina, kočka Zuzany Dvořákové z TS Mělník, podtajemníkem pak želva Mates, která přebývá v bytě Štěpána Černého z TS Praha. Největší boj se rozpoutal o funkci vrátného ČVTS. Nakonec po šestikolovém hlasování zvítězil Martin Dvořák z TS Mělník. Nezbývá nám, než si přát, že zvolení jedinci budou své úkoly vykonávat pečlivě a že jejich spolupráce bude plodná. Diskuse a volby nás tak vyčerpaly, že už jsme všichni pouze vyrazili na krátkou noční rocházku po Ostravě – Hrabůvce, zahráli si zpátky v budově nějaké funny hry a pak se oddali sledování DVD z tábora TSCZ 204.A byla tu neděle. Po snídani se rozběhl druhý blok workshopů. Všichni jen dokončovali započatou práci z minula a ani si nevšimli, že jim v produktivní atmosféře utekla značná část dopoledne. To zakončila kreativní bohoslužba, které se ujal WS Duchovno v TS (pozor - opět rým). Nebyla taková, jakou možná mnozí čekali, protože nespočívala pouze v předčítání napsaného textu, ale od účastníků se rovněž žádalo, aby se sami zapojila a výtvarně přednesený úryvek ze Starého zákona ztvárnili. Myslím, že toto byla ideální metoda, jak seznámit lidi s textem Bible, a jistě ji mnohý z účastníků, který má ambice věnovat se i duchovní práci v TS, někdy použije. A v tomto předávání zkušeností navzájem tkví i jeden z hlavních principů práce v TS.Ale všemu je někdy konec a tak i účastníci KVASu a ČVTS museli někdy odjet domů Vlak Detvan směrem na Prahu a Mělník měl pravidelný odjezd hlášen na 12.17 a my se tomu museli přizpůsobit. V automatu jsme si koupili měsíčníky, sice jen na 60 min, ale stále měsíčníky, a vydali se na dlouhou cestu do Mů. A hřáli nás nejen nově nabyté znalosti a dovednosti, ale i pocit setkání s dlouho neviděnými přáteli z jiných TenSingů. /David Werner (TS Kyjov) a Štěpán Černý (TS Praha)/

[.. Celý článek | Autor: Štěpán Černý .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]