09/2005

V ŠAT BÍLÝ ODĚNÍ

Vydáno dne 06. 09. 2005 (2590 přečtení)
Milena Šimsová

V ŠAT BÍLÝ ODĚNÍZápasy a oběti Akademické Ymky 1938-1945. Vzpomínky, svědectví a záznamy vyprávění

YMCA Brno ve spolupráci s nakladatelstvím Eman vydává knihu brněnské historičky PhDr. Mileny Šimsové V šat bílý odění.„Kdo jsou ti krásní lidé, v šat bílý odění?“ ptá se Sváťa Karásek v písničce parafrázující nebeskou vizi z biblické apokalypsy.


A odpovídá - „Lidé co k trůnu přišli z velikého soužení.“ V této perspektivě shromáždila a převyprávěla brněnská historička Milena Šimsová příběhy členů studentského křesťanského hnutí, Akademické Ymky, kteří se ze své víry, naděje a lásky postavili nacistické okupaci a s ní spojené nelidskosti. Připomíná jména těch, které tento zápas stál život, i „zářivě bílý“ odkaz zápasu proti temnotě nelidského režimu.

FOTO: Jaroslav Šimsa s Pavlem Hasterlíkem. Pavel Hasterlík patřil k těm Židům, kteří chtěli proti nacistům bojovat. V Polsku se dostal do ruského zajateckého tábora a až po vstupu Sovětského svazu do války se mu podařilo přes Zakavkazské republiky, Libanon a Palestinu vstoupit do spojeneckých jednotekv Egyptě. Bojoval u Tobruku a v roce 1945 se vrátil do ČSR. V letech 1950–1960 byl vězněn.

Kniha vypráví o lidech z doby první Československé republiky. Z okruhu působení studentského křesťanského hnutí Akademické Ymky vstoupili v letech 1938 – 1945 do odboje proti nacismu a okupaci. Jednotlivé kapitoly líčí život sekretářů Akademické Ymky Jaroslava Šimsy a Jaroslava Valenty a sekretáře Ymky Rudolfa Mareše. Všichni tři za války zahynuli. Skrývání anglického majora Ronalda Littledalea stálo život Zdeňku Pakovou a Gertrudu Šaškovou a řadu jejich přátel. Důležitý je i záznam o popravě 261 lidí 24. října 1942 v Mauthausenu. Při ní zahynuli z Akademické Ymky František a Ivana Šmakalovi, z Jednoty bratrské František, Vilemína a syn František Drašnerovi, Jan Šourek, Josef Kolda a další. Kniha zachycuje utrpení, jímž prošli lidé ztýraní hladem, zimou, krutým zacházením, odloučením od rodin a přátel a zároveň svědčí o tom, že si uprostřed nelidských poměrů zachovali lidskou důstojnost a nedali si vzít vnitřní svobodu. V poslušnosti evangelia do svých posledních sil sloužili těm, kdo trpěli kolem nich. Kniha vrcholí úvahou Jana Patočky, že „nám mrtví nejen nesmějí být, nýbrž nejsou lhostejní… Jsme zde, abychom převzali to, čím oni jsou.“

Milena Šimsová v knize zpracovala záznamy rozhovorů, které vedla s pamětníky i účastníky válečných událostí v letech 1961 až 1972. Doplnila je vzpomínkami a dokreslila citacemi.

Kniha nechce být a není pouhým vylíčením událostí, kterým hrozí, že upadnou do zapomenutí. „Když je tma a panuje zloba, sobectví a bezpráví, je naděje nových dnů prozářených sluncem podmíněna lidmi, kteří nezhasnou svá světla, když se velí zatemnit… Není ztracena ani zaváta šlépěj spravedlivého. Kupředu projdeme jen s těmi, kteří jdou vpřed a nesou vysoko světlo pravdy a svobody i za cenu, že padnou. Jejich cesta nebude nikdy opuštěna.“

_______________________

Na uvedení knihy Vás zveme do Brna 16. října 2005 do velkého sálu Slévárny Vaňkovka, kde je od 17:00 hodin připraven bohatý program, a do velkého sálu v Paláci YMCA, Na Poříčí 12 v Praze 1, dne 25. října 2005 v 18:00 hodin.

_______________________

Helena Najbrtová, YMCA Brno

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]