09/2005

Znovuzrození Y’s Men’s Clubu

Vydáno dne 06. 09. 2005 (3175 přečtení)
Znovuzrození Y’s Men’s Clubuv Čechách?

Y’s Men’s Club je…
…skupina 15 – 40 lidí, kteří se prostřednictvím velkých i drobných projektů angažují ve prospěch dětí a mládeže. Opěrnými body všech jejich aktivit jsou komunita, vedení a služba bližnímu. Na celém světě existuje v 69 zemích přibližně 1500 takových klubů. Členové klubu se společně věnují pomoci lidem, kteří potřebují péči v sociální oblasti, kromě toho často provozují různé ekonomické aktivity, které jim dovolují financovat jak lokální, tak i národní a mezinárodní projekty.

Právě ukotvení v místní komunitě a zároveň mezinárodní spolupráce s jinými kluby umožňuje Y’s Menům konat změny lokálně i globálně a šířit porozumění mezi lidmi bez ohledu na národní, náboženské a kulturní hranice.

Špetka historie
Původ jména Y’s Men’s Club je spojován s první světovou válkou, kdy byl Američan Will M. Cressy vyslán sdružením YMCA, aby potěšil a povzbudil americké vojáky, aby je podpořil k hrdosti a statečnosti. Když domů posílal reporty o své činnosti, vždy se podepisoval „One of teh Y’s men of the East“ – Jeden z Y mužů východu.

V Evropě byl první Y’s Men’s Club založen roku 1928 v hlavním městu Estonska – Tallinu. Druhý v pořadí, věřte-nevěřte, byl založen v tehdejším Československu – v Hradci Králové roku 1929. O rok později vznikl další klub v Praze – ten byl velmi aktivní na mezinárodní úrovni, pak již kluby začaly růst jako houby po dešti – Bánská Bystrica, Bratislava, Kroměříž, Kladno a Plzeň. Y’s Men’s Cluby se šířily do dalších zemí, ale kromě jediného – řeckého Thessaloniky – nepřežily nápor druhé světové války. Československé kluby se po válce již nevzpamatovaly.

Aktuálně…
V minulém odstavci jste si jistě všimli, že Československo bylo v hnutí Y’s Men’s klubů velmi významné. Toho si všiml i pan Ole Hansen a dánský Y’s Men’s Club Vejle Vadestedet, kteří nás oslovili s nápadem na znovuzrození jednoho takového klubu v Praze. Našli čtyři ymkaře, kteří se pro tento nápad nadchli, přidělili jim finance a teď je to jen na nás. Chceme téhle příležitosti využít?

Do začátku nám stačí místnost, kde se můžeme scházet (o tu je již postaráno) a pár nadšených hlav z ČR, kteří by se do založení nového klubu chtěli pustit.

V září přijedou tito čtyři vyslanci do Prahy, takže jestli vás tato myšlenka zaujala, ozvěte se na emailovou adresu ymca@ymca.cz, co nejdříve, abychom vás stihli kontaktovat.Podrobnosti o 1. pražském setkání a dalším vývoji vám přineseme v příštím čísle.

Helena Kosková

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]