10/2005

Ymkaři ymkařům

Vydáno dne 05. 10. 2005 (2003 přečtení)
Jak bývá dobrým zvykem, k nedělnímu ránu patří zastavení a zamyšlení. Na Sázavě jsou tyhle chvíle tradičně nazývány Sunday service. Po zpěvu písní a čtení Petrovy epištoly se účastníci „seniorského“ setkání v roce 2002 stali sami pisateli epištoly - poselství či vzkazu současným mladým Ymkařům. Tyto vzkazy nebyly jen radou či přáním, staly se i přímluvou a modlitbou všech zúčastněných.


A co tedy přejí staří ostřílení Ymkaři těm mladším a méně zkušeným?

- Šiřte mezi lidmi radost a lásku
- Buďte tolerantní a važte si druhých
- Pevnou vůlí lze dosáhnout všeho
- Snažte se pochopit i názory druhého
- Pracuj nejen pro sebe ale také pro jiné
- Buďte hodní, slušní, mějte rádi své rodiče a milé. Nerozmnožujte se příliš, naše malá zeměkoule je přelidněná.
- Učte se, pěstujte svou osobnost na základě zkušenosti našich předků: Havlíčka, Němcové, Palackého, Nerudy, Masaryka, Seiferta, Sokolů... Bojujte ve svých duších a srdcích proti účinkům zhoubné komerční i politické reklamy. Zaměřte se na přírodu, snažte se s ní splynout.
- Žijte tak, aby z vašeho života měli prospěch i ti, kteří dožívají nebo žít nemohou!
- Zbavte se závisti a buďte pokojní
- Buďte upřímní k sobě i ostatním
- Více tolerance
- Více přátelství
- Poslušnost Boha, úcta k jinakosti, radost
- Blíž Bohu, lidem, přírodě
- Naplňte se láskou, pokorou, soucítěním s druhými. tolerancí a odpuštěním
- Žijte v lásce k vlasti, zodpovědnosti za život svůj i bližních a ctěte pravdu
- Snášenlivost, toleranci, ochotu pomáhat potřebným a nepropadat beznaději
- Nebuďte hamižní, nebuďte závistiví, bohatství není štěstí!
- Buďte stateční, neúplatní a pravdiví. Držte se desatera přikázání Božích
- Je mnohem důležitější co člověk jest, než co člověk má. Na předním místě hodnotového žebříčku nechť je morální řád daný shůry, sebeovládání a pokora, ale především láska - Agapé - ke druhým bližním
- Fair play!
- Mladí přátelé, přeji vám, abyste své mládí prožili tak krásně jako my!


Milí senioři, rádi budeme vaše vzkazy předávat jak slovy, tak životem a prací v Ymce!

Za všechny, kteří se v Ymce angažují

Hanka Šormová, foto: J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]