11/2005

@ (mini)rozhovor

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2391 přečtení)
S Oksanou Karbanovou Oksana Karbanova, YMCA Siberian Regional Secretary, Russia & National Coordinator of the Programme “Volunteers for Europe”.

Jak se ti líbilo na setkání v Litomyšli? Bylo mi velkým potěšením účastnit se Kontaktního semináře v Litomyšli v České republice, který se uskutečnil v říjnu roku 2005. Bylo to pro mne velmi užitečné setkání, na kterém jsem získala spoustu zajímavých informací. Doufám, že se nám podaří poslat několik dobrovolníků z Ruska do evropských zemí, kde budou moci načerpat zkušenosti a přispějí k rozvoji a posílení evropské YMCA. Co děláš v YMCA? V YMCA pracuji od roku 2000. Nejprve jsem jako dobrovolník poskytovala na táborech poradenství, později jsem pracovala jako koordinátorka táborových programů YMCA a od roku 2003 jsem regionálním sekretářem na Sibiři a členkou národního výboru. V současnosti mám především na starosti koordinaci aktivit GOP (Globální operační plán), vedení několika rozdílných vzdělávacích seminářů a rozličných workshopů na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. Jaké je postavení YMCA ve vaší zemi - jak u veřejnosti, tak u úřadů? Obecně lze říci, že ruská YMCA se v současnosti nachází ve fázi sebeprofilování a dokonce regionální pobočky YMCA se velmi dobře prosazují v oblasti, kde působí. Ruská YMCA nabízí bohatý program, který zahrnuje nabídku extrémních sportů, trampování v severních oblastech, prevenci HIV, protidrogovou prevenci a jazykové tábory pro děti a dospívající mládež. Každým rokem YMCA získává stále silnější postavení, protože lidé, kteří akce pořádají, dělají věci naplno a jak nejlépe dovedou. Proč jsi se rozhodla pracovat právě pro YMCA? Jsem velmi hrdá na to, že patřím do této organizace, a to nejen proto, že jsem přesvědčená, že naše práce má smysl, ale také proto, že zjišťuji, že tento svět mají v rukou odevzdaní věřící lidé, kteří k věcem přistupují pozitivně. Jsem hrdá na to, že mohu být součástí YMCA! Oksana Karbanová je nejvzdálenějším hostem naší redakce v historii. O Protein jevila velký zájem a několik ukázkových čísel si odvezla do svého 8000 km vzdáleného sibiřského domova. Ptal se J. V. Hynek Překlad: Radek Daniel

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]