12/2005

YMCA Praha

Vydáno dne 31. 12. 2005 (2231 přečtení)
YMCA Praha je sdružení mnoha tváří. Vzhledem k širokému záběru činností našich aktivit prožíváme podobné radosti a stojí před námi podobné výzvy, jaké zažívá celá YMCA v ČR.

V roce 2005 se nám podařilo získat od NROS tzv. globální grant. Realizaci našeho projektu „Pevný základ – kvalitní pomoc“ v délce trvání 21 měsíců podpořila nadace částkou 630 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na rozvoj a zkvalitnění sdružení s dopadem na sociální práci, kterou naše sdružení vykonává. Díky této dotaci se YMCA Praha podaří zvýšit kvalifikaci dobrovolných spolupracovníků i profesionálů. Do naší práce zavádíme „Standarty sociální práce“. V rámci zvyšování profesionality naší práce se také snažíme více než dosud práci plánovat. Největšími výzvami našeho sdružení do dalšího období je rozšíření základny odpovědných dobrovolníků schopných vést aktivity a výchova dobrovolníků, kteří jsou ochotní a schopní převzít odpovědnost za celé sdružení. Abyste se lépe seznámili s prací našeho sdružení, nabízíme vám malou anketu. Zástupci některých našich aktivit odpovídali na otázky: 1. Jakou nejvýznamější událost jste v roce 2005 prožili? 2. Jaká výzva před vámi stojí v následujícím roce? Ymkárium 1. Na začátku a na konci školního roku pořádáme venkovní grilování spojené s hraním her a hudební produkcí, nazvané Garden Párky. Dvakrát ročně také probíhá tradiční festival Čerstvě natřeno, který je pro začínající kapely zkoušející v Ymkáriu příležitostí k veřejnému vystoupení. 2. Základní vizí je pro Ymkárium profesionalizace služeb. Od října 2005 běží roční plán „Do roka a do dne“, jehož cílem je připravit nízkoprahový klub na úspěšné absolvování auditu na podzim 2006. V roce 2006 se také chceme významněji podílet na komunitním životě MČ Praha 11, zejména prostřednictvím spolupráce s ostatními nízkoprahovými kluby Prahy 11. Mateřské centrum Domeček 1. V květnu jsme uspořádali tradiční „Zahradní slavnost“ ke Dni matek, které se zůčastnilo cca 250 obyvatel Jižního města (převážně rodin s dětmi). V červnu jsme oslavili Den dětí „Velkou balonkovou oslavou“ se soutěžemi pro předškolní děti. Podařilo se nám rozjet v našem MC další aktivity: diskuzní setkávání „Jak na to“ (o problematice výchovy, mezilidských vztahů), na něž zveme odborníky i další zajímavé osobnosti, a pravidelná divadelní představení pro předškolkové děti. 2. Díky přiděleným grantům budeme renovovat podstatnou část interiéru našeho centra a upravovat pískoviště. Renovace přispěje k zútulnění našeho centra. Mateřské centrum Na Poříčí 1. Za nejúspěšnější akci toho roku považujeme Zahradní slavnost našeho MC, která se konala v červnu na farní zahradě v Jindřišské ulici. Byla to příležitost pro setkání lidí, kteří v současné době MC navštěvují i těch , kteří již mc odrostli. Dále pak podzimní Hallowenský karneval, který měl první listopadové úterý premiéru a doufáme v jeho každoroční opakování. 2. Do roku 2006 bych našemu MC přála profesionalizaci nabízených služeb a větší otevřenost pro všechny příchozí. Také mým velkým přáním je příliv nových dobrovolníků. Mateřské centrum Klubíčko 1. Významných událostí bylo tolik, že by zaplnily téměř všechny stránky tohoto časopisu. Namátkou vybírám: Dny tvořivosti – výtvarné dílny pro celé sídliště a okolí, keramika, grafika, sochařství, linority atd., Burza hraček s tombolou, prodávali i nakupovali dospělí i děti, natáčení TOP Tv Pelmel se skvělou spoluprací děvčat z týmu... 2. V roce 2006 očekáváme spokojené, usměvavé děti, nadšené maminky, příliv nových dobrovolnic, finanční zajištění a nikdy neutuchající elán k proměnění Černého Mostu v Most aspoň „kropenatý“. Již nyní je Klubíčko na Rajské zahradě (asi si to zaslouží). Kde bude příští rok? Kdo ví! Tensing Praha 1. Největším úspěchem TS Praha v letošním roce byl zisk mnoha nových členů po květnových školních koncertech Tensingu Norway z Norska. Teď je nás stabilně přes dvacet a fungujeme opravdu dobře. 2 Největší výzvou do roku 2006 je upevnění vztahů mezi novými členy, vytvoření určité „party“. Rádi bychom také zaangažovali zahraničního dobrovolníka. A dlouhodobou výzvou je hledání našich nástupců, kterým vedení TS Praha předáme. Za YMCA Praha Pavel Horký

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]