12/2005

YMCA DAP 2006

Vydáno dne 31. 12. 2005 (2162 přečtení)
Hlavním posláním YMCA DAP je rozvoj a péče o české národní tensingové hnutí. Proto se i v příštím roce její činnost zaměří zejména na pořádání tradičních akcí, jako je KnowHow seminář, duchovní seminář Solný mlýn, Kurs pro vedoucí a spolupracovníky KVAS a podzimní Československý TS festival.

U příležitosti letního Evropského TS festivalu v Dánsku se ovšem v nabídce YMCA DAP objeví nová akce – společný česko-saský projekt, do kterého se pro tento rok transformuje každoroční TSCZ. Zhruba 70 členná skupina se po společném letním táboře na Soběšíně vypraví na začátku srpna do Dánska, kde společně představí koncertní show, kterou na táboře v Čechách připraví. Nejen že díky přeshraniční spolupráci takto získáme prostředky z mezinárodních fondů, ale zejména obohatíme vzájemně svoji práci a prohloubíme českoněmecká ymkařská pouta. Krom toho bude pokračovat vydávání manuálů ze zahraničních zdrojů pro TS vedoucí, nejen pro ty současné, ale i pro ty, kteří by rádi ve svém sdružení nebo sboru TenSing založili. Kromě akcí celorepublikové povahy fungují jako integrální součást YMCA DAP i celoročně pracující TS skupiny. V Královéhradeckém kraji jsou skupiny v Náchodě a ve Vrchlabí, plánuje se začlenění i zcela nové skupiny z Trutnova. Jako projekt YMCA DAP a Evangelické akademie se v Náchodě naplno rozjede školní klub „Pojďte dál“, výborný příklad spolupráce církevní instituce a sdružení YMCA. V Krnově, především díky práci naší sekretářky Hany Vladíkové, která má na místní sociální služby dobré vazby a zároveň je kvalifikovaným profesionálem, funguje výborně TS Krnov. Vedle něj se snažíme o zapojení do regionálních programů pro neziskové organizace na severní Moravě. Rok 2006 bude tak pro YMCA DAP ve znamení užší spolupráce se zahraničními a místními partnery, ve znamení získávání zkušeností i ve znamení konsolidace hospodaření. Štěpán Černý místopředseda YMCA DAP

[.. Celý článek | Autor: Štěpán Černý .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]