12/2005

YMCA ve světě 2006

Vydáno dne 31. 12. 2005 (2235 přečtení)
Prosinec bývá oknem do roku nového. Je to měsíc bilancování a zároveň předvídání událostí, které nás čekají. Po jubilejním roce 2005 čeká mezinárodní hnutí YMCA dalších bohatých dvanáct měsíců ve znamení mládeže, služby a Krista. O některých významných událostech se můžete dočíst v tomto článku.

Popravdě řečeno se to na ymkařských vlnách internetu informacemi o novém roce příliš nehemží. Přesto si můžeme přiblížit některé hlavní události nadcházejícího roku. Ubuntu: „Lidskost skrze ostatní“ Mezi 10. a 15. červencem 2006 se po čtyřech letech opět sjede Světová rada YMCA. Místem 16. setkání tohoto druhu bude jihoafrický Durban. Mottem sjezdu je: „Ubuntu, společné usilování o život a mír.“ Ubuntu je slovo jazyka zulu značící „člověk je člověkem srkze (ostatní) lidi“. Je to pojem založený na filosofii „jsem, protože my jsme“ zdůrazňující důležitost vytváření společenství. Delegáti se budou zamýšlet skrze biblická čtení, zamyšlení a pracovní skupiny nad možností, jak prosadit v dnešním světě takovýto přístup. Klíčovým momentem sjezdu bude „Summit posilování hnutí“. Posledních několik let je prioritou světové organizace Ymka posílit hnutí zejména co se týče jasnosti poslání organizace, sociálně užitečných programů a organizační udržitelnosti. Sjezd spoléhá na energii a nápady více než 800 vedoucích-delegátů, kteří se do Durbanu sjedou, aby se podělili o své názory a pomohli promyslet novou celosvětovou strategii. Dva večery budou zasvěceny diskuzím a výměnám názorů nad neméně důležitými tématy. Prvním z nich je: „Vytváření společenství v multinaboženských a multikulturních kontextech.“ Druhé je: „Genderová spravedlnost – YMCA oddána společenské změně?“ Plenární jednání se bude zabývat běžnými administrativními a ústavními záležitostmi, které se ukázaly jako nutné k řešení za poslední čtyři roky. Samozřejmostí je propojení dění Rady s hostitelskou zemí a krajem. Akci tedy zahájí Jihoafrické přivítání, bude se konat i tzv. Africký večer, delegáti budou mít možnost podílet se na exkurzích do okolí. Budou se konat prezentace akcí Ymky Jižní Afrika, poznávací zájezd za tradiční kulturou Zulu, setkání s místními obyvateli, atd. Červenec bude tedy pro celosvětové hnutí Ymca velmi důležitým okamžikem. Sledujme tedy, co se z toho vyvine a pamatujme na toto setkání ve svých modlitbách. Evropský tensingový festival Aarhus 06 Ten Sing je jedním z hnacích prvků aktivit YMCA v Evropě. Je jedním z magnetů, který přitahuje ročně nové členy k ymce a umožňuje tak organizaci získávat nadšené dobrovolníky i do jiných sfér svých aktivit. Evropský tensingový festival je celoevropským shromážděním tensingových skupin. A když se řekne celoevropským, tak je to vskutku od Ruska, Běloruska, Ukrajiny až po Británii. Poslední festival se konal v létě 1999 v Litomyšli. V polovině letních prázdnin r. 2006 bude dánský Aarhus hostit přes dva tisíce mladých. Exkluzivní lokalita poblíž moře, kde se často konají festivaly a koncerty, vypadá slibně pro novou tensingovou olympiádu. Je více než pravděpodobné, že jako před sedmi lety v Litomyšli se v Dánsku vytvoří nová přátelství, že jednotlivé skupiny, které se do Dánska vydají, se budou vracet stmeleny, nadšené a plné energie do další tensingové práce. V Německu se bude během MS 2006 „nakopávat víra“ Naši západní sousedé budou mít v létě 2006 tu čest hostit mistrovství světa v kopané (a mimo jiné náš národní tým). Místní křesťanské organizace se rozhodly zužitkovat tuto výjimečnou mediálně atraktivní a obecně přitahující možnost za pačesy. Ustanovila se organizace „Kickoff2006 – nakopni svou víru“. Pod zastřešením této organizace se můžou sbory, farnosti či křesťanské komunity přidat k evangelizaci fotbalem, během fotbalu a za mediální podpory fotbalového mistrovství. Cílem je ukázat přítomnost křesťanských organizací v Německu a natáhnout ruku k lidem, kteří o víře mnoho nevědí, nebo se o ní přestali zajímat. Německá Ymka (CMJV) nemůže samozřejmě chybět. Akce budou vskutku rozmanité. Organizace Kickoff2006 na svých stránkách uvádí přes devadesát různých nápadů na akce, které křesťanská sdružení mohou uspořádat v návaznosti na fotbalové mistrovství. Bude pořádána velkolepá roadshow s pódiem, představeními, hudbou atd. Katolická televize bude vysílat speciální předzápasové a pozápasové studio. Farnosti, sbory a křesťanská sdružení budou pořádat fotbalové turnaje. Na farách, v kostelech i na zahradách se budou pořádat společná promítání fotbalových zápasů. Inu cílem je ukázat, že církev a fotbal k sobě nemají daleko, že jedno se může inspirovat druhým. Brožura Evropské aliance - óda na rozmanitost evropské ymky Nakonec bych vás chtěl upozornit na zajímavou publikaci Evropské aliance YMCA. Jedná se o „EAY Events Brochure 2006“. Počátkem roku 2006 bude k dispozici volně ke stažení na webu EAY.org. Najdete v ní neuvěřitelně rozmanitou nabídku různých akcí pořádaných evropskými Ymkami. Pro navnazení několik zajímavých akcí inzerovaných v edici pro rok 2005: turnaj basketbalu v Kosovu, drsný survival v deltě Dunaje pořádaný bukurešťskou univerzitní Ymkou (účastníci se živili lovem ptáků a ryb!), turistické putování po jižním Kavkaze organizované Ymkou Tbilisi, turnaj karate pod patronátem Ymky Kyjev atd. atd. Rok 2006 toho samozřejmě přinese ještě mnohem více, ať už v Ymce pár kroků od vašeho bydliště, tak v organizaci vzdálené deset tisíc kilometrů. Jednou z výhod členství v Ymce je, že se můžeme zúčastnit programů za humny i na druhém konci Evropy. Ymka je organizace se silnou místní strukturou ale i mezinárodními vazbami. Máme to přeci jenom krásné vyhlídky do roku 2006. Dominik Zunt http://domousov.bloguje.cz

[.. Celý článek | Autor: Dominik Zunt .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]