01/2006

Několik rad cvičícím

Vydáno dne 15. 01. 2006 (2470 přečtení)
V předchozích číslech jsme Vás informovali o postupu ve cvičení. Dnes bychom Vám rádi řekli, že nestačí přijít dvakrát za měsíc si zahrát nějakou hru a jít do páry. Nutno chodit pravidelně do cvičení týdně. Stačí Vám úplně dvakrát za týden cvičit, ale cvičit opravdově. Doporučujeme Vám, abyste nepřeháněli ve cvičení.

Nedá se to strhnout najednou, spíše to strhne Vás, že necháte cvičení vůbec. Začněte pomaleji, volte cvičení lehčí a nechtějte hned ze sebe dělat atlety a vynikající borce. Mám na mysli muže i ženy. Obyčejně prvními příznaky, že nestačíme, jsou příznaky těžkého a nesnadného dýchání. Každým pohybem se zrychlí dech a zadýcháme se. Čím více jsme na cvičení zvykli, tím pomaleji a později se zadýcháme. Cvičením se naučíme hluboce dýchati. Každým pohybem se zrychlí také tep srdeční, což má za následek, že krev v těle rychleji probíhá. Konečně za třetí pohybem se urychluje rozpad některých tkanin, které zase potom jsou nahražována novými tkanivy, silnějšími, pevnějšími a které se přizpůsobují pohybům v práci na ně kladeným; sval mohutní a sílí! Proto svalstvo člověka necvičícího je měkké, kdežto svalstvo člověka pravidelně cvičícího je pevné a pružné!

Aby sval opravdu mohl růsti a měniti se, potřebuje potravy a kyslíku, které svalstvu přináší krev. Řekli jsme, že pohybem a cvičením se zrychluje dýchání, t.j. přívod kyslíku do krve a oběh krevní, t. j. roznášení kyslíku ke svalům! K tomu účelu slouží nejlépe jednoduché pohyby, které nejsou různými těžkými posicemi komplikovány a které brzdí oběh krevní do celého těla. Proto poukazujeme na to, aby všichni a všecky cvičící nenosili podvazků a vůbec jakýchkoliv částí úborů, které zabraňují nebo brzdí volnému oběhu krevnímu. Těsnící tkanice nebo guma v trenýrkách je brzdou všem výsledkům, které chceme cvičením dokázati. U žen tím více toto platí než u mužů.

Poukazujeme na to, že při cvičení musíte pravidelně a hluboce dýchat. Nikdy nezatajujte dech! Uvědomte si, proč cvičíme! Cvičíme proto, abychom nahradili nedostatek tělesné práce, abychom uvedli alespoň jednou za den do práce srdce a plíce, abychom pomohli roznášet stejnoměrně potravu krví do celého těla a zbytky, které nebyly zužitkovány, odplavili. Musíme stavět nové svalstvo, pevné a pružné. – To budou radostné výsledky z našeho cvičení. K tomu je však zapotřebí nejen chtíti, ale i dělati. Nestačí jednou za týden, ale poctivě alespoň dvakráte týdně cvičit a mezi dnem využíti každé příležitosti k pohybu, k rozproudění krve.

František Miloslav Marek
(Převzato z Tep pražské Ymky, 9, 1937, 5 - 6, s. 4.)___________________________
Desatero dobrého sportu

1. Nevzdáš se.
2. Nebudeš hledati výmluv pro své chyby.
3. Nebudeš se honositi svým vítězstvím.
4. Nemáš sklesnouti po prohře.
5. Nebudeš nečestně používati výhod.
6. Neklaď podmínek, jichž bys sám nemohl přijmouti.
7. Buď vždy ochoten přenechati hráči hru ve stínu.
8. Nebudeš podceňovati soka, aniž přeceňovati sebe.
9. Pamatuj si, že jde o zápas; kdo jinak smýšlí, je slaboch a ne sportsman.
10. Měj v úctě hru, kterou hraješ, poněvadž kdo ztratil čestně, zvítězil i při prohře.

Hugh S. Fullerton
(Převzato z časopisu YMCA, 1923, 3, s. 68.)

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]