01/2006

SPORT ve světě YMCA

Vydáno dne 15. 01. 2006 (3583 přečtení)
Prosazovat křesťanskou vizi světa skrze rozvoj těla, ducha i mysli, to je princip YMCA. Obyčejně tělo člověk posiluje a utužuje především sportem. Jak jsme si již v této rubrice zvykli, tak přístup různých organizací YMCA na světě k určité oblasti je zřídkakdy totožný. Rozmanitost sportovních programů ve světě YMCA je možná jednou z nejsilnějších. Jak se tedy sportuje ve světě ymkařů?


Předpokládám, že se v tomto čísle některý z kolegů sáhodlouze rozepsal o dvou blyštivých momentech historie světové Ymky spojené s rozvojem sportu. Byli to totiž právě cvičitelé YMCA, kdo přivedli na svět dva populární kolektivní sporty: basketbal a volejbal.

Dodal bych jen několik poznámek zejména ohledně osobnosti vynálezce basketbalu Jamese Naismithe. Byl to právě tento ymkařský tělocvikář, který v r. 1891 přibil koše na broskve ke stěnám tělocvičny Mezinárodní pedagogické školy ve Springfieldu, Massachusetts a vynalezl pro miliony lidí novou hru. Tento pedagog byl Kanaďan působící v USA. S trochou nadsázky je tedy možné říci, že košíková, která se během 114 let existence velmi rozmohla, je tedy jednou z pěkných ukázek mezinárodního rozměru ymkařských aktivit.

Získat pro Pána muže skrze tělocvik
J. Naismith je celkově velmi pozoruhodný chlapík. V devíti letech byl sirotkem, později se na prestižní kanadské univerzitě McGill připravoval na povolání presbyteriánského pastora. Při přijímacím pohovoru na učitele tělesné výchovy ve Springfieldu mu byla položena tato otázka: „Co je náplní práce vyučujícího tělesné výchovy YMCA?“ - „Získat pro Pána muže skrze tělocvik.“ Svým svěřencům vštěpoval následující: „Nechť dokážeme prohrát s elegancí a vyhrávat se zdvořilostí. Nechť dokážeme přijímat kritiku stejně jako chválu. A nadevše nechť vždy oceňujeme postoj našich bližních.“

Máme ještě tři cíle?
V 19. století byla Ymka přeci jenom jiná, než je dnes. Tři osy rozvoje ymkaře: duch – mysl – tělo byly rozvíjeny vždy současně. Mám dojem, že tehdy byli ymkaři méně rouztroušeni do malých specializovaných skupinek, tak jak se tomu děje dneska. Tehdejší člen YMCA byl jak členem sportovního klubu, tak i častým návštěvníkem vzdělávacích přednášek a aktivním účastníkem modlitebních kroužků. V dnešní době znám v ČR málokterého ymkaře, který by v Ymce zároveň sportoval, vzdělával se a duchovně rostl. Možná ještě tak ti nejmladší členové, kterým se všech těchto činností dostává skrze globální nabídku aktivit pro mládež. U dospělých a dospívajících mi přijde, že se v Ymce angažují v jedné určité aktivitě a rozvíjet se i v těch ostatních směrech pod křídly rovnostranného trojúhelníku není úplně praxí. To neznamená, že by se ymkařský sportovec nemodlil nebo by se nevzdělával, ale většinou v jiných strukturách než těch ymkařských.


USA: bašta ymkařského sportování
Pozice sportu v Ymkách je napříč zeměmi vskutku různorodá. V USA je pro běžnou populaci Ymka synonymem sportovního centra (bazén, posilovna, sportovní kroužky pro děti i dospělé). Když někdo řekne: „Jdu do Ymky“, tak to znamená, že si jde zasportovat. Na jednu stranu je takovéto posunutí pojmu Ymka znepokojující, a na druhou stranu inspirující.

Sport: inspirace pro ducha a mysl
Ymka v USA samozřejmě není pouze sportovní středisko. Jakákoliv nadmezná orientace v tomto směru by byla důvodem k obavám a poškozovala by poslání naší organizace. Na druhou stranu si ale Ymka vydobyla určité renomé a uznání v jedné ze svých os působnosti. Její úspěch na poli sportu je tedy inspirací a výzvou pro ostatní směry jejího snažení: křesťanství, rozvoj ducha a mysli.

Tato známost Ymky v oblasti sportu má i určité úsměvné průvodní jevy. Na jednom americkém nákupním serveru je YMCA zařazena jako fitness řetězec společně se svými čistě komerčními konkurenty. Společně s komercializací sportu se nepřímo a částečně komercializuje i americká Ymka.

Zlé americké jazyky
O Ymce v USA by stálo za to napsat samostatný článek. Jejích 2 milionů členů a tři tisícovky sdružení jsou neuvěřitelně živý a zajímavý organizmus. Občas se člověk dočte i ne úplně lichotivé informace. Zlé jazyky tvrdí, že v USA je Ymka již pouze sportovní firma, která opouští chudé neziskové čtvrti a přesouvá se do bohatších oblastí, kde je možnost zisku vyšší. Nevím, co je na tom pravdy. Každopádně se stává, že Ymka v určité čtvrti ztratí svůj neziskový statut, když už málo pomáhá okolí skrze sociální a jiné programy. Přese všechno však Ymka snad nikde na světě není žádná obchodní společnost. A v YMCA USA stále, na rozdíl od její profesionální sportovní konkurence, platí, že výše příjmu nesmí být překážkou tomu, aby se kdokoliv mohl účastnit ymkařských aktivit.

Samozřejmě se však nesportuje pouze v 50 státech americké Unie. Na ymkařských hřištích, palubovkách a plochách se tuží svaly po celém světě.


Ymkaři ve finské reprezentaci
Ve skandinávských zemích hrají ymkařští basketbalisté na velmi vysoké úrovni. Ve Finsku byl tento sport uveden v roce 1927 ymkaři z Helsinek. Jistý zaměstnanec YMCA, Vilho Nuoreva, se zúčastnil mezinárodní ymkařské sportovní soutěže v Dánsku, kde ho nový sport nadchl. Ymka hrála významnou roli v rozvoji finské košíkové a hraje ji dodnes. Mužské a ženské dospěle týmy NMKY Helsinky střílí koše ve finské druhé lize. Juniorský tým je v lize první. A pravidelně se ti nejlepší dostanou do národního výběru.

Basketbal jako integrační prostředek
Podobně důležitý je basketbal i pro aktivity Ymky ve Švédsku. Věrní čtenáři si možná vzpomenou na stockholmskou organizaci Fryshuset, o které jsem psal v souvislosti s bojem proti neonacismu. V rámci Ymky Fryshuset působí sdružení YMCA Southern Basket. Jak její jméno napovídá, působí v jižních čtvrtí Stockholmu. Pod její hlavičkou trénuje plná stovka basketbalových týmů. Tato švédská organizace přistupuje k basketbalu zcela ymkařsky. Nejde jenom o sport, pohyb a pevné svaly. Basketbal je součást integračního projektu (nejenom) přistěhovalecké mládeže, dětí z chudých rodin aj. Basketbal je hra, kde se mládež může naučit toleranci a respektu k druhému, naučit se přijímat prohru, unést vítězství.

Pro prohloubení tohoto cíle rozvoje duše - ducha - těla se Southern Basket spojil se třemi dalšími Ymkami a založil organizaci 08 Stockholm Lidská práva. Tyto „nesportovní“ snahy neberou nijak na vážnosti, s jakou se přistupuje k utkáním. Na úrovni sportovních výsledků mají švédské ymkařské týmy podobně obdivuhodné výsledky jako jejich finští kolegové.

Blízko mládeže a moderní
Sport v rámci Ymky není jenom basketbal. Bylo by to neuvěřitelně staromilské od organizace, která funguje ruku v ruce s mládeží dneška. Dnešní mladí mají basket rádi, ale zajímají se i o jiné způsoby, jak potýrat tělo.

Ve Stockholmu je tedy součástí centra Fryshuset i 900 metrů čtverečních haly pro skateboard, in line brusle, BMX kola aj.

V Německu je v mnoha Ymkách v nabídkách velmi moderní break-dance, což je aktivita na pomezí kultury a sportu.

Makedonský sportovní volnočas
Makedonská Ymka (Ymka Skopje) nabízí svým členům i ostatní mládeži mnoho druhů sportovního vyžití. V Makedonii to vzali pěkně od podlahy, Ymka zde spolupracuje mimo jiné i s Makedonským olympijským výborem, s ministerskou Agenturou mládeže a sportu a několika studentskými organizacemi jak na úrovni gymnázia, tak v oblasti univerzitní. Hlavní akcí bylo zorganizování fotbalového turnaje, kde se odehrálo více jak 20 zápasů. V Makedonii, kde jsou etnické tlaky velmi často patrné, se Ymce daří v rámci svých sportovních programů dávat dohromady mladé různého původu. I skrze sport se učí toleranci a mírovému soužití. Ymka si zejména cení vysokého počtu účastníků albánské menšiny žijící ve Skopje.

Mezinárodní turnaje
Ymka je bytostně mezinárodní organizací. To se promítá i do jejích sportovních aktivit. Jak jsem uvedl výše, Finové okoukli basketbal na mezinárodním sportovním turnaji YMCA v Dánsku. Takovéto události nejsou jenom otázkou minulosti; ymkaři se utkávají ve sportovních kláních celoročně. Na několika z nich (volejbal, basketbal, házená, ping-pong, karate) se podílí i Evropská světová aliance. Byla dokonce založena organizační skupina „Evropská sportovní Ymka“. Kuriózně je jejím sekretářem Dán... Že by měli Dánové patent na ymkařský sport v Evropě? Jedním z cílů této skupiny je i obecná propagace sportu, včetně sportů nových. Německá Ymka vymyslela nový sport, jmenuje se indiaca. Více si o něm můžete dočíst na internetu. Uvidíme, zda-li se bude historie opakovat a z indiaky se stane nový hit tělocvičen.

YMCA misionářem sportu
Nemohu si odpustit ještě jednu sportovně-historickou odbočku, tentokráte do Koreje. I zde je právě Ymka spojena se zavedením několika dnes velmi populárních sportů. Volejbal byl uveden Ymkou v roce 1917. První fotbalový míč do Koreje přivezli britští námořníci, ale první veřejný fotbalový zápas se konal na hřišti Ymky Hwangeong. První hráči baseballu v Koreji byli zaměstnanci Ymky a studenti Německého institutu, utkání se konalo v roce 1905. Tato událost si dokonce zasloužila zfilmování. V roce 2002 natočil režisér Kim Hyeon-Seok film „YMCA baseballový tým“. Tato komedie pojednává o prvním baseballovém týmu v Koreji – týmu YMCA. Je to prý klasický sportovní doják, ale i tak, není to skvělé, že si Ymka najde cestu až do názvu (a zápletky) filmu?


Singapurská horská kola a lyže
V Singapuru se také sportuje. Ymka zde nabízí sportovní centrum na vysoké úrovni s bazénem a tělocvičnami. Sdružení ale poskytuje i jiné způsoby vyžití než tradiční městskou ymkařskou tělocvičnu. V prosinci proběhl výlet na horských kolech v „rustikálně malebném Pulau Ubin“. Jsem přesvědčen, že se akce vydařila.

Singapurští ymkaři se také v prosinci vydali na hory. Ymka totiž pořádá „Mezinárodní lyžařský a snowboardový tábor 2005.“ A opět je tu ta mezinárodní spolupráce: nelyžovalo se v singapurském městském státě, ale ve vyhlášeném jihokorejském horském centru Daemyung. Účastníci bydleli v korejských hostitelských rodinách, navštívili jeden ostrov Nami, město Chun Cheon, inu nádhera.

Sport je jednoznačnou součástí ymkařské vize, prolíná se v mnoha aktivitách Ymky a neměl by chybět v nabídce programu žádného z místních sdružení. Sport v Ymce není jenom prostředkem k utužení těla. Ve světě je určitě kde se inspirovat. I díky tomu se holistický ideál Ymky bude moci naplňovat v každodenní práci sdružení co nejčastěji.

Dominik Zunt
Na http://domousov.bloguje.cz je více textů autora.

[.. Celý článek | Autor: Dominik Zunt .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]