02/2006

2 otázky pro ymkaře...

Vydáno dne 02. 04. 2006 (2022 přečtení)
1. Čím by mohla YMCA pomoci mladým lidem k lepšímu uplatnění ve společnosti? 2. Jakou konkrétní formou?

Štěpán Černý, YMCA Praha & YMCA DAP:
1. Důrazem na osobní odpovědnost ke společnosti i ke svému životnímu prostředí, na význam každého jednoho člověka pro dobré fungování našeho světa. 2. To mě fakt nenapadá, třeba unikátními programy práce s mladými lidmi, zapojováním mladých lidí do chodu organizace již od teenagerského věku, samospráva různých kroužků a klubů...
Vojtěch Berger, YMCA Praha:
1. YMCA už jim pomáhá. Když někdo napíše do přihlášky na vysokou školu nebo do životopisu do zaměstnání, že působil jako dobrovolník v organizaci YMCA, rozhodně mu to pomůže. Je to ale zatím jen kvůli slovu „dobrovolnictví“, ne kvůli tomu, že to bylo právě v Ymce. Úkolem YMCA do budoucna je, aby to bylo naopak, čili aby se mladí lidé, kteří Ymkou prošli, později uplatnili právě proto, že byli v YMCA. 2. Šanci na uplatnění mají lidé s všeobecným přehledem i odbornými znalostmi. To všechno by YMCA měla u svých členů rozvíjet. Nejen organizovat vzdělávací školení a semináře, ale třeba i dělat prostá neformální setkání mladých členů s ymkařskými seniory. Mládež se tak dozví nejen o historii YMCA, ale i o spoustě jiných zajímavých věcí, dostane motivaci dál se vzdělávat, číst, zajímat se o to, co se kolem ní děje. A to jen prostým příkladem svých starších ymkařských kolegů. Nepodceňujme to, v Ymce je hodně inteligentních lidí :-)
Helena Najbrtová, YMCA Brno:
1. Životem ve společenství – v odosobněném světě je nutný pocit sounáležitosti a ten by YMCA měla pěstovat. Názorovou tolerancí – a to v náboženské i osobní rovině a poznáváním názorů druhých se obohacujeme a vnímáme svět komplexněji. Podporou přirozené hravosti – člověk by se měl udržovat hravý do pozdních let, podporuje to kreativitu i v myšlení a to je pro společnost zajisté přínosné. Mezinárodními vztahy – poznáváním jiných kultur, zlepšením jazykových znalostí a navázáním nových vztahů, a to na společném ymkařském základu. Podporou „tradičních“ hodnot v dobrém slova smyslu – nikdy se neztratí, jsme-li pravdomluvní, čestní, zásadoví, nebojíme se a nekrademe. 2. Podporou jednotlivých aktivit – materiálně, organizačně, duchovně. Ymkařská setkávání – v rámci jednotlivých KČ i v rámci YMCA v ČR – viz plánované jarní Moravské prase (Moravské pracovní setkání). Vydavatelská činnost zaměřená na mládež – např. Protein! Pobyty pro mládež – se sportovním a duchovním zaměřením – vodáci, lyžaři, házenkáři aj. či zahraniční výměnné pobyty.
Michael Erdinger, YMCA DAP:
1. Pomocí rozvoje identity jednotlivce. K ujasnění si svého místa ve společnosti a ke zformování vlastní osobnosti. 2. Přenášením dílčí zodpovědnosti, vzděláváním, podporou a „asistencí“ u rozvoje člověka.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]