02/2006

TenSing a duše mladého člověka

Vydáno dne 03. 04. 2006 (2119 přečtení)
Jedním z nejvýstižnějších způsobů, jak postihnout něco tak složitého a komplexního jako je člověk, je rozdělení jeho bytosti na tři rozměry. Patří mezi ně TĚLO, DUŠE a DUCH neboli rozměr tělesný, psychický a duchovní. Všechny složky by měly být v rovnováze, podobně jako na známém ymkařském trojúhelníku. Tématem čísla jsou právě způsoby, kterými YMCA působí na „duši“ člověka, na jeho psychiku a rozvoj jeho osobnosti.

Já mám tu čest vám představit TenSing, jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících aktivit současné YMCA v Evropě. Než začnu vypočítávat, jak působí na „duši“ mladého člověka, jen stručně řeknu pro ty, kdo ještě opravdu nevědí, že: TenSing je volnočasová aktivita pro mládež v „teenagerovském“ věku, která hlavně zpívá ve sboru doprovázeném vlastní kapelou a dále taky tancuje, hraje divadlo, případně se jinak kreativně projevuje. Jejich snažení vrcholí na vlastním koncertním programu, kdy tensingáři předvedou, co se naučili, přičemž si všechno, od přípravy podia až po jeho úklid, dělají sami. TenSing je veden v křesťanském duchu. Vzhledem k tomu, že TenSing (zkratka TS) má na stránkách Proteinu pravidelný prostor, nedávno měl dokonce své tématické číslo (Protein 6–7/2005), těžko se vyhnu opakování. Mým záměrem není ani přinést nějaký hlubokomyslný rozbor této aktivity. Jsem zkrátka rád, že mohu v tomto článku TS opět zviditelnit a nabídnout vám teenagerům či mladým lidem množství příležitostí: jak se pobavit, vyzkoušet nové a zajímavé věci, o kterých se vám ani nesnilo nebo jste o nich nevěděli, zamyslet se a potkat lidi z jiných sociálních skupin, než které denně potkáváte třeba ve třídním kolektivu. V TS získáte spoustu cenných zkušeností, zažijete úspěchy i krize. Podívejme se tedy, jak TS rozvíjí osobnost mladého člověka, jak ovlivňuje jeho chování a prožívání: TENSING, to je ZÁBAVA To je slůvko, které asi mladé lidi, nejen do TS, nejvíc táhne. Těžko asi někdo přijde do TS jen kvůli tomu, že je to aktivita vedená křesťanským směrem, nebo že se tam naučí zpívat nebo hrát na nástroj. To, co TenSing odlišuje od nějakého hudebního kroužku, pěveckého sboru či setkávání křesťanské mládeže, je právě fakt, že by to měla být zábava... A pořádná! Zábava pro všechny, co se na její přípravě podílí a taky pro ty v publiku. Dobře to pochopili v Norsku, kde TS před necelými čtyřiceti lety vznikl. Norští tensingáři, pod hlavičkou TenSing Norway, objíždějí Evropu a představují netradiční myšlenku na mnoha místech, kde podporují, případně pomáhají spoluzaložit nové TS skupiny. Každý, kdo je viděl, ví, jak inspirující jejich vystoupení bývá, a hlavně: je to vždy pěkná podívaná, což je dáno bohatými zkušenostmi, které TS hnutí v Norsku má. Vrátím-li se do našich podmínek, vycházet se musí z toho, aby to byla zábavné pro samotné účastníky, aby celá příprava na vystoupení nebyla jen jedním velkým drilem, ale naopak možností pro všechny členy TS kreativně se projevit. Což samozřejmě může být občas na úkor kvality samotného vystoupení. Tento nedostatek by ovšem divákovi měl nahradit pocit příjemné atmosféry a energie, které má TS na rozdávání. Díky tomu má také TS možnost oslovit téměř každého mladého člověka, což je jedním z jeho cílů. Pro tensingáře, zejména ty mezi 14–16 lety, se TenSing může stát naprosto jedinečným místem, kde získají skvělé zážitky z obyčejných zkoušek, „víkendovek“, koncertů, festivalů, táborů či turné i za hranice naší republiky. V TS si zazpíváte, zatancujete, zahrajete (nejen divadlo či na nástroje), vyblbnete se, pěkně se vyřádíte. A to vše se skupinou vašich vrstevníků či jen s o něco málo staršími vedoucími. Staré otřepané heslo říká: Kdo si hraje, nezlobí. Pro TenSing to platí dvojnásob, je to velmi zábavné a přitom kvalitní využití volného času. A právě pro tu věkovou kategorii, která to velmi potřebuje. Jak nedávno o TS napsal Vojtěch Berger: „Připravte se na největší pařbu vašeho života. Je to bez rizika a hlavně napořád.“ (Protein 6–7/2005). TENSING jako MÍSTO SETKÁVÁNÍ TenSing je určitě velkým prostorem pro setkávání – mladých lidí z různých míst, sociálních skupin, rozdílných názorů, náboženských vyznání či různých barev pleti atd. V tomto ohledu myslím TenSing pěkně odráží myšlenky své mateřské organizace YMCA. Když mám zjednodušeně přiblížit svou zkušenost v tomto smyslu, pochopil jsem např., že: 1. Abych si s člověkem dobře rozuměl, nemusel nutně chodit na stejný druh školy jako já či nemusí pocházet ze stejného místa. 2. Být křesťanem neznamená pocházet ze stejné církve jako já. 3. Ne každý můj kamarád musí nutně hrát fotbal :) 4. Dokážu poslouchat i jiný styl hudby než kytarový pop-rock. Poslední příklad je velmi příznačný. TenSing jako hudební fenomén vám rozšíří vaše obzory. Zjistíte, že jste schopni poslouchat, a co víc, sami produkovat i takové styly, které jste dřív nesnášeli nebo ani neznali. Pro někoho to může být třeba gospel či duchovní hudba, pro jiné zas hip hop, ska nebo punk. Podobně jako s hudbou, pomáhá TS rozšiřovat obzory a bořit bariéry i v jiných, důležitějších oblastech, které jsou zmíněny výše. Mimo jiné, díky TS poznáte mladé lidi z jiných zemí; máte možnost tyto země poznat a zdokonalit se v cizích jazycích, zejména v angličtině. V TenSingu především získáte mnoho různých dobrých přátel, často na celý život. TENSING, to je PŘÍLEŽITOST Ano, TenSing je skvělou příležitostí pro každého mladého člověka. Je to dobrá možnost seberealizace. Pro některé je příležitostí, jak si zkusit něco, co si vždycky přáli, splnit si, o čem vždycky snili, aniž by je napadlo, že budou mít tu možnost. Jiní si zase zkusí věci, o kterých ani příliš nevěděli nebo by je nikdy nenapadlo, že je budou dělat. Pro někoho to může být například vystupování před diváky. Můžete si prožít, co to znamená stát na podiu a zpívat tam, hrát či tancovat; zjistíte, jaké to je slyšet potlesk a mít radost z toho, že se lidem v publiku líbí, to co sami děláte; mnoho tensingářů si zazpívá své vlastní sólo, jiní zakusí, co obnáší moderování koncertu či festivalu. TenSing ale nabízí i jiné přínosy než vyzkoušet si vystupovat před publikem. Máte možnost se zdokonalit v řadě dovedností – jak pěveckých či hudebních, tak také lidských. Naučíte se zvládat mnohé úkoly, které souvisí s přípravou TenSingu (zvlášť pokud se stanete vedoucím, je jich docela mnoho. Např. získávání financí přes granty, zařizování koncertů, organizace akcí atd.). Učíte se komunikovat s ostatními, pracovat v týmu, zjistíte, co to znamená být zodpovědný za to, co děláte. Zkrátka získáte neocenitelné zkušenosti. Mnozí si v TenSingu ujasní své hodnoty a životní postoje. Přes TS se mohou dostat i ke svému budoucímu zaměstnání. TenSing je také dobrou příležitostí, jak poznat organizaci Ymky. Není náhodou, že mnoho lidí, co se podílelo či podílí na chodu a práci YMCA, si prošlo TenSingem. Na http://www.tensing.cz najdete o TenSingu více. František Kroužil TenSing Praha __________________________________ ANKETA 1. Co všechno ti dal a dává TenSing? 2. Co může TenSing přinést dnešním mladým lidem? Julie, 14 let, řadová členka TS Praha, do TS chodí 9 měsíců. 1. TenSing mi dává kamarády a spoustu zábavy. Ráda zpívám, tancuju, jsem ráda mezi lidmi. Užívám si společné akce, kde poznávám spoustu nového – lidi, města atd. Je to prostě skvělý. 2. Hlavně zábavu, můžete si tam sami zkusit hudbu, kterou máte rádi. Taky poznáte z lidi z jiných zemí, dostanete se tam a zdokonalíte se v cizích jazycích. Štěpán Černý, vedoucí TS Praha. 1. Možnost seberealizace, dělat něco pro druhé, získat nová přátelství. Naučil mě efektivně pracovat a organizovat svůj čas. 2. Unikátní možnost trávení volného času bez nároků na jakékoliv osobní vlastnosti daného člověka, šanci zkusit si něco, co nikde jinde není, křesťanský pohled na svět přijatelnou formou. Helena Kosková, bývalá tensingářka, v současnosti sekretář YMCA pro zahraničí. 1. Dal mi... přátele navěky, léta zábavy a potěšení, schopnost pracovat v týmu a být zodpovědná za to, co dělám, první setkání a komunikace s cizinci, divadelní soubor Zmalovaný buchty, pracovní místo a „svábka“. 2. Aktivní trávení volného času. Mladí lidé ho teď tráví čím dal víc pasivněji. Potom také zodpovědný přístup k životu a zábavu.

[.. Celý článek | Autor: FraKro .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]