02/2006

Rozhovor s Ksenií Shabanovou

Vydáno dne 03. 04. 2006 (2156 přečtení)
YMCA v ČR je členem Field Group a Partner Group - dvou organizačních složek YMCA, které mají za úkol pomáhat v rozvoji mladým Ymkám v různých zemích. Česká YMCA dlouhodobě spolupracuje s YMCA Ukrajina, využili jsme proto přítomnosti velmi aktivní a sympatické Ksenie v Praze a přinášíme vám s ní krátký rozhovor.

Odkud jsi a co děláš v YMCA? Jsem Ksenia Shabanova z Ukrajiny, kde jsem zaměstnaná jako sekretář pro zahraničí v národní kanceláři ukrajinské YMCA. Jak se ti líbí Česká republika? Teď jsem v ČR podruhé a musím říct, že tuhle zemi prostě miluju – lidi a atmosféru, která se zdá být velmi uvolněná. Co mladí lidé ve tvé zemi potřebují a co dělá YMCA pro to, aby jim pomohla? Naše země má obrovský intelektuální potenciál, což reprezentují hlavně dnešní mladí lidé. Tito mladí lidé potřebují více prostoru a příležitostí, aby mohli uplatnit své schopnosti a svůj potenciál. Naši YMCA vidíme v tomto ohledu jako velmi účinný nástroj, neboť naše programy vedeme ke společnému rozvoji ducha, duše a těla mladých lidí. Jsou to duchovní, kulturní a výtvarné programy, skauting, sporty, TenSing, divadlo, programy pro rozvoj schopností a dovedností vedoucího a programy prevence drog a HIV/AIDS. Pro naše dobrovolníky také hledáme příležitosti prohlubovat své dovednosti v zahraničí, v ostatních organizacích YMCA. Velká část aktivit našich místních sdružení YMCA se soustřeďuje na práci v dětských domovech, centrech sociální pomoci, ústavech pro nezletilé kriminálníky a v projektech pro postižené děti. Jak může zahraniční YMCA pomoci s vaší prací? Spolupráce se zahraniční YMCA je skvělou motivací pro naše mladé lidi. Mezinárodní zkušenost přináší spoustu zábavy, ukazuje příklad k následování a poskytuje lekci k naučení se něčeho nového. V některých částech Ukrajiny je mnoho dětí a mladých lidí, kteří nikdy s cizincem nehovořili, ani nikdy žádného neviděli a učiní je velmi šťastnými, když zjistí, že YMCA je světové hnutí a že mohou být jeho součástí. Jaká je pozice YMCA ve tvé zemi, mezi lidmi a na úřadech? Jaké aktivity poskytujete? Ukrajinská YMCA získala status celoukrajinské organizace, která má silné vazby se všemi hlavními křesťanskými konfesemi, vládními strukturami jako Státní sociální služby a organizace neziskového sektoru. I přesto je celkem těžké být akceptováni jako čistě křesťanská organizace v postsovětském, vesměs ateistickém přístupu společnosti. YMCA se stále vyvíjí a stává se známou zejména kvůli křesťanskému pozadí. Proč ses rozhodla pracovat v YMCA? Já osobně jsem přišla do YMCA náhodou, ale teď, po dvou letech věnovaných YMCA, jsem zjistila, že mne sem nezaneslo nic jiného než osud a Boží vůle. YMCA se stala mým životním stylem. Ptal se J. V. Hynek Překládala Helena Kosková

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]