02/2006

Křesťané v Anglii rozdali lístky na Narnii

Vydáno dne 03. 04. 2006 (2343 přečtení)
Křesťané v Anglii rozdali lístky na film Letopisy Narnie za více než 10 000 liber
Kostel sv. Lukáše v Kentu během uplynulých Vánoc věnoval vstupenky na film Lev, čarodějnice a skříň v hodnotě 450 000 Kč. Lístky byly nabízeny zdarma všem rodičům žijícím osamoceně bez dětí v celém Kentu a jeho okolí. Držitelé lístku tak mohli osobně vidět filmový příběh z Narnie v kině Maidstone Odeon v Kentu.

“Není to nic nadpřirozeného, že příběhy z Narnie ukazují křesťanský život zde na zemi. Lev Aslan reprezentuje Ježíše Krista, a tak jako Ježíš ve filmu umírá pro záchranu Edmunda, aby triumfálně vstal z mrtvých a vítězně porazil bílou čarodějnici a zachránil nás”, říká Russ Hughes, vedoucí pěveckého sboru v kostele sv. Lukáše v Kentu. “My chceme co nejvíce mladým lidem umožnit, aby mohli vidět tento film, a ukázat na paralelu mezi C. S. Lewisovým příběhem a životem Ježiše Krista z Nazareta,” dodává Russ Hudges. “Je to velkofilm, který bude jistě v mladých lidech i dětech probouzet radost a smysl proč žít. Tak jako církev chce dát, těm kdo snad už ztratili radost z vánočních dárků, naději pro budoucí život. Tak i my chceme pomáhat vytvářet spojení mezi tímto filmem a osobou Ježíše Krista a ukázat, jak On může změnit život, tak aby byl lepší,” připojuje Russ Hudges. Kostel sv. Lukáše v Kentu oslovoval lidi i minulý rok a to tím, že nabídl zdarma lístky v hodnotě 20 000 liber na film Mela Gibsona Utrpení Ježíše Krista. Věřící od sv. Lukáše vykoupili celé kino na dobu tří týdnů a více jak 3 000 lidí věnovali lístek na film zdarma. Po skončení filmu zde pak měli ještě navíc rezervovaný čas pro krátké setkání s diváky a povídání si o filmu a o víře v Ježíše Krista. Pro Protein z Kentu (UK) zvláštní zpravodaj Pablo Na: http://www.letopisynarnie.cz najdete více.

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]