04/2006

Nic jiného než příležitost

Vydáno dne 09. 05. 2006 (2115 přečtení)
Denně slýchám otázku: „Co mi dá YMCA, když zaplatím členský příspěvek?“ Anebo: „Co všechno dostanu a jaké mám pak výhody?“ Říci, že člen nedostane nic, zdálo by se mnohému příliš krátkou odpovědí, ale přece jen byla by pravdivá, neboť YMCA neprodává, není obchodním domem, kde lze cokoliv koupiti – dále YMCA nedává nic zadarmo, protože by musila rozdávati z cizího.

Co tedy vlastně chceme? Nic jiného, než družiti lidi d o b r é v ů l e, zdokonaliti sami sebe a pomáhati ostatním. Za členský příspěvek nemohu si tedy koupiti připravené již výhody, nýbrž členským příspěvkem pomáhám sobě a jiným ku p r á c i pro sebe a pro jiné. Program YMCA jest: „Služba všem!“ YMCA jest sdružením myslících lidí, kteří věří, že jen svojí spoluprací mohou se zdokonaliti, kteří jsou přesvědčeni, že v životě nenaleznou nikdy něco pro sebe připraveného, nýbrž že si vše musí spoluvytvořiti a spolubudovati, je to skupina lidí, kteří věří (věříte i Vy?) v lásku k bližnímu a v požehnání vzájemné pomoci. Mají důvěru v sebe i v druhé a nechtějí, aby pro ně bylo vše vykonáno, vše připraveno, protože jsou přesvědčeni, že dokonalé mohou jen sami spoluvytvořiti a protože mají důvěru ve své poslání zde, na tomto světě. Svůj úkol si vyplní sami. Kdyby každý čekal, až bude pro něho vše připraveno – co by dělal sám? Proto v YMCA nenaleznete hotové kluby či skupiny s připraveným programem jen pro Vás. Naopak, YMCA očekává návrhy od Vás. Vy se máte súčastnit práce na programu, Vy si máte dle svých potřeb voliti, čeho se chcete súčastniti a není-li to zde, pak se pokusíte to scházející vytvořiti. Pomocníky naleznete vždy. Hledáte sebepoznání? Bratrství a soudržnost? Hledáte prostředí, kde byste se cítil zdravým a spokojeným? Chcete cvičiti, přemýšleti, debatovati? Chcete pokračovati ve vzdělání? Máte určité vnitřní rozpory v otázkách náboženských? Jste sám a nemáte pomoci? Jsou Vaše životní problémy těžké a chcete najíti správné stanovisko? Máte zájem na poměrech dnešní společnosti, jejímž jste členem? Pak pojďte mezi nás bez očekávání, že naleznete stůl prostřený, bez předsudků. Pojďte mezi nás s vírou v srdci a s chutí k práci. YMCA dává Vám příležitost přisvojiti si cokoliv, ale pamatujte, že získání všeho, co od života očekáváte, jest v moci pouze jednotlivce – Vás! YMCA jest jen příležitostí, využijte jí tedy ku prospěchu svému, Vašeho okolí a celé společnosti! s.n. (Převzato z časopisu Tep pražské Ymky 1, 1928, 4, s. 5.)

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]