04/2006

Vojtovka

Vydáno dne 09. 05. 2006 (2252 přečtení)
Jako obvykle je tajenka vojtovky zaměřená na téma čísla, obsahuje odpověď na otázku: Co je potřeba, aby byl člověk dobrovolníkem? Vyluštěné vojtovky (ke stažení na adrese: www.ymca.cz/protein/vojtovka0604.xls) posílejte na mail redakce.

Kdo bude mít více vyluštěných políček – nejen tajenku – vyhrává, pokud bude těch, co budou mít vyplněno všech 99 políček, více, bude losování. Minulou vojtovku vyluštil a doručil jediný luštitel, který nechtěl být jmenován, a cena – hodnotná kniha – mu byla předána. Vidíte tedy, že pravděpodobnost výhry je vysoká, tak vzhůru do toho. Na výherce této vojtovky čeká tričko! VODOROVNĚ 1 Dání do kupy * oblíbené psí jméno nebo také hebrejsky „syn“. 2 Humanitární organizace, o níž se zmiňujeme v tomto Proteinu * v jakém stavu je muž, má-li zákonitou manželku? 3 Nejen volejbalový zákrok * jak volal na svou paničku maxipes Fík? * kterou činnost provozoval pračlověk ku své obživě? 4 MPZ Rakouska * jednoznačné označení každé knihy * chem. značka jednoho alkalického, měkkého, lehkého a stříbrolesklého kovu nebo také bývalá MPZ Československa * uměle nahrnutý pruhovitý podlouhlý kopec zeminy. 5 Bývalá tajná bezpečnost v ČSSR * anglicky „oblast“ či „prostor“ * německy „starý“ či ženský hlas. 6 Pokud je něčí chování předvádivé, tak je...? * chem. značka síry. 7 Stará plošná jednotka * žlutohnědý barevný odstín * loď nacházející se celým svým objemem pod hladinou, nejčastěji na dně. 8 Doplňte jeden ze základních geometrických tvarů – čtverec, obdélník, trojúhelník a... (nápověda – nemá žádný úhel) * jedna ze skupin Zuzany Navarové * jediné písmeno v české abecedě, které nad sebou oplývá i znaménkem, jehož nezdrobnělinu jste už v tomto řádku napsali * rusky „ano“. 9 Jeden ze způsobů prodeje * část Prahy. 10 Citoslovce pohrdání * proces, který prožijete, když se dostanete do určité problematiky či tématu * anglický určitý člen. SVISLE A Opište písmeno, které vidíte nejblíže této buňce směrem nahoru * italsky „dost“ nebo „přestaň“ * citoslovce, které vytváří voda o velmi malém objemu dopadající na cokoliv. B Ingot * kravál, hluk nebo také prvorepublikový časopis. C Zdvořilejší žádost * horní končetina. D Zvíře s klepety žijící i v našich (čistších) řekách * vybavení turisty * životopis. E Písmeno, které je v této vojtovce samostatně už potřetí * slovo vyjadřující oblast či výseč v uměleckých oborech * zkratka realitních kanceláří či revizních komisí * hebrejsky „ano“. F Živočišný zárodek, z něhož může, ale i nemusí vzejít nový jedinec * bratr Mojžíše * chem. značka kyslíku. G Souhlas * čestný výstřel * Abrahamovo město. H Velký kámen či šutr * jeden ze zázračných procesů živých organizmů. I „&“ * neuvedené samohlásky: „e, i, u, y“ v neabecedním pořadí * starší sestra Ráchel (dcery Lábana) v kralické transkripci * slovensky „dluh“. J Dvojník Františka Josefa I. ve filmu Jára Cimrman ležící, spící (škrtič) * relativně mladý hudební styl * punková kapela na dvě písmena, mezi nimiž je vykřičník, ale tady prosím jen ta písmena. J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]