04/2006

YMCA vás může vyslat...

Vydáno dne 09. 05. 2006 (2138 přečtení)
... jako DOBROVOLNÍKA do zahraničí Evropská dobrovolná služba je příležitost pro všechny mladé lidi mezi 18 a 25 lety vycestovat na 6–12 měsíců do zahraničí a pomáhat zde v neziskové organizaci.

Evropská dobrovolná služba nabízí dobrovolnické projekty v oblasti sociální, kulturní, ekologické, informačních technologií, sportovní... Evropská dobrovolná služba poskytuje jedinečnou příležitost poznat cizí kulturu a životní styl, rozvinout své schopnosti a dovednosti, být pomocí pro místní komunitu, zlepšit své jazykové schopnosti, osamostatnit se... Evropská dobrovolná služba je jedna z akcí programu neformálního vzdělávání „Mládež“, který vznikl pod Evropskou komisí. Evropská dobrovolná služba poskytuje každému dobrovolníkovi grant takový, aby se na projektu nemusel sám finančně podílet. (Hradí se z něj strava, ubytování, doprava, kapesné, pojištění, jazykový kurz, potřebná školení...) Kompletní informace naleznete na oficiálních stránkách programu www.youth.cz, spoustu zajímavostí naleznete na stránkách jednoho z bývalých dobrovolníků Egona Čierného z YMCA – www.evs.cz. Přehled možných projektů naleznete v databázi na stránkách www.sosforevs.org. Pro bližší info pište či volejte: Helena Kosková YMCA v ČR – ústředí ymca@ymca.cz tel.: 224 872 044 Workcamp... ... český překlad „pracovní tábor“ v nás může vyvolávat nejrůznější konotace, možná i proto zůstává většina českých organizací u anglického názvu workcamp“. Jedná se obvykle o dvou až čtyřtýdenní setkání dobrovolníků, kteří společně pracují pro pořádající organizaci. Workcamp může být zaměřen na kosení místních luk, opravu kostelíka, přípravy prázdninového programu pro děti ze vsi, vybudování hřiště, vyčištění lesa, značení naučné stezky, vaření pro lidi bez domova, pomoc při archeologických vykopávkách, vytvoření divadelního představení pro domovy důchodců v okolí... cokoli vám jen přijde na mysl. Workcamp ovšem není jen práce, a tak jsou obvykle na programu i společné výlety, kulturní programy, sporty, diskuse apod. Dobrovolníci pomáhají bez nároku na mzdu, pořádající organizace zajišťuje stravu, ubytování a program. Pokud chcete workcamp ještě zpestřit, můžete uspořádat jeho mezinárodní verzi a pozvat dobrovolníky z jiných zemí. Pak přináší dobrovolníkům další plus jako procvičení cizích jazyků, poznání jiných kultur a navázání kontaktů pro další spolupráci. Tak jako to udělala například YMCA Westbund – čtěte nabídku v tomto Proteinu! A co takhle workcamp u vás? Nepotřebuje vaše táborová základna pár rukou k dílu? Nepotřebují vaše lodě nové záplaty? A co nové mezinárodní kontakty? A proč hadí nohy nemá had? Helena Kosková YMCA v ČR – ústředí

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]